Monday, 26 February, 2024

Turda, Ioan Ratiu, 54/3, Tel. 0264312565 , dacicusmedia@gmail.com, afaceriardelene@gmail.com

OMAI 108/2001, dispozitii incarcari electrostatice

ORDIN   Nr. 108 din  1 august 2001

pentru aprobarea Dispozitiilor generale privind reducerea riscurilor de incendiu generate de incarcari electrostatice -

ACT EMIS DE: MINISTERUL DE INTERNE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 597 din 24 septembrie 2001

 

   Ministrul de interne,
    avand in vedere prevederile art. 17 lit. c) din Legea nr. 121/1996 privind organizarea si functionarea Corpului Pompierilor Militari,
    in temeiul art. 13 alin. 2 din Legea nr. 40/1990 privind organizarea si functionarea Ministerului de Interne, cu modificarile ulterioare,
    emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Dispozitiile generale privind reducerea riscurilor de incendiu generate de incarcari electrostatice - D.G.P.S.I.-004, cuprinse in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Inspectoratul General al Corpului Pompierilor Militari va urmari prin marile unitati si unitatile de pompieri militari punerea in aplicare a prevederilor prezentului ordin.
    Art. 3
    Nerespectarea prevederilor Dispozitiilor generale privind reducerea riscurilor de incendiu generate de incarcari electrostatice - D.G.P.S.I.-004 atrage raspunderea juridica potrivit legii.
    Art. 4
    (1) Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si va intra in vigoare la 30 de zile de la data publicarii.
    (2) La data intrarii in vigoare a prezentului ordin orice dispozitii contrare isi inceteaza aplicabilitatea.

                       p. Ministru de interne,
                             Toma Zaharia,
                           secretar de stat

    ANEXA 1

                           DISPOZITII GENERALE
privind reducerea riscurilor de incendiu generate de incarcari electrostatice

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    (1) Dispozitiile generale privind reducerea riscurilor de incendiu generate de incarcari electrostatice - stabilesc masurile tehnico-organizatorice, principiile, cerintele si conditiile tehnice necesare in vederea prevenirii formarii scanteilor produse de descarcarea sarcinilor electrostatice, care in anumite imprejurari pot initia incendii sau explozii.
    (2) Prevederile prezentelor dispozitii se aplica si sunt obligatorii indiferent de titularul dreptului de proprietate.
    Art. 2
    Masurile tehnico-organizatorice se stabilesc, se realizeaza si se mentin in exploatare de catre proiectantii, executantii sau proprietarii (utilizatorii) constructiilor si amenajarilor, echipamentelor, utilajelor si instalatiilor tehnologice, potrivit obligatiilor legale ce le revin, pe timpul desfasurarii proceselor tehnologice, precum si al manipularii, transportului si al depozitarii materialelor.
    Art. 3
    In sensul prezentelor dispozitii, termenii si expresiile utilizate au urmatoarele semnificatii:
    a) aditiv antistatic - substanta solida (praf, pulbere) sau lichida care, introdusa intr-un volum de lichid combustibil, are rolul de a reduce efectul difuziei turbulente datorat pulsatiilor de viteza, in cazul transvazarii, transportului etc. lichidelor prin conducte cilindrice si de a limita astfel riscul datorat incarcarilor electrostatice;
    b) antistatic - caracteristica intrinseca a materialului de a nu se incarca cu electricitate statica; in mod obisnuit aceasta caracteristica este avuta in vedere la materialele care se utilizeaza in medii cu risc de incendiu sau explozie;
    c) corp electrostatic la pamant - substanta, material, circuit, aparat, masina, recipient sau instalatie a carei rezistenta de scurgere a sarcinilor electrostatice nu depaseste 10^6 ohmi, rezistenta fiind masurata intre pamant si un punct oarecare al elementului considerat;
    d) descarcare corona - descarcare electrica incompleta (nu se dezvolta pe toata distanta dintre electrozii configuratiei) care apare in zone ale conductoarelor cu raza de curbura mica; descarcarea corona se dezvolta numai daca intensitatea campului electric in zona depaseste o valoare determinata;
    e) descarcare electrostatica - proces de realizare a unui canal conductor intre doua corpuri aflate la potentiale diferite fata de pamant; in functie de valoarea medie a campului electric intre cele doua corpuri, descarcarea poate fi incompleta (corona) sau completa (strapungere);
    f) dispersie - fenomen de imprastiere, raspandire, risipire; in sensul prezentelor dispozitii, definitia se refera la pulberi, prafuri, gaze, ceturi, care se pot aprinde; de exemplu, praful este o forma dispersa a substantelor solide, iar ceata este o forma dispersa a lichidelor combustibile;
    g) electricitate statica - energie de natura electrica ce apare datorita unor fenomene electrochimice, frecari, incalziri si de deformare a corpurilor, plasarii acestora intr-un camp electric, precum si ca urmare a altor actiuni fizice care presupun schimbarea relativa a suprafetelor de contact; energia acumulata ramane practic constanta sau prezinta variatii foarte lente; energia acumulata, daca se disipeaza intr-o descarcare electrica, poate initia explozia unor amestecuri inflamabile, daca este mai mare decat energia minima de aprindere a acestora;
    h) influenta electrostatica - fenomen de separare a sarcinilor electrice pe un conductor neutru izolat sau modificarea repartitiei sarcinilor electrice pe un conductor incarcat si izolat, sub actiunea unui camp electric exterior;
    i) incaltaminte antistatica - incaltaminte incercata in conformitate cu metoda 5.7 din SR EN 344; rezistenta electrica trebuie sa fie cuprinsa intre 100 kOhm si 1.000 MOhm;
    j) incarcare electrostatica - proces fizic prin care, pe corpuri solide, lichide sau vapori, apar sarcini electrice datorita unor actiuni mecanice (frecare, ciocnire, vibratii), termice, chimice etc;
    k) legare la pamant - legatura electrica a unui corp conductor la priza de pamant, pentru a asigura acestuia, in mod permanent, potentialul pamantului (considerat nul);
    l) legatura de echipotentializare - legatura electrica realizata intre diferite puncte pentru a asigura acestora acelasi potential fata de pamant;
    m) pardoseala izolanta electric (electroizolanta) - pardoseala realizata din materiale izolante electric (lemn, cauciuc, bachelita etc.), care acopera intreaga suprafata a pardoselii, sunt lipite pe suport, nu prezinta crapaturi, iar rosturile nu depasesc 3 mm;
    n) priza de pamant - instalatie care asigura o legatura electrica directa cu pamantul a unei instalatii electrice sau a unor echipamente electrice;
    o) rezistenta electrica de dispersie a unei prize de pamant - rezistenta electrica echivalenta a prizei de pamant;
    p) scanteie electrostatica - descarcare brusca de electricitate, printr-un interval, intre doua corpuri;
    r) transvazare - operatiune de trecere a unui fluid (lichid, gaz etc.) sau a unui material pulverulent dintr-un vas in altul prin curgere gravitationala, pompare etc.;
    s) zona cu pericol de explozie - spatiul in care, in conditii normale de functionare, se pot acumula, accidental sau permanent, gaze, vapori sau praf in cantitati suficiente pentru a da nastere unei atmosfere explozive in amestec cu aerul sau cu oxigenul.

