Sunday, 13 June, 2021

Turda, Ioan Ratiu, 54/3, Tel. 0264312565 , dacicusmedia@gmail.com, afaceriardelene@gmail.com

Referat despre Bătălia de la Obertyn

Bătălia de la Obertyn (22 august 1531)

Ultima fază a conflictului moldo-polon pentru Pocuţia

                  

Contextul internaţional şi preliminariile bătăliei. Petru Rareş a venit la conducerea Moldovei după moartea, la Hotin, la 14 ianuarie1527, a nepotului său Ştefăniţă Vodă. El a avut două domnii 1527-1538 şi 1541-1546. Fiu nelegitim al lui Ştefan cel Mare şi al Mariei, Petru Rareş a condus Moldova într-o epocă tulbure pentru destinele Europei Centrale. Astfel perioada la care facem referire a fost dominată de expansiunea maximă a Imperiului Otoman sub domnia lui Soliman I Magnificul (1520-1566). Acest sultan a reuşit să cucerească cetatea Belgradului (1521), să distrugă regatul ungar, în urma bătăliei de la Mohács (1526) să asedieze fără succes Viena (1529) şi să transforme centrul Ungariei în paşalâc turcesc cu capitala la Buda (1541). Desfiinţarea Unagariei ca stat a determinat reacţia Habsburgilor austrieci, care începând cu acest cu acest moment se vor insinua tot mai pregnant în Europa Centrală, ţintele lor fiind Boemia şi resturile regatului ungar. Celălalt vecin puternic al Moldovei, Polonia se afla în plină perioadă renascentistă, o epocă de inflorire a artelor şi a a culturii, patronată de regele Sigismund I cel Bătrân (1506-1548) şi regina Bona Sforza.   

Polonia ocupa o poziţie cheie în sistemul relaţiilor internaţionale ale Europei Centrale, iar Sigismund I s-a pronunţat mereu pentru menţinerea unor bune raporturi cu turcii pe care îi vedea ca o contrapondere a tendinţelor expansioniste habsburgice. Astfel în 1525 Polonia încheie un armistiţiu cu Poarta, în urma invaziei otomane din 1524. După dispariţia regatului ungar (1526), Polonia l-a sprijinit în lupta pentru tronul maghiar pe Ioan Zápolya, voievodul Transilvaniei şi favorit al sultanului. Astfel partida antihabsburgică, în frunte cu regina Bona Sforza şi primatul Poloniei, Jan Laski şi-a impus punctul de vedere, deşi Habsburgii mai deţineau aliaţi preţioşi, cum ar fi castelanul Cracoviei, Krzysztof Szydlowiecki.

Partida antihabsburgică va reuşi să obţină căsătoria fiicei regelui Sigismund I, Isabella, cu Ioan Zápolya şi să încheie pacea veşnică cu Imperiul otoman (1533), care va dura până în 1617. Aceste două evenimente au constituit puncte de referinţă pentru evoluţia relaţiilor internaţionale din Europa Centrală, dar şi pentru politica externă a Moldovei. În plus între cele două state exista un mai vechi litigiu referitor la problema Pocuţiei, situată în nordul Moldovei, între valea Prutului superior şi râul Ceremuş. Era locuită în majoritate de români şi ruteni, toţi ortodocşi, iar până în 1539, preoţii care slujeau acolo erau hirotoniţi în Moldova. Această provincie avea ca târguri mai importante: Sniatyn, Gwozdziec, Vtoropy. Pocuţia a fost anexată Poloniei în timpul lui Cazimir III cel Mare (1349), dar în 1388 acest teritoriu a fost dat drept gaj de către Vladislav al II-lea Iagiello domnului Moldovei, Petru I Muşat, pentru un împrumut de 3000 ruble frânceşti, necesar polonezilor pentru finanţarea luptelor împotriva cavalerilor teutoni. Împrumutul nu a mai fost niciodată restituit Moldovei, dar după Petru I Muşat, unii domni moldoveni, pentru a-şi atrage simpatia şi sprijinul Poloniei, au renunţat la Pocuţia. La sfârşitul domniei sale, pe fondul marii victorii asupra regelui polonez Ioan Albert de la Codrii Cozminului (1497), Ştefan cel Mare şi-a reiterat pretenţile asupra Pocuţiei. Tratatul moldo-polon din 1499 nu făcea nici o referire la teritoriul disputat, dar în împrejurări rămase necunoscute cele două state s-au înţeles să poarte tratative pentru rezolvarea diferendului. Aceste tratative nu s-au mai purtat din cauza morţii regelui Ioan Albert (17 iunie 1501), dar şi din lipsa de dorinţă a părţii poloneze pentru rezolvarea chestiunii. În 1502 Ştefan cel Mare ocupă Pocuţia, iar în noiembrie 1502 îi scria starostelui de Liov, cerându-i să intervină pe lângă regele Alexandru I (1501-1506) să-i recunoască stăpânirea întregii Pocuţii, pe care Ştefan pretindea că a ocupat-o cu aprobarea regelui Ungariei. Invocând Ungaria, Ştefan căuta un adăpost din punct de vedere politic. Evident, Polonia nu i-a recunoscut nimic lui Ştefan, dar era dispusă la negocieri. Astfel între 3 şi 5 noiembrie 1503 la Cernăuţi soseşte solul polon Firley care-i propune lui Ştefan să părăsească Pocuţia, iar graniţa moldo-polonă să fie pe râul Colacin. Ştefan a refuzat, iar până la moartea sa Pocuţia a rămas a Moldovei.

Urmaşul lui Ştefan, Bogdan al III-lea (1504-1517) care dorea să se căsătorească cu Elisabeta, sora lui Sigismund I, cedează în 1505 Pocuţia, Poloniei, sperând să o recupereze ca zestre a viitoarea sale soţii, dar cum căsătoria nu s-a mai consumat, domnul moldovean, recuperează provincia în 1506 pe calea armelor, dar o va pierde din nou în 1509. S-a recurs la arbitrajul Ungariei şi câteva sate au fost date spre administrare logofătului Tăutu, dar şi aceste aşezări au fost ocupate de poloni la moartea lui Bogdan al III-lea. Sub Ştefan cel Tânăr (1517-1527), nu s-a mai pus problema Pocuţiei datorită bunelor relaţii moldo-polone.

Venirea pe tron a lui Petru Rareş a redeschis problema Pocuţiei. Rareş a încheiat cu Polonia tratatul din decembrie 1527 prin care obţinea promisiunea de ajutor împotriva tătarilor şi a celorlalţi duşmani, vorbindu-se chiar de o expediţie generală autiotomană. Domnul Moldovei a cerut ajutor regelui polon pentru plata tributului, dar şi libera trecere prin Polonia a solilor moldoveni, care mergeau la Moscova să cumpere dinţi de peşte (colţi de morsă) pentru sultan. Victoriile sultanului şi consolidarea poziţiei lui Zápolya ca rege al Ungariei, au aruncat Moldova, în ciuda victoriilor din Transilvania (bătălia de la Feldioara 1527), într-o izolare politico-diplomatică. Petru Rareş a încercat să preîntâmpine această evoluţie, prevalându-se de angajamentul antiotoman al Poloniei din tratatul de alianţă din 1527. Pe parcursul anului 1528 Petru Rareş a încercat, fără succes, să-l convingă pe regele Sigismund de realitatea pericolului otoman. Cu toate că papa Clement al VII-lea l-a excomunicat pe Zápolya pentru alianţa cu turcii şi l-a ameninţat cu pierderea demnităţilor ecleziatice pe Jan Laski, primatul Poloniei, monarhia jagiellonă a promovat în continuare o politică amiabilă cu Poarta.

Sigismund a refuzat să-l ajute pe Petru Rareş la plata tributului, care încă din primul an al domniei lui Petru Rareş s-a majorat la 10.000 de galbeni şi a afirmat că blănurile care se cumpărau din cnezatul Moscovei pentru sultan se găseau şi în Lituania. Văzând că nu are succes în a atrage Polonia într-o coaliţie antiotomană, Petru Rareş a încercat atunci, o stratagemă diplomatică: deteriorarea raporturilor polono-otomane. O dovadă în acest sens este o scrisoare a domnului moldovean adresată sultanului, în care se spunea referitor la regele Poloniei: Sus-numitul rege, strângând oşti, stă gata şi se află în alianţă cu fratele său Ferdinand. Ei sunt haini faţă de măria-sa, fericitul padişah. Ei mă cred rău şi pe supusul de mine, întrucât noi slujim cu dreptate pe măria-sa fericitul padişah. De aceea ei ne duşmănesc. De asemenea Petru Rareş ruga pe sultan: să-mi dea voie, supusului de mine, iar supuşilor tătari ai domniei-voastre să le porunciţi să ne ajute pe noi, supuşii, ca să mergem asupra ţinuturilor leşeşti şi să ne străduim din tot sufletul pentru măria-sa fericitul padişah. În plus relaţiile moldo-polone erau agravate şi de desele conflicte de graniţă. Petru Rareş a recurs la un mijloc extrem de presiune asupra Poloniei: ocuparea Pocuţiei, obiect de litigiu între cele două state de un secol şi jumătate. În august 1530 domnul Moldovei a trimis o solie regelui Sigismund cerându-i să returneze Pocuţia. Cererea, bineînţeles, a fost respinsă. Ce anume l-a determinat pe Rareş să recurgă la ocuparea Pocuţiei? Atât în istoriografia română cât şi în cea poloneză s-a conchis că atacul a fost minuţios pregătit. Rareş a încercat cristalizarea unui sistem de alianţe: şi-a atras sprijinul domnului Ţării Româneşti, Vlad Înecatul, ginerele său (1530-1532) şi a încercat să-l determine pe marele cneaz al Moscovei, Vasile al III-lea să atace Kievul, în timp ce Rareş avea să ocupe: Haliciul, Sniatyn şi Colomeea.

