Monday, 26 February, 2024

Turda, Ioan Ratiu, 54/3, Tel. 0264312565 , dacicusmedia@gmail.com, afaceriardelene@gmail.com

Plan de evacuare situatii de urgenta

PLANUL DE EVACUARE  IN SITUATII DE URGENTA

(continut-cadru)

Se intocmeste sub forma de text si grafic (cu anexe).

In text, de regula, se prevad:

a) scopul actiunilor de evacuare;

b) conceptia actiunilor de evacuare: localitatile din si in care se planifica evacuarea, institutiile publice, operatorii  economici, populatia si bunurile care se evacueaza, itinerarele de evacuare; modalitatile de executare a evacuarii;

c) conceptia organizarii si asigurarii activitatii de readucere a populatiei si a bunurilor materiale evacuate la  restabilirea starii de normalitate in localitatile care au facut obiectul masurilor de protectie;

d) masurile de asigurare a actiunilor de evacuare: asigurarea mijloacelor de transport, protectia personalului, paza  bunurilor, logistica evacuarii;

e) organizarea conducerii si a cooperarii: centre de coordonare, cai si mijloace de legatura, institutii cu care se coopereaza, modalitati de realizare a cooperarii, cereri si rapoarte.

Anexele se intocmesc sub forma grafica, pe planuri sau harti si sub forma de tabele. Acestea se refera in principal la:

a) situatia populatiei care se evacueaza: localitatea din care se evacueaza, institutia, numarul personalului pe categorii  si numarul membrilor de familie, personalul didactic, medical, de deservire, dupa caz, localitatea si judetul in care se  evacueaza, natura, tipul si numarul mijloacelor de transport;

b) situatia bunurilor care se evacueaza: localitatea, operatorul economic, depozitul sau institutia, natura si cantitatea  bunurilor, personalul de insotire, natura si tipul mijloacelor de transport, localitatea in care se evacueaza, punctul de  debarcare/descarcare si locul de instalare/ depozitare, forta de munca necesara;

c) institutiile care se evacueaza: denumirea, localitatea, numarul salariatilor si al membrilor de familie care se  evacueaza, localitatea si adresa imobilului unde se evacueaza, alte date utile;

d) graficul activitatilor pe zile si ore;

e) componenta centrelor de coordonare si conducere, punctelor de adunare /imbarcare /debarcare si primire/ repartitie;

f) planul localitatii cu dispunerea institutiei sau a operatorului economic;

g) localitatile/zonele din/in care se executa evacuarea si itinerarele, inclusiv de rezerva, cu punctele de  adunare/imbarcare/debarcare si primire/repartitie;

h) conventiile incheiate pentru asigurarea actiunilor de evacuare.

 

ORDINUL/DISPOZITIA DE EVACUARE

(continut-cadru)

Ordinul/Dispozitia de evacuare constituie actul prin care se dispune inceperea actiunilor de evacuare si primire/repartitie. Se transmite pe linie ierarhica si cuprinde:

1. date si concluzii despre evolutia situatiei de urgenta, consecintele acestora asupra institutiilor publice, operatorilor

economici, populatiei si bunurilor, precum si influenta lor asupra desfasurarii actiunilor de evacuare;

2. conceptia actiunilor de evacuare, primire/repartitie, localitatile/zonele din/in care se executa evacuarea, institutiile publice, operatorii economici, populatia si bunurile care se evacueaza, itinerarele de deplasare si itinerarele/localitatile/zonele interzise, urgentele, succesiunea si durata actiunilor de evacuare, repartitia evacuatilor pe localitati de destinatie;

3. precizari privind actiunile de evacuare, data inceperii si durata actiunilor, termenele de executare si de raportare;

4. masurile de asigurare a actiunilor de evacuare, primire/repartitie, cercetarea, siguranta, paza si ordinea, organizarea transporturilor, protectia psihologica si medicala, asigurarea logistica;

5. masurile de cooperare/colaborare cu unitati ale Ministerului Administratiei si Internelor si Ministerului Apararii Nationale, cu autoritati ale administratiei publice locale etc.;

6. organizarea conducerii: locul centrelor de coordonare si conducere, realizarea legaturilor de conducere, rapoarte si cereri. Ordinul/Dispozitia de evacuare se intocmeste de vicepresedintele comitetului pentru situatii de urgenta si se semneaza de presedintele acestuia.

DECIZIA

pentru evacuare, primire/repartitie

(continut-cadru)

Decizia pentru evacuare, primire/repartitie este actul prin care, in temeiul ordinului/dispozitiei de evacuare, primire/repartitie si in raport cu conditiile specifice, se declanseaza si se organizeaza actiunile de evacuare, primire/repartitie la institutii publice si operatori economici. Decizia pentru evacuare, primire/repartitie cuprinde:

- date si concluzii despre evolutia situatiei de urgenta, consecintele acesteia asupra institutiilor, populatiei si bunurilor si influenta lor asupra actiunilor de evacuare, primire/repartitie;

- conceptia actiunilor de evacuare, primire/repartitie: localitatile din si in care se executa evacuarea, cu institutiile, populatia si bunurile care se evacueaza, itinerarele de evacuare, localitatile, zonele si itinerarele interzise, urgentele, succesiunea si durata actiunilor de evacuare;

- modificari ce se aduc planului, precizari privind continutul si durata actiunilor;

- masurile de asigurare a actiunilor de evacuare: organizarea transporturilor, evidenta populatiei si a bunurilor, protectia personalului, paza bunurilor, asigurarea logistica;

- organizarea conducerii si a cooperarii: centre de coordonare si conducere, cai si mijloace de legatura, institutii cu care se coopereaza, modalitati de cooperare; cereri si rapoarte.