    CAP. 2
    Formarea si acumularea incarcarilor electrostatice

    Art. 4
    Formarea si acumularea incarcarilor electrostatice reprezinta fenomene de sistem sau de asociatie cu aparitia unei sarcini electrice pe suprafata unui corp izolant sau izolat din punct de vedere al conductibilitatii electrice.
    Art. 5
    Cele mai frecvente moduri de electrizare a corpurilor sunt: frecarea, contactul direct, influenta, actiunea electrochimica si actiunea fotoelectrica.
    Art. 6
    (1) Principalele materiale si substante utilizate frecvent si pe scara larga, susceptibile sa formeze si sa acumuleze sarcini electrostatice, sunt:
    a) solide: cauciucul natural si sintetic, masele plastice, fibrele artificiale, textilele pe baza de lana, fibrele artificiale, hartia, sticla, sulful, rasinile sintetice, unele rasini naturale (chihlimbarul);
    b) lichide: sulfura de carbon, eterul, benzina, hidrocarburile, esterii, hidrocarburile clorurate, cetonele inferioare si alcoolii;
    c) gaze (vapori): dioxidul de carbon, metanul, propanul, etanul, butanul, acetilena si hidrogenul.
    (2) Principalele operatiuni cinetice in care sunt prezente materiale si substante mentionate la alin. (1), pe timpul carora pot sa apara incarcari electrostatice, sunt:
    a) incarcare, descarcare, umplere, golire, transvazare, alimentare;
    b) amestecare, malaxare, agitare, barbotare, omogenizare;
    c) filtrare, separare, sortare, cernere, centrifugare;
    d) ventilare, exhaustare, desprafuire, aerisire, vacuumare;
    e) pulverizare, injectare, dispersare, stropire, purjare, refulare;
    f) frecare, angrenare, transmisie;
    g) spalare, curatare, purificare, ambalare;
    h) transport, vehiculare, manipulare;
    i) polizare, slefuire, sablare;
    j) rulare, derulare, lipire, dezlipire;
    k) macinare, concasare, sfaramare.
    (3) Principalele procese tehnologice in care sunt prezente materialele si substantele prevazute la alin. (1), cu capacitate ridicata de incarcare electrostatica, sunt:
    a) fabricarea fibrelor si firelor textile;
    b) fabricarea foliilor de polietilena sau de policlorura de vinil;
    c) fabricarea pulberilor pentru explozivi;
    d) egrenarea bumbacului;
    e) fabricarea hartiei si imprimarea acesteia;
    f) fabricarea cauciucului si produselor de cauciuc.
    (4) Exemplele de operatiuni si procese pe parcursul carora pot sa apara incarcari electrostatice sunt prezentate in anexa nr. 1 iar aspectele referitoare la pericolul de explozie si/sau incendiu, in cazul unor operatiuni si procese tehnologice care genereaza electricitate statica, sunt prezentate in anexa nr. 2.
    Art. 7
    Electricitatea statica poate provoca incendiu sau explozie urmata sau nu de incendiu, in cazul indeplinirii simultane a urmatoarelor conditii:
    a) existenta materialului combustibil sau a atmosferei explozive;
    b) deplasarea sarcinilor cu aparitia descarcarilor disruptive;
    c) energia eliberata prin descarcare sa fie mai mare decat energia minima pentru aprinderea materialului combustibil sau a atmosferei explozive.
    Art. 8
    In cazul in care atmosfera din spatiile inchise este uscata artificial, prin sisteme de incalzire sau ventilare cu aer uscat, apar conditii favorizante astfel incat incarcarile electrostatice pot provoca incendiu sau explozie.