Desfăşurarea şi etapele bătăliei. Cronica episcopului Macarie spune foarte clar: În anul 1531, luna august s-a întâmplat ca domnul Petru voievod, îndreptându-şi privirile peste tot, să trimită la craiul leşesc cu rugămintea să-i întoarcă moşia părintească, ce fusese ruptă în timpul domniilor de mai înainte. Acesta însă nici n-a vrut să-audă, astfel că Petru voievod a hotărât s-o ia cu război. În primele zile ale lunii decembrie 1530, armata moldoveană ocupă Pocuţia, invocând acordul sultanului, care de fapt, a refuzat să-l dea. Acţiunea a fost una rapidă deoarece la 24 decembrie Petru Rareş a fost înapoi în Moldova. Domnul moldovean a lăsat în teritoriul cucerit 12 garnizoane sub conducerea lui Toma Barnovschi, staroste de Cernăuţi. Sigismund I a condamnat vehement acţiunea Moldovei, dar a decis ca pentru moment lucrurile să rămână aşa din cauza faptului că Rareş clama mereu sprijinul sultanului, ceea ce a lăsat loc bănuielii că ar fi putut exista o înţelegere cu Poarta sau că aceasta din urmă ar fi susţinut tacit acţiunea domnului. În opinia polonezilor, a acţiona înainte de cunoaştere exact opinia sultanului, ar fi fost o greşeală majoră; Polonia nu a dorit să-şi asume riscul unui conflict cu Imperiul Otoman. În consecinţă s-a decis trimiterea la Istanbul a lui Jan Ocieski notarius terraie Cracovensis. Scopurile misiunii sale erau două: de a se plânge sultanului de ocuparea Pocuţiei şi de a afla poziţia oficială a Porţii despre acest eveniment. Această misiune diplomatică era una extrem de importantă, de ea depinzând reacţia Poloniei la agresiunea lui Rareş. La începutul lui aprilie 1531 Ocieski se afla la Istanbul, unde a avut întrevederi cu Ionus-beg tălmaciul Porţii, marele vizir Ibrahim şi a fost primit chiar de sultan. Din discuţiile cu aceştia solul polon a realizat cu satisfacţie faptul că Poarta dezaproba acţiunea lui Rareş, a cărui pretenţie de a fi ocupat Pocuţia la ordinul sultanului nu avea nici un fundament; această veste a fost trimisă ducelui Prusiei, Albert. Mai mult, la Istanbul, Ocieski s-a întâlnit şi cu pretendentul la tronul Moldovei, Ştefan Lăcustă, care i-a cerut sprijin pentru detronarea lui Petru Rareş. Pe baza rezultatelor soliei lui Ocieski, Polonia a pregătit riposta. Comandant al armatei însărcinată cu pedepsirea moldovenilor, a fost numit Jan Amor Tarnowski (1488-1561) marele hatman al Coroanei, important nobil polonez, palatin al Galiţiei şi voievod al Cracoviei şi Ruteniei, care îşi alcătuieşte o armată de aproximativ 6000 de mercenari. Petru Rareş va aduna circa 20.000 de oameni, superioritatea numerică fiind de partea românilor. Tactica utilizată de Rareş a fost una greşită, încă de la început. Astfel el a rupt un corp de 6000 de oameni, care constituiau avangarda armatei moldovene. Acest corp condus de Vlad, pârcălabul Hotinului şi Toma Barnovschi, starostele de Cernăuţi suferă o primă înfrângere în încercarea de a prelua târgul Gwozdziec, recucerit de poloni de la moldoveni. Petru Rareş s-a înfuriat de acest eşec şi a ordonat un marş forţat, străbătând distanţa de aproximativ100 kilometri dintre Cernăuţi şi Obertyn în două zile.

Tarnowski şi-a poziţionat grupele lângă orăşelul Obertyn, la nord de râul Nistru, unde pe creasta unui deal a construit o tabără fortificată după model husit. Tactica husită a fost pusă la punct în Boemia de către Jan Žižka şi consta în elaborarea unei fortificaţii rotunde sau patrulatere din care, strâns unite între ele, din loc în loc existând spaţii prin care se putea trage cu arma sau arcul. În interiorul fortificaţiei era poziţionată, în general, o trupă de cavalerie care la semnalul conducătorului putea ieşi din incintă, prin schimbarea poziţiei anumitor care. La fel a procedat şi Tarnowski la Obertyn, construind o astfel de tabără. Părţile ei de nord şi est erau protejate de o pădure iar hatmanul şi-a plasat artileria în părţile taberei neprotejate de pădure.

Infanteria polonă a fost menţinută în interiorul taberei ca trupe de rezervă, în timp ce cavaleria a fost desfăşurată în câmp deschis. Raportul de forţe era net favorabil moldovenilor (20.000 de oameni şi 50 de tunuri, capturate anterior la Feldioara), în timp ce polonezii erau în număr de circa 6000. Însă superioritatea moldovenilor a fost diminuată de faptul că Petru Rareş nu avea trăgători profesionişti pentru cele 50 de tunuri şi de faptul că nu aveau o poziţie favorabilă de tragere asupra polonezilor. Planul hatmanului prevedea împiedicarea retragerii moldovenilor, prin bararea drumului spre Moldova, mai ales că o parte a terenului era mlăştinoasă. De asemenea Tarnowski vroia să-l determine pe Petru Rareş să-şi concentreze forţele asupra flancului stâng, departe de calea de acces. Bătălia a avut loc în data de 22 august 1531 având trei faze. În prima etapă Petru Rareş a trimis cavaleria uşoară înspre zona împădurită într-o încercare de a lovi prin surprindere tabăra polonă, dar infanteria lui Tarnowski a replicat şi iniţiativa domnului nu s-a mai concretizat. Bombardamentele moldovenilor nu s-au concretizat nici ele deoarece, din cauza terenului multe şi-au ratat ţinta, în timp ce artileria poloneză a provocat importante distrugeri moldovenilor. În a doua fază a luptei Tarnowski şi-a trimis o treime din cavalerie să atace duşmanul prin poarta din spate a taberei. Aceste unităţi au produs dezastre în armata moldoveană; ele erau în formă de romb şi atacau pe două linii, prima linie lansa atacul apoi se retrăgea pentru reorganizare şi refacere, în timp ce linia a doua lua locul în luptă, procesul repetându-se de mai multe ori. Aceste atacuri s-au concentrat asupra flancului stâng moldovean. În faza finală a bătăliei Petru Rareş văzând că flancul stâng este asediat, şi-a concentrat acolo manevrele dar, a lăsat o parte a flancului drept în apropierea căii de acces pentru a-şi asigura retragerea. Tarnowski a ordonat acele treimi a cavaleriei care asediase iniţial flancul stâng moldovean să reintre în interiorul taberei. Celelalte două treimi a cavaleriei polone au fost concentrate în faţa Porţii principale a taberei. În faţa acestui atac paharnicul Trifan Popescul a fost cel care a dat semnalul de retragere şi a antrenat după el restul armatei moldovene. Cavaleria polonă, într-o manieră riscantă, a înconjurat flancul central şi stâng al armatei moldovene fiind în raza de acţiune a tunurilor care însă au fost capturate. Moldovenii au fost încercuiţi iar Tarnowski a ordonat să intervină şi prima treime a cavaleriei. Petru Rareş a fost definitiv înfrânt pierzând 7000 de oameni iar alţi 1000 de oameni au făcuţi prizonieri, între ei mulţi mari sfetnici (între ei şi Toader Bubuiog, ctitorul mănăstirii Humor). În retragerea care a urmat haosului luptei, mulţi moldoveni nu au observat că drumul pe care apucaseră ducea într-o mlaştină. Mulţi au pierit acolo înecaţi; Petru Rareş şi-a pierdut calul fiind salvat de un sfetnic.