Decizia pentru evacuare se semneaza de conducatorul institutiei publice/operatorului economic care se evacueaza. 

Tag-uri: plan de evacuare in situatii de urgenta , plan de evacuare in situatii de urgenta, structura cadru pentru plan evacuare situatii de urgenta. 

Alte articole din aceeasi categorie

Photo

Model plan de interventie PSI

                                                            ...Citeste mai mult

Photo

Legea 481/2004 privind Protectia Civila

Legea nr. 481/2004 privind protectia civila, republicata 2008 Republicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 554 din 22/07/2008  Capitolul I - Dispozitii generale Art. 1  (1) Protectia civila este ...Citeste mai mult

Photo

OMAI 1184/2006 organizarea activitatii de evacuare in situatii de urgenta

ORDIN nr. 1.184 din 6 februarie 2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si asigurarea activitatii de evacuare in situatii de urgenta EMITENT: MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR; PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 161 ...Citeste mai mult

Photo

OMAI 786/2005 pentru modificarea si completarea OMAI 712/2005

Ordin nr. 786 din 02/09/2005 (Ordin 786/2005) Publicat în Monitorul Oficial nr. 844 din 19/09/2005 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr. 712/2005 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale privind instruirea salariaţilor ...Citeste mai mult

Photo

OMAI 712/2005 instruirea salariatilor in domeniul situatiilor de urgenta

ORDIN nr. 712 din 23 iunie 2005 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale privind instruirea salariaţilor în domeniul situaţiilor de urgenţã EMITENT: MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR  PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 599 din 12 ...Citeste mai mult

Photo

OMAI 262/2010 apararea impotriva incendiilor la spatii si constructii pentru birouri

Ordin 262/2010 - apărare împotriva incendiilor la spaţii şi construcţii pentru birouri Ordin 262/2010 privind aprobarea Dispoziţiilor generale de apărare împotriva incendiilor la spaţii şi construcţii pentru birouri publicat in Monitorul ...Citeste mai mult

Photo

OMAI 211/2010 apararea impotriva incendiilor la ateliere

Ordin 211/2010 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale de apărare împotriva incendiilor la ateliere şi spaţii de întreţinere şi reparaţii Monitorul Oficial nr. 0663 din 28 Septembrie 2010 Actul nr. 211 din 23 Septembrie 2010 Emitent: Ministerul Administrației și ...Citeste mai mult

Photo

OMAI 187/2010 apararea impotriva incendiilor la spatii pentru comert

Ordin 187/2010 privind apărarea împotriva incendiilor la spaţii pentru comerţ ( spatii comerciale ) Ordin 187/2010 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale privind apărarea împotriva incendiilor la spaţii pentru comerţ EMITENT:     MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ...Citeste mai mult

Photo

OMAI 166/2010 apararea impotriva incendiilor la constructii si instalatii

ORDIN   Nr. 166 din 27 iulie 2010 pentru aprobarea Dispozitiilor generale privind apararea împotriva incendiilor la constructii si instalatiile aferente ACT EMIS DE: MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. ...Citeste mai mult

Photo

OMAI 118/2010 apararea impotriva incendiilor la structuri turistice

ORDIN Nr. 118/1709 din 20 mai 2010 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale de apărare împotriva incendiilor la structuri de primire turistice, unităţi de alimentaţie publică şi unităţi de agrement EMITENT: MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR  Nr. ...Citeste mai mult

Photo

OMAI 108/2001, dispozitii incarcari electrostatice

ORDIN   Nr. 108 din  1 august 2001 pentru aprobarea Dispozitiilor generale privind reducerea riscurilor de incendiu generate de incarcari electrostatice - ACT EMIS DE: MINISTERUL DE INTERNE ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. ...Citeste mai mult

Photo

OMAI 28/2009 apararea impotriva incendiilor la obiective de cult

ORDIN nr. 28 din 26 martie 2009 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale de apãrare împotriva incendiilor la obiective de cult EMITENT: MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR Nr. 28 din 26 martie ...Citeste mai mult

Photo

OMAI163/2007 norme de aparare impotriva incendiilor

ORDIN Nr. 163 din 28 februarie 2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor EMITENT: MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 216 din 29 martie 2007  Având în vedere prevederile ...Citeste mai mult

Photo

Legea 307/2006 apararea impotriva incendiilor

Legea 307/12.07.2006 legea privind apărarea împotriva incendiilor   CAPITOLUL I Dispoziţii generale Art. 1. - (1) Apărarea împotriva incendiilor reprezintă ansamblul integrat de activităţi specifice, măsuri şi sarcini organizatorice, tehnice, operative, cu caracter ...Citeste mai mult