    CAP. 3
    Riscuri sau pericole de explozie si/sau de incendiu determinate de electricitatea statica

    Art. 9
    Pericolul de explozie poate sa apara la manipularea substantelor combustibile sau oxidabile, daca acestea se prezinta sub forma de dispersie fina de gaze, vapori, ceata (particule fine de lichid, aerosoli) sau prafuri (particule fine de solid, respectiv aerosoli), atunci cand concentratia acestora in amestec cu aerul se afla intre limitele de explozie si cand exista un potential electrostatic egal sau mai mare decat energia minima de aprindere a unor substante combustibile din mediul respectiv.
    Art. 10
    Scanteile electrice care provin din diferente de potential inferioare nivelului de 350 volti sunt considerate nepericuloase datorita insuficientei caldurii la varfurile scanteilor.
    Art. 11
    Nivelul riscului generat de incarcarile electrostatice intr-o zona de lucru se apreciaza in functie de energia minima de aprindere, astfel:
    a) foarte redus  >/= 100 mJ
    b) redus         50 - 100 mJ
    c) mediu         10 - 50 mJ
    d) mare          0,1 - 10 mJ
    e) foarte mare   =/< 0,1 mJ.
    Art. 12
    Pericolul de explozie si/sau incendiu depinde de viteza si de modul de manipulare a lichidelor prin conducte sau instalatii pe timpul desfasurarii operatiunilor de alimentare, golire, transport si distributie.
    Art. 13
    Stratul de praf combustibil se comporta diferit la descarcarile electrostatice, in functie de natura produsului de aprindere.

    CAP. 4
    Masuri generale de prevenire a incendiilor determinate de electricitatea statica