Cronicarul Grigore Ureche, care scrie la un secol distanţă de cele petrecute, înregistrează faptul că hatmanul Tarnowski multu au stătut în gânduri, ca să lase tabăra cu puşci cu tot şi el să fugă. Încercând să minimalizeze victoria polonezilor, Ureche mai afirmă că, până la un punct, rezultatul bătăliei putea fi unul neutru: multă vreme bătându-să, cu multă moarte dintru amândoao părţile. În finalul relatării sale despre bătălia de la Obertyn, Ureche admite, totuşi, victoria polonezilor.

Urmările bătăliei. De ce-a pierdut Petru Rareş bătălia de la Obertyn, în condiţiile în care superioritatea numerică a moldovenilor a fost incontestabilă? O posibilă explicaţie ar fi din cauza erorilor tactice. Greşeala domnului de a disloca aproape 6000 de oşteni pe care i-a trimis la poarta din spate acolo unde Tarnowski a declanşat o abilă manevră, pierderea artileriei, personalul neprofesionist care deservea cele 50 de tunuri, defecţiunea paharnicului Popescu care a sunat retragerea demoralizând complet trupele, dar şi incapacitatea domnitorului de a impune replierea, au constituit cauze ale înfrângerii de la Obertyn. În vederea normalizării raporturilor moldo-polone, Cronica Moldovei de la Cracovia ne spune că: Petru trimise apoi la regele Poloniei cerând un armistiţiu de un an spre a putea să se străduiască pentru o pace trainică. Regele Ungariei trimise de asemenea reprezentanţi pentru a grăbi pacea. Normalizarea relaţilor cu Polonia a fost posibilă cu largul concurs al lui Ioan Zápolya, care vedea în Rareş un sprijin direct pentru consolidarea poziţiilor sale în Ungaria, ameninţate în permanenţă de Ferdinand de Habsburg. Pe de altă parte regele ungar avea mare trecere la socrul său regele polon. Situaţia internaţinală din Europa Centrală a impus şi ea încheierea grabnică a unei păci între foştii combatanţi, în sensul în care în 1532 Soliman I se pregătea din nou să cucerească Viena. Astfel prin mijlocirea lui Francisc, prepozitul Transilvaniei, la 20 februarie 1532 la Cracovia s-a semnat un armistiţiu pe un an, cu începere din 1 mai, între Sigismund I şi Petru Rareş. Cu toate acestea Petru Rareş nu a renunţat la ideea recuperării Pocuţiei, trimiţând în acest sens mai multe solii în Polonia, rămase fără rezultat. Luptele cu Polonia nu au încetat nici după bătălia de la Obertyn. Astfel în octombrie 1531 o armată moldoveană face o incursiune în Pocuţia, urmată în noiembrie de o expediţie polonă în nordul Moldovei şi de o alta în decembrie. La 4 februarie 1532 la Tărăsăuţi, Petru Rareş înfruntă o armată poloneză. În aceste condiţii pentru a păstra bunele relaţii cu otomanii, Sigismund I a luat decizia de a trimite la Istanbul o solie solemnă condusă de castelanul de Lad, Petru Opalinski, cu misiunea de a încheia o pace pe o durată cât mai mare. Un alt ţel al soliei polone era să solicite sultanului să intervină în favoarea Poloniei în conflictul pentru Pocuţia.

Aflând de intenţiile Poloniei, Petru Rareş i-a întins mai multe capcane lui Opalinski, în drumul său spre Istanbul, după cum rezultă din relatarea acestuia: Mai întâi să binevoiască Majestatea Voastră (Sigismund I) să afle că împăratul turcilor şi Ibrahim Paşa au fost înştiinţaţi cât mai neîndoios – şi totodată şi eu – că voievodul (Petru Rareş) îşi pregătise împotriva mea prin anumite locuri ale cetăţilor sale pe care le are în Transilvania, vreo 100 de călăreţi, care să mă prindă sau să mă omoare când mergeam la sultan, şi să se îngrijească mai ales să mă aducă viu la el, voind prin aceasta să împiedice negocierile Majestăţii Voastre cu împăratul.

În ciuda atitudinii ostile a domnului Moldovei, în ianuarie 1533 se încheie pacea perpetuă polono-otomană, eveniment nefast pentru Moldova deoarece acum, o înţelegere moldo-polonă pe baza propunerilor lui Rareş era exclusă, sultanul afirmându-şi dreptul exclusiv de suzeranitate asupra Moldovei şi Ţării Româneşti.

Cu toate acestea Petru Rareş nu va renunţa la negocierile cu Polonia şi încearcă întrevederi personale cu polonezi. Astfel al sfârşitul verii lui 1533 soseşte în Moldova, Nicolae Iskrzycki, omul lui Jan Tarnowski şi staroste de Cameniţa. Atitudinea lui Petru Rareş în problema Pocuţiei nu era schimbată el mizând acum pe cartea creştinătăţii: Ar fi mai bine şi mai cuviincios ca să mă despăgubească şi să ni se dea acea bucată de ţară pe care am cerut-o pentru marile mele pagube, făcându-mă prin aceasta îndatorat faţă de dânsul, decât să-şi puie toată nădejdea în păgâni căci niciodată nu am auzit aceasta: „ca un câine să aibă treabă între sfinţi, sau să ajungă la ceva bun. Aşa este păgânul între domnii creştini, căci cea mai mare bucurie a păgânilor şi vicleşugul lor este să aţâţe ceartă între domnii creştini. Solul polon a relevat şi opinia regelui Sigismund I în chestiunea Pocuţiei: Măria sa, regele, văzând o aşa mare nedreptate făptuită în dispreţul său, a pus de a fost trimis un număr de oameni acolo. Petru Rareş i-a dat indicaţii solului polon, să intervină pe lângă regele Sigismund I pentru a-i restitui Pocuţia.

În concluzie, se poate afirma că reactualizarea conflictului pentru Pocuţia a fost una din cauzele esenţiale, care au afectat grav şi pe termen lung poziţia internaţională şi integritatea teritorială a Moldovei. Conflictul cu Polonia a marcat şi progresiva evoluţie a Moldovei într-un sistem de alianţe ostil Imperiului Otoman, de ale cărui interese Polonia era mai apropiată decât de ale Habsburgilor. Victoria de la Obertyn poate fi interpretată şi în sensul revanşei Poloniei, faţă de înfrângerea de la Codrii Cosminului din 1497. Dar mai mult decât un eşec militar, deznodământul conflictului moldo-polon, anunţa evenimentele anului 1538, când Petru Rareş va fi înlăturat de otomani şi polonezi, iar teritoriul Moldovei va suferi grave amputări teritoriale.

 

Alte articole din aceeasi categorie

Photo

Referat despre Gheorghe Gheorghiu-Dej

Gheorghe Gheorghiu-Dej a fost liderul comunist al României din 1948 până la moartea sa și Președinte al Consiliului de Stat al Republicii Populare Române în perioada 21 martie 1961 - 18 martie 1965. El s-a născut la 8 noiembrie 1901 ...Citeste mai mult

Photo

Referat despre Jean Monnet

Jean Omer Marie Gabriel Monnet este considerat arhitectul Unității Europene. Jean Monnet s-a născut la data de 9 noiembrie 1888 în Cognac, Franța, într-o familie de comercianți de coniac. La vârsta de șaisprezece ...Citeste mai mult

Photo

Referat despre Ana Aslan

Ana Aslan a fost renumit medic român specialist în gerontologie, academician din 1974, director al Institutului Național de Geriatrie și Gerontologie (1958 - 1988). A evidențiat importanța procainei în ameliorarea tulburărilor distrofice legate de vârstă, aplicând-o pe scară ...Citeste mai mult

Photo

Referat despre Henri Coanda

Henri Marie Coandă a fost unul dintre cei mai importanţi oameni de ştiinţă români, academician și inginer, pionier al aviației, fizician, inventator al motorului cu reacție și descoperitor al efectului care îi poartă numele. A fost fiul generalului ...Citeste mai mult

Photo

Referat despre George Emil Palade

George Emil Palade a fost un medic și om de știință american de origine română, specialist în domeniul biologiei celulare, laureat în 1974 al premiului Nobel pentru fiziologie și medicină. În 1986 i-a fost conferită în Statele ...Citeste mai mult

Referat despre Cultura română, cultură europeană

// // // // // // Pe plan cultural, alinierea României la Europa este o evidenţă. De-a lungul istoriei au existat patru momente ale sincronizării culturii româneşti cu cea europeană : →1) ...Citeste mai mult

Photo

Referat despre Horea, Closca si Crisan

Biografiiile conducătorilor Răscoalei ţărăneşti din Transilvania (1784-1785): Horea, Cloşca şi Crişan   1) Horea-Vasile Ursu Nicola, cunoscut ca Horea, s-a născut în anul 1731 şi a fost, alături de  Ion Oargă (Cloșca) și Marcu ...Citeste mai mult

