Sunday, 26 May, 2024

Turda, Ioan Ratiu, 54/3, Tel. 0264312565 , dacicusmedia@gmail.com, afaceriardelene@gmail.com

Firma de audit de SSM, audit de Protectia Muncii-Dacicus Soma Consulting

 Firma de audit de SSM, audit de Protectia Muncii-Dacicus Soma Consulting

In legislatia europeana si in legislatia la nivel national a tarilor europene, problema auditului SSM este reglementata destul de clar si exista si instrumentele specifice (metode, materiale de instruire, cursuri de formare-perfectionare etc.) care sa asigure o buna desfasurare a acestei activitati.

Auditul securitatii si sanatatii in munca trebuie tratat in mod diferentiat, in functie de cele doua componente ale sale:
Auditul de conformitate cu legislatia in domeniul SSM, prin care se determina gradul in care la nivelul unei unitati sau a unei subdiviziuni organizatorice a acesteia (sectie, atelier, loc de munca) sunt cunoscute si respectate cerintele legislatiei aplicabile;

Auditul sistemului de management al SSM, prin care se determina masura in care sistemul de management al SSM implementat sau elemente ale acestuia corespund cerintelor modelului (referentialului) ales pentru implementare.

Ambele tipuri de audituri au ca scop general identificarea neconformitatilor fata de criteriile corespunzatoare (cerinte ale legislatiei si reguli de buna practica, respectiv cerinte ale modelului de sistem) si stabilirea actiunilor corective/preventive necesare.

Firma noastra abilitata de MINISTERUL MUNCII,FAMILIEI  SI PROTECTIEI SOCIALE cu certificatul de abilitate numarul 6547/22 06 2011,are experienta colaborarii cu mai multe companii nationale si multinationale  in realizarea de Audit de conformitate cu legislatia in domeniul SSM, audit al sistemului de management al SSM,intre care amintim KNAUF GIPS ROMANIA SRL ,WEBER ROMANIA SRL,ECKERLE AUTOMOTIVE SRL MMM AUTOPARTS ROMANIA,ASA CONS ROMANIA SRL

Structura auditului cuprinde:
1. Prezentarea metodei;
2. Fişele pentru riscuri generale


Cod fişă Tematică
I Iluminat
II Zgomot
III Vibraţii
IV Ambianţă termică
V Materiale periculoase
VI Ventilaţie
VII Echipamente tehnice
VIII Manipularea sarcinilor
IX Terminale cu ecran
X Amenajarea locurilor de muncă
XI Amenajarea spaţiilor de lucru (clădirilor)
XII Incendii şi explozii
XIII Electrosecuritate
XIV Riscuri speciale
XV Circulaţie, riscuri orizontale şi verticale
XVI Protecţia colectivă şi individuală
XVII Organizarea primului ajutor


3.Fişele pentru riscuri specifice
4.Fişele pentru auditul managementului securităţii şi sănătăţii în muncă la nivelul societăţii
Fişa A: Implicarea conducerii;
Fişa B: Strategie, planuri, proceduri;
Fişa C: Consultarea salariaţilor;
Fişa D: Identificarea, evaluarea şi prevenirea riscurilor;
Fişa E: Instruirea, perfecţionarea, formarea personalului şi
propaganda în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă.

Modul de lucru: constatările auditului se înregistrează prin completarea şi cuantificarea răspunsurilor la indicatorii din fiecare fişă, obţinute prin interviuri (discuţii directe) cu angajaţii de la locul de muncă analizat, prin observarea directă a locului de muncă sau prin analiza documentelor corespunzătoare

Rezultatul auditului va face obiectul intocmirii unui raport cu,concluzii legate de nivelul la care se afla compania din punct de vedere al SSM precum si masurile urgente care trebuie implementate.

 

Alte Informatii:

Date firma si contact
Denumire Firma de audit de SSM, audit de Protectia Muncii-Dacicus Soma Consulting
Adresa STR.DR.IOAN RATIU,NR 54
Localitate Turda, jud. Cluj
Coordonate GPS Nord: , Vest:
Telefon Fix 0264 312565
Telefon Mobil 0723255852
Email dacicusmedia@clicknet.ro
Website www.protectiamuncii.info