    SECTIUNEA 1
    Solutii pentru dispersia electricitatii statice

    Art. 14
    In functie de caracteristicile proceselor tehnologice si de capacitatea de reactie a operatorilor se pot adopta solutii care sa conduca la dispersia electricitatii statice. Solutiile cele mai eficiente sunt:
    a) legarea la pamant (sisteme echipotentiale);
    b) neutralizarea sarcinilor;
    c) reducerea frecarilor;
    d) umidificarea atmosferei;
    e) marirea conductivitatii corpurilor izolante.
    Art. 15
    (1) La o valoare a rezistentei de scurgere a sarcinilor electrice mai mica de 10^6 ohmi, pentru majoritatea substantelor inflamabile se elimina posibilitatea formarii sarcinilor electrostatice mari si se considera realizata legarea la pamant.
    (2) In locurile in care se manipuleaza substante explozive valorile limita care se aleg sunt de ordinul 10^4 - 10^5 ohmi pentru rezistenta de curgere a sarcinilor electrice.
    Art. 16
    Legarea la pamant a obiectelor metalice asigura reducerea diferentei de potential dintre obiecte si pamant, pana la limite nepericuloase, iar conductibilitatea materialelor utilizate trebuie sa fie suficient de mare, astfel incat sa permita scurgerea fara descarcare disruptiva a incarcarilor electrostatice.
    Art. 17
    (1) Este obligatoriu sa fie legate la pamant:
    a) constructiile metalice, echipamentele, rezervoarele, conductele, utilajele si instalatiile (pentru amestec, valturile, calandrele, masinile de extrudare sau injectie etc.) care vehiculeaza materiale si substante care produc electricitate statica;
    b) elementele bune conducatoare de electricitate care nu participa direct la procesul tehnologic;
    c) partile metalice ale echipamentelor electrice (carcase, motoare, aparataj, tablouri etc.), ale instalatiilor, utilajelor, incarcatoarelor si cisternelor, inclusiv ale sinelor de cale ferata de la rampele de incarcare-descarcare.
    (2) Conductibilitatea electrica a legaturilor se asigura prin:
    a) fixarea demontabila (strangere);
    b) fixarea nedemontabila (sudare, lipire etc.).
    Art. 18
    (1) Atunci cand continuitatea tubulaturii metalice este intrerupta prin burdufuri din materiale textile sau plastice, se prevad sisteme de echipotentializare intre tronsoanele bune conducatoare de electricitate.
    (2) Legaturi echipotentiale se prevad la racordurile si flansele cu garnituri izolatoare de pe traseele de conducte, tuburi si furtunuri pentru vehicularea fluidelor generatoare de electricitate statica si, dupa caz, la dispozitivele (capetele) de pulverizare, refulare sau debitare a acestora.
    Art. 19
    Conductele si recipientele racordate la gurile de aspiratie, fixe sau mobile, precum si filtrele sau ciururile care intra in contact cu o substanta capabila sa acumuleze sarcini electrostatice in timpul unui proces de fabricatie, stocare sau al operatiunii de transvazare trebuie sa fie legate intre ele (pentru a se asigura echipotentialitatea), precum si la pamant.
    Art. 20
    Legaturile la pamant trebuie verificate astfel:
    a) zilnic, vizual;
    b) periodic, prin personal specializat se masoara valoarea rezistentei de dispersie a prizei de pamant, precum si asigurarea continuitatii la instalatiile electrice.
    Art. 21
    Legarea la pamant a bobinelor, cilindrilor si a tamburelor metalice ale caror extremitati se rotesc in lagare prevazute cu ungere se asigura prin sisteme speciale cu perii alunecatoare pe arbore, tangentiale si de capat.
    Art. 22
    Reducerea frecarilor intre corpurile (suprafetele) aflate in contact se poate realiza prin diminuarea presiunii exercitate pe corpuri.
    Art. 23
    Neutralizarea sarcinilor electrostatice inmagazinate pe corpurile neconducatoare se realizeaza prin:
    a) ionizarea permanenta a atmosferei;
    b) inductie electrostatica;
    c) umidificarea atmosferei.
    Art. 24
    (1) Ionizarea atmosferei se realizeaza cu:
    a) generatori de campuri electrostatice foarte intense, create in apropierea mediului incarcat electrostatic;
    b) neutralizatori radioactivi cu radiatii tip alfa sau beta.
    (2) Neutralizatoarele radioactive se recomanda pentru procesele tehnologice de fabricare a foliilor de plastic, de cauciuc sau a hartiei, precum si la prelucrarea firelor si fibrelor sintetice, ionizarea aerului realizandu-se de-a lungul materialului.
    Art. 25
    Inductia electrostatica se realizeaza cu dispozitive care formeaza un camp electrostatic autoindus, ele constand dintr-un fir metalic fix legat de o bara prevazuta cu un capat miscator sau o tija terminata prin varfuri. Legata la pamant, bara trebuie sa fie asezata foarte aproape de suprafata materialului (obiectului) incarcat cu sarcini electrostatice, fara sa o atinga insa, fapt pentru care nu este recomandata utilizarea dispozitivelor in atmosfere inflamabile sau explozive.
    Art. 26
    (1) Umidificarea atmosferei se recomanda sa fie utilizata in cazul operatiunilor de fabricatie sau de manipulare care permit acest procedeu.
    (2) Pentru impiedicarea formarii sarcinilor electrostatice se recomanda umiditati relative ale aerului peste 70% .
    (3) Masura devine sigura atunci cand este combinata cu utilizarea eliminatorilor inductivi sau radioactivi.
    Art. 27
    Marirea conductivitatii corpurilor izolante (textile, cauciuc, materiale plastice, hartie, lichide pure etc.) poate fi facuta, in masa lor sau superficial, prin adaosul sau aplicarea pe suprafata acestora a unor produse antistatice cum sunt compozitiile organice azotate (aminele, sarurile de amoniu cuaternare, amidele etc.), derivatii acidului fosforic sau fosforos.