Photo

Referat despre Tudor Vladimirescu

Tudor Vladimirescu (1780-1821) a fost o figură emblematică pentru istoria Țării Românești la începutul secolului al XIX-lea, fiind conducătorul Revoluției de la 1821 și al pandurilor. S-a născut în satul Vladimiri (jud. Gorj), într-o familie de ...Citeste mai mult

Photo

Referat despre Nicolae Bălcescu

Nicolae Bălcescu a fost un istoric, scriitor și revoluționar român. Alături de fratele său mai mic, Barbu, a participat la Revoluția din 1848. Prin capodopera sa Românii supt Mihai Voievod Viteazul, Bălcescu l-a impus în conştiinţa naţională pe ...Citeste mai mult

Photo

Referat despre Ioan Raţiu

Ioan Raţiu a fost una dintre personalităţile remarcabile ale românilor din Transilvania. El provenea dintr-o veche familie nobiliară românească (Raţiu de Nagylak), cu preocupări intelectuale, fiind nepotul de frate al ...Citeste mai mult

Photo

Referat despre Nicolae Mavrocordat

Nicolae Mavrocordat a fost primul domn fanariot din Ţările Române, domnind atât în Moldova (6/17 nov. 1709 – 24 nov./4 dec. 1710; 8/19 nov. 1711 – 25 dec. 1715/5 ian. ...Citeste mai mult

Photo

Referat despre Radu Şerban

Radu Şerban a fost domn al Ţării Româneşti (oct. 1601; iul. 1602 – dec. 1610; mai – sept. 1611). În timpul domniei lui Mihai Viteazul a fost mare paharnic. Radu ...Citeste mai mult

Photo

Referat despre Vlad Dracul

Vlad Dracul a fost domn al Ţării Româneşti în două rânduri (1437–1442 şi 1443-1447), cumulând peste 10 ani de domnie. A fost fiul nelegitim al lui Mircea cel Bătrân. Despre ...Citeste mai mult

Photo

Referat despre Nicolae Alexandru

Nicolae Alexandru a fost domn al Ţării Româneşti între 1 sept. 1351 şi 31 aug. 1352 – 16 nov. 1364. I-a urmat la tron tatălui său Basarab I, al cărui ...Citeste mai mult

Photo

Referat despre Dobrotici

Dobrotici sau Dobrotiţă a fost despot al Dobrogei (c.1348–85/86) şi întemeitorul Despotatului Dobrogean de sine stătător. Primele informaţii despre el apar în contextul războiului civil din Bizanţ, care l-a opus ...Citeste mai mult

Photo

Referat despre educaţia în lumea greacă

Mai mult decât oricare altă societate veche, lumea greacă a fost preocupată de educaţia membrilor comunităţii ei. Această educaţie era, înainte de toate, una practică, ce privea individul şi cetatea. ...Citeste mai mult

Photo

Referat despre Vladislav I Vlaicu

Domn al Ţării Româneşti (16 nov. 1364 – între a.19 iun. 1376 şi a.7 iun. 1377). Fiu al lui Nicolae Alexandru, Vladislav I Vlaicu i-a urmat la tron tatălui său ...Citeste mai mult

Photo

Referat despre Mircea Ciobanul

Mircea Ciobanul a fost domn al Ţării Româneşti (între 25 febr. şi 2 mart. 1545 – 15 nov. 1552; între 7 şi 11 mai 1553 – a.11 mart. 1554; 25 ...Citeste mai mult

Photo

Referat despre Constantin Brâncoveanu

Constantin Brâncoveanu a fost domn al Ţării Româneşti (29 oct./8 nov. 1688 – 24 mart./4 apr. 1714). S-a născut în anul 1654 fiu lui Papa Brâncoveanu şi al Stancăi, sora ...Citeste mai mult

Photo

Referat despre Constantin Mavrocordat

Constantin Mavrocordat, domn al Ţării Româneşti şi Moldovei (1730-1769)   A fost cel mai important domnitor fanariot din Ţările Române. Domn al Ţării Româneşti (3/14 sept. – 6/17 oct. 1730; 13/24 oct. ...Citeste mai mult

Photo

Referat despre cronicari munteni

Radu Popescu (1655-1729) - cronicar. Era fiul vistierului Hrizea şi al Mariei Băleanu. Tatăl său se trăgea dintr-o familie greacă din părţile Ianinei. Hrizea Popescu este ucis la Snagov din ...Citeste mai mult

Referat despre personalităţi săseşti din Transilvania

Laurenţiu Toppeltinus (1640–1670 ) a fost unul dintre cei mai importanţi şi reprezentativi istorici de origine săsească din Transilvania. S-a născut la Mediaş. Lucrarea sa fundamentală este Origines et occasus ...Citeste mai mult

Photo

Referat despre secui şi saşii din Transilvania

Secuii alcătuiesc o populaţie, care s-a aşezat în Evul Mediu în estul Transilvaniei. Opiniile despre originea secuilor sunt controversate. Teoria cea mai răspândită şi cea mai verosimilă este că ei ...Citeste mai mult

Photo

Referat despre mongolii şi importanţa lor în istoria Europei

Mongolii sunt un popor nomad de origine asiatică, locuitori ai stepelor. Prima lor atestare documentară datează din sec. X, într-un text chinez. Mongolii nomadizau în zona râurilor Kerulen şi Onan, ...Citeste mai mult

Photo

Referat despre maghiari

Maghiarii sau ungurii sunt o populaţie din familia triburilor fino-ugrice (sunt înrudiţi cu estonieinii şi finlandezii), originară din zona râului Volga şi a Munţilor Urali. Ei au întreţinut relaţii cu ...Citeste mai mult

Photo

Referat despre Papa Clement al V-lea

Un important papă din perioada medievală: Clement al V-lea (1305-1314)  Conclavul pentru alegerea acestui papă a durat 11 luni, existând în cadrul acestuia două tendinţe: cei care opinau că duşmanilor lui ...Citeste mai mult

Photo

Referat despe Mihai Viteazul şi lumea ortodoxă

Despre personalitatea lui Mihai Viteazul s-au scris, se scriu şi cu siguranţă se vor mai scrie multe lucruri. Mihai a încetat să mai fie un personaj istoric, ţesându-se în jurul ...Citeste mai mult

Photo

Referat despre rolul bisericii în realizarea Unirii de la 1859

Biserica a rămas şi în epoca modernă un factor primordial în societatea românească, păstrându-şi influenţa şi imensul capital social. Ca structură organizatorică precizăm că exista o organizare mitropolitană: mitropolia Moldovei ...Citeste mai mult

Photo

Referat despre Istoria oraşului Constantinopol de la întemeiere până în anul 641

Această perioada este una de o importanţă capitală pentru istoria constantinopolitană, fiind epoca în care un oraş relativ minor şi lipsit de importanţă devine, practic, cea mai importantă şi reprezentativă ...Citeste mai mult

Photo

Referat despre Miron Costin

Miron Costin a fost cel mai important cronicar al Moldovei din perioada medievală. Se trăgea dintr-o familie de boieri munteni, iar prin mama sa era înrudit cu Miron Barnovschi-Movilă. Tatăl ...Citeste mai mult

Photo

Referat despre Grigore Ureche

Grigore Ureche a fost primul cronicar moldovean important. Era descendentul unei familii boiereşti, tatăl său fiind logofătul Nestor Ureche, ctitorul Mănăstirii Secu şi logofăt domnesc, numit de Aron-Vodă în 1592. ...Citeste mai mult

Photo

Referat despre Ion Neculce

Ion Neculce ultimul mare cronicar moldovean. S-a născut la Prigorenii Mici, azi Ion Neculce, jud. Iaşi. A fost fiul lui Enache Neculce, negustor faimos şi bogat al epocii, rudă cu ...Citeste mai mult

Photo

Referat despre Francisc Rákóczi al II-lea

Francisc Rákóczi al II-lea a fost ultimul principe al Tarnsilvaniei (1704-1711). A fost fiul lui Francisc Rákóczi I şi al contesei croate,  Ilona Zrínyi. S-a născut la 27 martie 1676 ...Citeste mai mult

Photo

Referat despre Ioan Sigismund Zápolya

Ioan Sigismund Zápolya a fost principe al Transilvaniei. S-a născut la Buda ca fiu al lui Ioan Zápolya şi al Isabella Iagiello, fiica regelui Poloniei, Sigismund cel Bătrân. A domnit ...Citeste mai mult

Photo

Referat despre Principii calvini ai Transilvaniei

Domnia lui Gabriel Bethlen (1613-1629). A devenit domn în Dieta de la Cluj din 22 oct. 1613, cu sprijinul turcilor, Pe plan intern a fost adeptul unei maniere absolutiste de ...Citeste mai mult

Photo

Referat despre Izvoare fundamentale pentru istoria Transilvaniei şi Banatului în Evul Mediu

Cronica lui Anonymus Titlul original al cronicii este Gesta Hungarorum (Faptele ungurilor) şi reprezintă unul dintre cele mai importante izvoare ale istoriei timpurii a ungurilor, dar şi a românilor. A ...Citeste mai mult

Photo

Referat despre Episcopii catolice din Transilvania si Banat în Evul Mediu

Episcopia catolică de Transilvania. Începuturile acestei episcopii nu pot fi precizate cu certitudine. Unii istorici plasează începuturile acesteia în timpul regelui Ştefan I cel Sfânt (997-1038). Dacă considerăm adevărată această ...Citeste mai mult

Photo

Referat despre tiparul din Tarile Romane

Apariţia tiparului în Ţările Române este legată de personalitatea domnitorului Valahiei, Radu cel Mare (1495-1508). Acesta reuşeşte să-l aducă în ţară pe meşterul tipograf, ieromonahul Macarie, sârb de origine, care ...Citeste mai mult

Photo

Referat despre cavalerii teutoni

Cavalerii teutoni sunt un ordin de călugări militari fondat în Ţara Sfântă, la Accra, în epoca cruciadelor clasice, având un caracter etnicist (destinat germanilor). Ordinul a fost fondat în sec. ...Citeste mai mult

Photo

Referat Henric al VIII-lea, regele Angliei

Henric al VIII-lea (născut la 28 iunie 1491 la Greenwich – decedat la 28 ianuarie 1547 la Londra) a fost unul dintre cei mai importanţi şi cunoscuţi regi din istoria ...Citeste mai mult

Photo

Referat despre Sandro Botticelli

Sandro Botticelli - de fapt Alessandro di Mariano Filipepi - (născut la 1 martie 1445 la Florența – decedat la 17 mai 1510 la Florența) a fost un pictor italian, ...Citeste mai mult

Photo

Referat despre Niccolo Machiavelli

Nicollo Machiavelli a fost unul dintre cei mai de seamă filosof, diplomat, om politic şi scriitor al Renasterii italiene. S-a născut la 3 mai 1469 în satul San Casciano in Val ...Citeste mai mult

Photo

Referat Martin Luther

Martin Luther s-a născut în Eisleben în Saxonia la 10 noiembrie 1483, părinții lui fiind Hans Luther şi Margaret Ziegler Luther. La scurt timp după nașterea lui Martin Luther familia s-a mutat ...Citeste mai mult

Photo

Referat Ştiinţa în lumea contemporană

Accelerarea ritmului descoperirilor ştiinţifice din a doua jumatate a secolului al XX-lea, precum şi expansiunea tehnologiei au influenţat radical condiţiile de existenţă ale oamenilor. Transferul descoperirilor şi invenţiilor din timpul ...Citeste mai mult

Photo

Referat despre Pelerinaj

Pelerinajul este un fenomen religios ale cărui origini se pierd în timp, având o extindere geografică la scara întregii planete. Plecarea în pelerinaj constituie unul dintre principalele mijloace de apropiere ...Citeste mai mult

Photo

Referat Arhitectura religioasă în secolul al XX-lea

Evoluţia tehnologică a permis proiectarea unor biserici folosindu-se materiale de construcţii noi cum sunt cimentul, betonul armat şi sticla. În acest mod s-a dezvoltat un curent artistic numit Noua Artă ...Citeste mai mult

Photo

Referat Fundamentalismul religios

Progresul economic însoţit de modificarea condiţiilor de viaţă a produs transformări importante în societăţiile europene, curentele moderniste creând în interiorul diverselor biserici adevărate  confruntări cu adepţii continuării tradiţiilor. Termenul de fundamentalism ...Citeste mai mult

Photo

Referat Societatea în perioada interbelică

Anevoioasele negocieri care au condus la semnarea tratatelor de pace de la Versailles păreau să arate lumii că un nou război de intensitatea celui care abia se încheiase nu mai ...Citeste mai mult

Photo

Referat Erasmus din Rotterdam

Desiderius Erasmus din Rotterdam s-a născut în 28 octombrie 1466, 1467 sau 1469 în Rotterdam, Olanda de azi şi a decedat la 12 iulie 1536 în Basel în Elvetia. A ...Citeste mai mult

Photo

Referat Diversitatea religioasă în România

Biserica Ortodoxă Română (BOR) Ortodoxismul reprezintă religia marii majorităţi a românilor, peste 80% din populaţie. După numărul de credincioşi pe care-l are, BOR se situează pe locul 2 în lume dupa ...Citeste mai mult

Photo

Referat August von Mackensen

August von Mackensen s-a născut la 6 decembrie 1849 şi a fost un militar și feldmareșal german. A comandat cu succes armatele germane în timpul Primului război mondial, devenind una dintre cele mai proeminente personalități militare ale Imperiului German. Mackensen ...Citeste mai mult

Photo

Referat Tratatul de pace de la Versailles (1919)

Tratatul de pace de la Versailles a fost semnat la 28 iunie 1919 între Germania, în calitate de stat învins şi Franţa, Anglia, Italia, Japonia şi SUA, în calitate de ...Citeste mai mult

Photo

Referat Popoarele Germanice

Popoarele Germanice aparţin familiei indo-europene, iar numele lor este menţionat pentru prima dată de istoricul grec Poseidonios şi introdus în istoriografie de Iulius Caesar. Germanicii se împart în 3 grupe: - ...Citeste mai mult

Photo

Referat Democraţia ateniană

Forma de organizare specifică Greciei Antice a fost oraşul-stat (polis). În secolul al VIII-lea î.Hr. toate oraşele şi târgurile greceşti din regiunea Attica intră sub autoritatea Atenei, care devine hegemonul ...Citeste mai mult

Photo

Referat Roma Antică

Istoria Romei Antice se împarte în trei mari perioade : 1.Perioada regalităţii (753 î.H-509 î.Hr.) 2.Perioada republicană (509 î.H-27 î.Hr.) 3.Perioada imperială (27 î.H-476 d.Hr.)   1) Perioada regalităţii Naşterea oraşului Roma este învăluită în ...Citeste mai mult

Photo

Referat Inocenţiu Micu-Klein

Inocențiu Micu-Klein, pe numele laic Ioan Micu, s-a născut în anul 1692 la Sadu, azi jud. Sibiu; a murit la data de 22 septembrie 1768 la Roma. A fost cel mai important episcop greco-catolic al Bisericii Române Unite cu ...Citeste mai mult

Photo

Referat Europa după Napoleon

După înfrângerea lui Napoleon reprezentanţii statelor învingătoare (Anglia, Rusia, Prusia alături de reprezentanţii Franţei s-au reunit în cadrul congresului de pace de la Viena (1814-1815). Cele mai importante personalităţi al ...Citeste mai mult

Photo

Referat Victor Emanuel al II-lea, regele Italiei

Victor Emanuel II al Italiei născut la 14 martie 1820 şi a decedat la 9 ianuarie 1878, fiind fost supranumit în istorie regele gentilom. Victor Emanuel devine simbolul universal al ...Citeste mai mult

Photo

Referat Japonia în secolul al XIX-lea

A fost singura ţară din Asiacare a evitat regimul dominaţiei străine printr-o transformare economică rapidă. Mai mult decât China, Japonia a trăit complet izolată, începând cu secolul al XVII-lea refuzând ...Citeste mai mult

Photo

Referat Spaţii de civilizaţie extraeuropene

India. După înfrângerea răscoalei şipailor (1857-1859), Indiaa fost declarată posesiune a Coroanei Britanice, fiind guvernată în numele regineiVictoria de un vicerege. Au fost luate măsuri pentru modernizarea administraţiei şi a căilor ...Citeste mai mult

Photo

Referat Paul von Hindenburg

Paul Ludwig Hans Anton von Beneckendorff und von Hindenburg, cunoscut ca Paul von Hindenburg, (2 Octombrie 1847-2 August 1934) a fost un mareșal prusac-german, de stat, și politician, și a ...Citeste mai mult

Photo

Referat Organizaţia Naţiunilor Unite

Organizația Națiunilor Unite (ONU) este cea mai importantă organizație internațională din lume. Fondată în 1945, după Al Doilea Război Mondial, are astăzi 193 de state membre. Întemeierea ei a constat din semnarea, de ...Citeste mai mult

Photo

Referat Debutul Marii Crize Economice 1929-1933 în SUA

Crahul bancar de la bursa de pe Wall Street a avut loc datorită speculaţiilor din anii 1920 şi a nereglementării sistemului bancar şi bursier. Sute de mii de americani investeau ...Citeste mai mult

Photo

Referat Mareşalul Alexandru Averescu

A fost unul dintre mai importanţi pe care i-a avut România. S-a născut la 9 martie 1859, în satul Babele, judeţul Ismail, sudul Basarabiei, azi în Ucraina şi decedat la ...Citeste mai mult

Photo

Referat Realizările interne ale regimului napoleonian

Perioada lui Napoleon a însemnat o epocă a reformelor, care au dus la modernizarea Franţei. Napoleon a reuşit să redereseze situaţia politico-economică a Franţei, grav afectată în urma Revoluţiei. Din punct ...Citeste mai mult

Photo

Referat Cooperare şi conflict în lumea contemporană

Cooperarea internaţională şi conflictele din lumea contemporană cunosc o evoluţie specială datorită fenomenului globalizării. Globalizarea presupune schimbări importante la nivelul societăţilor tradiţionale ca efect al comerţului internaţional ridicat, al creşterii ...Citeste mai mult

Photo

Referat Cooperare şi conflict în a doua jumătate a secolului XX

Sfârşitul celui de-al doilea război mondial nu a adus pacea definitivă. Europa şi omenirea au fost împărţite, din punct de vedere politic, în două sfere de influenţă: lumea democratică sub ...Citeste mai mult

Photo

Referat Cooperare şi conflict în prima jumătate a secolului XX

Secolul al XX-lea s-a caracterizat prin intesificarea relaţiilor internaţionale. În acest interval au avut loc cele două războaie mondiale alături de numeroase conflicte regionale. La începutul secolului al XX-lea a ...Citeste mai mult

Photo

Referat Revoluţia Franceză

Revoluţia Franceză a fost unul dintre cele mai importante evenimente al istoriei Europei moderne. În secolul al XVIII-lea în Franţa se afla la putere un regim monarhic absolutist (Vechiul Regim). În ...Citeste mai mult

Photo

Referat Maximilien de Robespierre (1758-1794)

A fost una dintre cele mai importante personalităţi din timpul Revoluţiei franceze. Robespierre s-a născut la Arras, în nordul Franței, la 6 mai 1758, într-o familie înstărită. Tatăl său a fost ...Citeste mai mult

Photo

Referat Franz Joseph (1830-1916)-Împăratul Austriei şi al Austro-UngarieiFranz Joseph (1830-1916)-Împăratul Austriei şi al Austro-Ungariei

Franz Joseph s-a născut la 18 august 1830 la Viena, fiind primul copil din familia arhiducelui Franz Karl Joseph şi al prinţesei Sophie de Bavaria. Educatia îi este atent urmarită de ...Citeste mai mult

Photo

Referat State multinaţionale în Europa secolului al XIX-lea

Cele mai importante state multinaţionale din Europa secolului al XIX-lea au fost Austro-Ungaria şi Rusia. Acestea imperii cuprindeau între graniţele lor un mare număr de alte naţiuni, pe care le ...Citeste mai mult

Photo

Referat Modelul britanic în secolul al XVIII-lea

Regele Angliei, Wilhelm de Orania (1689-1702) a realizat trecerea de la monarhia ereditară de drept divin, la monarhia parlamentară, bazată pe suveranitatea naţiunii, în care puterea regelui era limitată, iar ...Citeste mai mult

Photo

Referat Revoluţia glorioasă

Începând cu secolul al XVI-leaAngliaa cunoscut o dezvoltare economică importantă, bazată pe iniţiativă individuală, concurenţă şi profit, care a generat şi importante schimbări sociale. Treptat s-a constituit o nobilime nouă ...Citeste mai mult

Photo

Referat Anul 1848 în Europa

În acest an în majoritatea statelor europene au izbucnit o serie de revoluţii. Cauzele acestor mişcări sociale sunt complexe şi variate. La mijlocul secolului al XIX-lea Europa era dominată de ...Citeste mai mult

Photo

Referat Carol I, regele Angliei

A fost rege al Angliei, Scoției și Irlandei din 27 martie 1625 până la moarte, fiul regelui Iacob I Stuart, întemeietorul dinastiei Stuart, şi al Anei de Danemarca. La începutul domniei ...Citeste mai mult

Photo

Referat Economie rurală, economie urbană în Romania

1) Economia rurală // // // // // // O dată cu aderarea României la UE economia agrară şi producătorii agricoli se confruntă cu aceleaşi provocări ca în anii de după ...Citeste mai mult

Photo

Referat Integrarea Europeană

Termenul de integrare europeană se referă la un proces de integrare a statelor europene într-un ansamblu coerent politic, economic, juridic, cultural etc.  Acest proces presupune adoptarea unor valori comune şi ...Citeste mai mult

Photo

Epoca luminilor, Referat epoca luminilor

Epoca luminilor sau Iluminismul a fost o mişcare culturală europeană care s-a dezvoltat între secolele al XVII-lea şi al XVIII-lea, care promova principii şi valori noi în societate: democraţia, toleranţa ...Citeste mai mult

Photo

Referat SUA-putere mondială. Dezvoltarea SUA în secolul al XIX-lea

În secolul al XIX-lea şi în secolul al XX-lea, SUA s-au extins în graniţele cunoscute azi.Astfel, în 1803 au cumpărat teritoriul Louisiana de la Franţa, în 1819 au achiziţionat de ...Citeste mai mult

Photo

Referat Constituirea Statelor Unite ale Americii

Pasiunile politice care au dominatAngliaîn secolul al  XVII-lea i-au determinat pe mulţi englezi să aleagă aventura traversării Oceanului Atlantic. Astfel, între anii 1607-1733 pe coasta de Est a Americii de ...Citeste mai mult

Photo

Referat Sistemul electoral şi dinamica partidelor politice în România între anii 1918-1938

I. Sistemul electoral Participarea României la Primul război mondial şi victoriile asupra Puterilor Centrale au determinat o nouă configuraţie politică a ţării prin unirea Basarabiei, Bucovinei şi Transilvaniei cu Regatul României. ...Citeste mai mult

Photo

SULEYMAN MAGNIFICUL-Cum a fost omorât Ibrahim

SULEYMAN MAGNIFICUL-Cum a fost omorât Ibrahim.E vis sau realitate? Rămâne de ...Citeste mai mult

Photo

Referat despre Biserica şi societatea medievală

Biserica a jucat un rol deosebit de important în cadrul soceităţii medievale. Biserica catolică s-a implicat în viaţa politică fapt ce a determinat o slăbire a disciplinei ecleziastice, a moravurilor ...Citeste mai mult

Photo

Referat despre Cruciade

Cruciadele au fost o serie de expediţii militare organizate de papalitate şi unele state din Europa de Vest, pentru eliberarea Ţării Sfinte de sub stăpânirea musulmană. Cauzele cruciadelor pot fi ...Citeste mai mult

Photo

Referat despre Nicolae Titulescu

Nicolae Titulescu s-a născut la Craiova la 4 martie 1882 şi a fost cel mai mare diplomat român, recunoscut atât în ţară, cât şi în străinătate. A fost fiul unui avocat ...Citeste mai mult

Photo

Referat despre Oliver Cromwell

A fost una dintre cele mai mari personalităţi din istoria Angliei, participant direct la evenimentele din timpul Revoluţiei şi figură centrală a Protectoratului. S-a născut la Huntingdon, lângă Cambridge la ...Citeste mai mult

Photo

Referat despre Voltaire

Francois Marie Arouet – cunoscut sub numele de Voltaire – a fost o figură proeminentă a Iluminsmului francez, poet, dramaturg, romancier, nuvelist, istoric şi filosof. Voltaire s-a născut în 1694 ...Citeste mai mult

Photo

Referat despre construcţia democraţiei şi ideologia totalitară în România

Confruntarea dintre democraţie şi totalitarism a caracterizat şi viaţa politică românească din perioada interbelică. În anii 1920 viaţa politică din România a fost dominată de Partidul Naţional Liberal (PNL) şi ...Citeste mai mult

Photo

Referat despre secolul al XX-lea între democraţie şi totalitarism. Ideologii şi practici politice în România şi Europa

Una din principalele caracteristici ale secolului XX a fost înfruntarea dintre democraţie şi totalitarism. Regimul totalitar descrie o formă de organizare şi funcţionare a societăţii în care statul controlează toate ...Citeste mai mult

Photo

Referat despre curente intelectuale şi artistice în secolul al XIX-lea şi la începutul secolului al XX-lea

Curente ştiinţifice Încrederea necondiţionată în progresul continuu, idee preluată de la enciclopediştii francezi din secolul al XVIII-lea, a dus la un optimism excesiv al oamenilor de ştiinţă, care au crezut că ...Citeste mai mult

Photo

Referat despre Jean Jacques Rousseau

A trăit între 1712-1778, fiind unul dintre cei mai mari filosofi illuminişti, pedagog, scriitor şi compozitor francez. Fiu al unui ceasornicar din Geneva, la vârsta de 16 ani părăseşte oraşul ...Citeste mai mult

Photo

Referat despre unificarea Germaniei

Unificarea Germaniei s-a produs în jurul Regatului Prusiei, condus de dinastia Hohenzollern, având capitala la Berlin. Cel care a avut rolul decisiv în unificarea Germaniei a fost cancelarul Otto von ...Citeste mai mult

Photo

Referat despre unificarea Italiei

Unificarea Italiei s-a produs în jurul Regatului Piemont-Sardinia, condus de dinastia de Savoia, cu capitala la Torino. Arhitecţii unificări au fost regele Victor Emanuel al II (1849-1878) şi primul ministru, ...Citeste mai mult

Photo

Referat despre Vladimir Ilici Lenin

Vladimir Ilici Lenin a fost teoretician şi conducător al proletariatului internaţional. El a continuat opera lui Marx şi Engles. Lenin a întemeiat Partidul Comunist al Uniunii Sovietice şi a condus lupta ...Citeste mai mult

Photo

Referat despre Take Ionescu

Take Ionescu (născut la 13 octombrie 1858 la Ploieşti, decedat la 21 ianuarie 1922 la Roma) a fost important diplomat, om politic şi prim-ministru al României. Născut sub numele Dumitru Ghiţă ...Citeste mai mult

Photo

Referat despre Holocaustul evreilor

Cuvântul original grecesc holókauston provine din termenul ebraic 'olah, care înseamnă ardere completă, desemnând o veche practică sacrificială iudaică în care bucăţi de animale sau plante erau arse pe altar ...Citeste mai mult

Photo

Referat despre Abraham Lincoln

S-a născut în 12 februarie 1809 în Hardin County, Kentucky, fiind al 16 preşedinte american şi primul preşedinte provenit din rândul Partidului Republican. Împreună cu familia sa se va muta ...Citeste mai mult

Photo

Referat despre teme şi dezbateri parlamentare în România anului 1900

  Viaţa politică a României moderne a fost dominată de două partide: Partidul Naţional Liberal (fondat în 1875) şi Partidul Conservator (fondat în 1880). Cadrul legal în care se desfăşura viaţa ...Citeste mai mult

Photo

Referat despre relaţiile internaţionale în a doua jumătate a secolului al XIX şi începutul secolului al XX-lea

În a doua jumatate a secolului al XIX-lea, în Europa existau state cu modele politice diferite: Anglia şi Franţa aveau la putere regimuri politice liberale, iar Germania, Austro-Ungaria, Italia şi ...Citeste mai mult

Photo

Referat despre George Washington

S-a născut la 22 februarie 1732,  la Westmoreland în Virginia — d. 14 decembrie 1799, Mount Vernon, Virginia) a fost un general, om de stat american, militant și factor activ în obținerea independenței față de Anglia ...Citeste mai mult

Photo

Referat depre Napoleon Bonaparte

S-a născut în 1769 la Ajaccio (insula Corsica). A fost fiul lui Carlo Bonaparte, reprezentantul insulei Corsica la curtea regelui Franţei, Ludovic al XVI-lea şi al Mariei Latiţia Ramolino. A ...Citeste mai mult

Photo

Referat despre Sfântul Imperiu Romano-German

În anul 936, în partea de est a fostului Imperiu Carolingian (Francia de Est-aproximativ teritoriul de azi al Germaniei) a fost ales rege, Otto I, din dinastia saxonă, care a ...Citeste mai mult

Photo

Referat despre statul medieval francez în Evul Mediu

Fondatorul statului medieval francez este considerat conducătorul franc, Clovis (482-511). La 25 decembrie 498 el a fost botezat creştin de către Sf. Remi la Reims, oraş, care a devenit locul ...Citeste mai mult

Photo

Referat despre Imperiul Otoman

Osman întemeiază în secolul al XIII-lea, în Asia Mică, un stat turc, nucleul viitorului Imperiu Otoman şi dinastia care îi va puta numele. Urmaşul său, Orhan (1326-1360) cucereşte de la ...Citeste mai mult

Photo

Referat despre economiile dirijate

Datorită mari crize economice dintre ani 1929-1933, guvernele statelor lumi au fost obligate să restrângă practicile economice de factură liberală, redefinind în acest mod rolul statului în economie. S-a ajuns ...Citeste mai mult

Photo

Referat despre România de la totalitarism la statul de drept

// // // // // // Regimul comunist s-a instaurat în România în contextul în care URSS şi-a impus dominaţia asupra Europei Centrale şi de Est, după al doilea razboi ...Citeste mai mult

Photo

Referat despre economiile liberale

După al doilea război mondial, diferenţele dintre democraţie şi comunism au avut şi o faţetă economică: libera concurenţă specifică economiilor liberale şi dirijismul şi centralismul regimului de la Moscova. În ...Citeste mai mult

Photo

Referat despre contribuţii româneşti la dezvoltarea ştiinţei

Cercetarile oamenilor de ştiinţă români s-au finalizat prin descoperiri şi invenţii valoroase care au atras recunoaşterea lumii ştiinţifice internaţionale. Oamenii de ştiinţă şi inginerii români au descoperit sau invendat soluţii ...Citeste mai mult

Photo

Referat despre România și conflictele regionale în secolul XX

La începutul secolului XX, România s-a impus pe scena internaţională ca un factor de putere regională, de putere balcanică, făcând parte din 1883 din Tripla Alianţă alături de Germania,  Austro-Ungaria ...Citeste mai mult

Photo

Referat despre Califatul Arab

Religia islamică a fost întemeiată în secolul al VII-lea de profetul Mahomed, care a trăit în Peninsula Arabia. Această nouă religie, având centrul al Mecca şi Medina a unificat popoarele ...Citeste mai mult

Photo

Referat despre Imperiul Bizantin

Imperiul Bizantin s-a constituit în partea de est a fostului Imperiu Roman şi a avut capitala la Constantinopol (azi Istanbul). Acest stat continuă opera politică şi culturală a Romei, îmbogăţind-o ...Citeste mai mult

Photo

Referat despre România şi Tratatul de la Varşovia

Tratatul de la Varşovia s-a numit oficial Tratatul de prietenie, cooperare şi asistenţă mutuală, fiind o alianţă politico-militară a statelor comuniste din Europa Centrala si de Est aflate sub influenţa ...Citeste mai mult

Photo

Referat despre monarhia şi viaţa politică din România interbelică

România a ieşit din Primul război mondial condusă de regele Ferdinand I (1914-1927), care a avut o contribuţie majoră a realizarea Marii Uniri, împreună cu soţia sa regina Maria. Acest ...Citeste mai mult

Photo

Referat despre confruntarea dintre democraţie şi totalitarism în România interbelică

Confruntarea dintre democraţie şi totalitarism a caracterizat viaţa politică românească din perioada interbelică, fapt constatat la nivelul întregii Europe. În anii 1920 viaţa politică din România a fost dominată de ...Citeste mai mult

Photo

Referat despre represiune şi disidenţă anticomunistă

Pentru supravegherea întregii societăţi la 30 august 1948 s-a creat Direcţia Generală a Securităţii Poporului (Securitatea), condusă de foşti agenţi sovietici: Gheorghe Pintilie (Pantelei Bodnarenco) şi Alexandru Nicolschi (Boris Grunberg). ...Citeste mai mult

Photo

Referat despre regimul comunist din România

Istoria României comuniste  cuprinde 3 perioade : 1) 1948-1964 epocă de stalinizare şi consolidare a puterii comuniste 2) 1964-1975 perioadă de destindere pe plan intern şi extern 3) 1975-1989 regimul personal al lui ...Citeste mai mult

Photo

Referat despre instaurarea regimului comunist în România

Partidul Comunist Român (PCR) s-a creat la data de 8 mai 1921, iar începând cu anul 1924, până în 1944 s-a aflat în ilegalitate, denunţând mereu România Mare. Iniţial a ...Citeste mai mult

Photo

Referat despre formarea statului medieval Transilvania

// // // // // // În contextul aşezării ungurilor în Pannonia (896) apar şi primele informaţii despre formaţiuni politice româneşti, sau în care intra această populaţie, de la nordul ...Citeste mai mult

Photo

Referat despre formarea statului medieval Dobrogea

Din secolul X datează menţiunile unor formaţiuni politice din Dobrogea, zonă aflată sub sfera de dominaţie bizantină. // // // // // // Acest teritoriu este organizat într-o themă (provincie bizantină) ...Citeste mai mult

Photo

Referat despre România în timpul Războiului Rece – politica externă a regimului comunist

Război Rece (1945-1989) este concept politic folosit pentru a desemna încordarea intervenită în relaţiile internaţionale după al doilea război mondial caracterizată prin propagandă ostilă, confruntare fără conflicte armate directe între ...Citeste mai mult

Photo

Referat despre formarea statului medieval Moldova

Începând cu secolul XIII teritoriul Moldovei se afla sub dominaţia tătarilor. Prin această zonă trecea importantul drum comercial, care lega Polonia de Marea Neagră. Evoluţia spre cristalizarea unor formaţiuni politice ...Citeste mai mult

Photo

Referat despre formarea statului medieval Ţara Românească

Secolul XIII a fost marcat pe plan uropean de marea invazie tătaro-mongolă din anul 1241, care a afectat, mai ales, spaţiul românesc, Ungaria şi Polonia. Românii au încercat împreună cu ...Citeste mai mult

Photo

Referat despre politica externă românească în secolul XX

La începutul secolului XX situaţia Peninsulei Balcanice era complexă. În anul 1908 a izbucnit criza bosniacă, în urma căreia Austro-Ungaria va anexa Bosnia şi Herţegovina, iar Bulgaria şi-a proclamat independenţa, ...Citeste mai mult

Photo

Referat despre Criza Orientală , independenţa şi politica externă românească în secolul al XIX-lea

Problema sau criza orientală se referă la perioada de decădere a Imperiului Otoman. Se consideră că aceasta datează din anul 1683, când turcii au fost învinşi sub zidurile Vienei de ...Citeste mai mult

Photo

Marile doctrine politice

Liberalismul Prima grupare politică de orientare liberală a aparut în Anglia în secolul al XVII-lea şi s-a numit gruparea WHIG, reunindu-i pe toti adversarii dinastiei Stuart. Aceasta doctrină politică s-a dezvoltat ...Citeste mai mult

Photo

Referat despre regimul habsburgic

Regimul habsburgic a fost regimul de dominaţie impus de Imperiul Habsburgic în Transilvania (1699-1918). Penetrarea Habsburgilor în Transilvania s-a făcut treptat. Prima ocupare austriacă a Transilvaniei datează din sec. XVI ...Citeste mai mult

Photo

Referat despre regimul dominaţiei otomane

Regimul dominaţiei otomane a fost instaurat în sec. XVI în contextul maximei expansiuni teritoriale a Imp. Otoman, care corespunde domniei lui Soliman Magnificul (1520-1566). Impunerea Regimul dominaţiei otomane a fost ...Citeste mai mult

Photo

Referat despre teoria imigraţionistă

Teoria imigraţionistă este un ansamblu de idei nefundamentate ştiinţific, cu pronunţat caracter politic, care susţineau că poporul şi limba română s-au format la sudul Dunării, de unde ar fi emigrat ...Citeste mai mult

Photo

Referat despre etnogeneza românească

// // // // // // Proces de formare etnolingvistică a unui popor şi a structurilor sale socio-economice şi politice. Etnogeneza a fost un proces istoric îndelungat şi complex, care ...Citeste mai mult

Photo

Referat despre constituțiile comuniste

În contextul preluării puterii de comunişti, în 13 aprilie 1948 aceştia au adoptat o nouă constituţie, după modelul sovietic. Constituţia consfiinţea completa aservire a României faţă de URSS. Numele statului ...Citeste mai mult

Photo

Referat despre Constituția din 1923 și Constituția din 1938

Constituţia din 1923 a fost elaborată în timpul guvernului liberal condus de Ion I.C.Brătianu (1922-1926) şi al regelui Ferdinand I (1914-1927). Ea a fost adoptată la 27 martie 1923, menţine ...Citeste mai mult

Photo

Referat despre Constituția din 1866

Istoria constituţională a României începe în sec. XIX. Primul act cu valoare constituţioală au fost Regulamentele Organice (1831 Ţara Românească şi 1832 Moldova), apoi Convenţia de la Paris (1858) şi ...Citeste mai mult

Photo

Vasile Lupu, domnia lui Vasile Lupu

VASILE LUPU (1634-1653) Vasile, caruia i se spunea pentru fireasa iute, Lupu, a venit din Tara Romaneasca in Moldova, o data cu Radu Mihnea voda (1616). Indraznet, inteligent, cultivat, ...Citeste mai mult

Photo

Petru Rareș,domnia lui Petru Rares

In randul domnitorilor moldoveni din secolul al XVI-lea, istoria a asezat in cinste inalta personalitatea voievodului Petru Rares.  Petru a fost in tinerete negutator de peste. S-a ridicat in domnie ...Citeste mai mult

Photo

Petru Maior, Viata lui Petru Maior, Scrierile lui Petru Maior

Opera si personalitatea lui Petru Maior au lasat o puternica amprenta asupra societatii romanesti transilvanene din prima jumatate a secolulul al XIX-lea. Activate ca profesor de logica, metafizica si drept ...Citeste mai mult

Photo

Neagoe Basarab, Domnia lui Neagoe Basarab, Politica lui Neagoe Basarab

  Adevarat print al Renasterii, Neagoe Basarab a marcat prin domnia sa in Tara Romaneasca o epoca de inflorire culturala si artistica, al carei ecou s-a facut simtit in tot ...Citeste mai mult

Photo

Iancu de Hunedoara, Domnia lui Iancu de Hunedoara, Bataliile lui Iancu de Hunedoara

Mare comandant de osti, vestit viteaz, Iancu de Hunedoara s-a nascut intr-o familie de romani transilvaneni investita, ca multe altele, cu sarcina de a pazi granitele statului. // // // // ...Citeste mai mult

Photo

Rascoala lui Horea,Closca si Crisan,despre Horea,Closca si Crisan

Datorita obligatiilor care cresteau pe zi ce trecea si indatoririlor ce cresteau zilnic, romanii transilvaneni s-au rasculat in toamna anului 1784, in fruntea lor fiind Horea, Closca si Crisan.Vasile Ursu ...Citeste mai mult

Photo

Rascoala lui Gheorghe Doja,despre Gheorghe Doja

GHEORGHE DOJA In primavara anului 1514 s-a raspandit stirea ca in Ungaria, langa Buda se organizeaza o mare expeditie impotriva turcilor si ca iobagii care participa la lupta devin liberi. Aflati ...Citeste mai mult

Photo

Dimitrie Cantemir,domnitor,Dimitrie Cantemir carturar

DIMITRIE CANTEMIR (1693, 1710-1711) este considerat unul dintre ilustrii neamului romanesc, fiind recunoscut in intreaga Europa ca un savant de talie europeana cu orizonturi politice si istorice largi, un scriitor si ...Citeste mai mult

Photo

Bogdan I, Domnia lui Bogdan I, Intemeierea statului liber Moldova

BOGDAN I (1359-1365) este domnitorul de al carui nume se leaga intemeierea statului liber, de sine statator, al Moldovei. Bogdan a fost mai intai voievod al romanilor din Cuhea, unde a ...Citeste mai mult

Photo

Basarab I, Domnia lui Basarab I, Intemeierea statului liber Tara Romaneasca

BASARAB I (1310-1352) este domnitorul de care se leaga unificarea formatiunilor politice dintre Dunare si Carpati, intemeind statul liber al Tarii Romanesti, denumit prin traditie si Intemeietorul. Stapan mai intai pe tinutul ...Citeste mai mult

Photo

Unirea de la 1 Decembrie 1918

         În toamna anului 1918 criza politică din monarhia austro-ungară a atins punctul culminant. În timp ce lupta revoluţionară submina din interior Imperiul habsburgic, situaţia militar-strategică a Puterilor ...Citeste mai mult

Photo

Vlad Ţepeş, Domnia lui Vlad Ţepeş, Bătăliile lui Vlad Ţepeş

  Vlad Tepes (1448; 1456-1462; 1476), domn al Tarii Romanesti, erou al luptelor de aparare impotriva expansiunii otomane, barbat darz aflat in slujba cinstei si dreptatii, a fost una din marile ...Citeste mai mult

Photo

Traian-Imparat roman,cuceritorul Daciei

 TRAIAN            Traian este primul împarat roman nascut în afara peninsulei Italice la 18 septembrie 53 în provincia Baetica, din sudul peninsulei Iberice, în municipiul Italica. Tatal sau era cetatean ...Citeste mai mult

Photo

Ştefan cel Mare,batalii si domnia lui Ştefan cel Mare

Stefan cel Mare a fost domnitorul Moldovei, Bataliile lui Stefan cel Mare de la Baia, Lipnic, Codrul Cosminului, Domnia lui Stefan cel Mare   Stefan cel Mare (1457-1504) s-a nascut intr-o familie ...Citeste mai mult

Photo

Mihai Viteazu,batalii si domnia lui Mihai Viteazul

Mihai Viteazul a realizat Prima Unire Politica a romanilor, Mihai Viteazul s-a remarcat in bataliile impotriva Imperiului Otoman, Mihai Viteazul a realizat Prima Mare Unire  Fauritor al primei uniri politice a ...Citeste mai mult

Photo

Alexandru Ioan Cuza

 Alexandru Ioan Cuza Nascut la 20 martie 1820, la Barlad, in sudul Moldovei, Al.I.Cuza provenea dintr-o veche familie de boieri moldoveni, prin ascendenta feminina, era inrudit cu familia marelui cronicar Miron ...Citeste mai mult

Photo

Mircea cel Bătrân, Domnia lui Mircea cel Bătrân, Bătăliile lui Mircea cel Bătrân

  // // // // // // Mircea cel Batran a fost domnitorul Tarii Romanesti; Mircea cel Batran s-a remarcat in bataliile  cu otomanii; Mircea cel Batran si titulaturile primite  Mircea cel ...Citeste mai mult