    SECTIUNEA a 2-a
    Masuri tehnico-organizatorice

    Art. 28
    Stabilirea masurilor tehnico-organizatorice de prevenire a producerii scanteilor electrostatice trebuie sa se bazeze pe o analiza detaliata care vizeaza:
    a) identificarea operatiunilor si instalatiilor care conduc la formarea si acumularea sarcinilor electrostatice;
    b) cunoasterea proprietatilor fizico-chimice ale materiilor prime si materialelor folosite;
    c) evaluarea valorilor tensiunilor de incarcare;
    d) evaluarea mediului in care se lucreaza;
    e) modul de manipulare a materialelor;
    f) controlul eficacitatii acestor masuri.
    Art. 29
    Masurile tehnico-organizatorice rezultate in urma analizei, conform art. 28 trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
    a) sa fie in concordanta cu caracteristicile specifice ale constructiilor, instalatiilor tehnologice, utilajelor pentru care sunt adoptate;
    b) sa aiba la baza calcule, determinari, metode si experimentari stiintifice;
    c) sa aiba cea mai mare eficienta pentru limitarea acumularii sarcinilor electrostatice;
    d) sa fie in concordanta cu noutatile in domeniu.
    Art. 30
    Reducerea riscurilor determinate de electricitatea statica se realizeaza prin actiuni de prevenire care vizeaza:
    a) locul de munca;
    b) legaturile la pamant;
    c) imbracamintea sau echipamentul de protectie a personalului;
    d) operatiunile si procesele de fabricatie;
    e) conductorii electrici;
    f) izolantii.
    Art. 31
    Actiunea asupra locului de munca are in vedere, in primul rand, controlul amestecurilor, respectiv crearea unei atmosfere care sa fie in afara intervalului cuprins intre limitele inferioare si superioare de explozie ale amestecului. Principalele metode utilizate sunt:
    a) inertizarea incintelor inchise (rezervoare, reactoare etc.) pentru produsele cu niveluri de risc mare si foarte mare;
    b) ventilarea mecanica fortata a spatiilor sau a incintelor de lucru.
    Art. 32
    Protectia impotriva electricitatii statice se realizeaza prin conectarea la priza de pamant, care in mod uzual poate avea si alte functionalitati cum ar fi, legarea la pamant a instalatiilor si utilajelor din motive de securitate a muncii sau legarea la pamant a instalatiilor de protectie impotriva trasnetului.
    Art. 33
    Legarea la pamant trebuie realizata cu ajutorul unor conductoare din otel zincat, cu aria sectiunii transversale de minimum 10 mm^2.
    Art. 34
    Elementele de contact cu solul si circuitul de legare la pamant trebuie sa fie protejate impotriva deteriorarilor mecanice, termice, chimice etc.
    Art. 35
    Rezistenta intre obiectul legat la pamant si sol se compune din rezistenta conductorului de legatura si a electrodului din sol.
    Art. 36
    Elementele conducatoare ale unui obiect, aparat, utilaj sau ale unei instalatii susceptibile sa acumuleze sarcini electrostatice ca urmare a procesului de fabricatie sau a procedeului de manipulare trebuie sa fie legate la pamant.
    Art. 37
    Se interzice folosirea imbracamintei si incaltamintei confectionate din materiale care se incarca electrostatic.
    Art. 38
    In zonele in care exista pericolul formarii atmosferei explozive personalul trebuie sa utilizeze echipament special de protectie.
    Art. 39
    In procesele de productie in care se produce electricitate statica trebuie sa se aiba in vedere:
    a) inlocuirea, pe cat posibil, a elementelor izolante cu elemente conducatoare de electricitate;
    b) marirea conductibilitatii electrice a benzilor transportoare, curelelor de transmisie si a tubulaturilor prin realizarea puntilor echipotentiale sau tratarea acestora cu adezivi buni conducatori de electricitate;
    c) efectuarea proceselor de fabricatie in incaperi cu atmosfera controlata si inertizata;
    d) limitarea vitezelor de curgere a lichidelor si a materialelor pulverulente;
    e) legarea la pamant pe toata durata desfasurarii operatiunilor generatoare de sarcini electrostatice, inclusiv a celor care se desfasoara ocazional sau pentru a caror efectuare se folosesc sisteme demontabile;
    f) evitarea miscarilor suplimentare ale persoanelor care executa ori supravegheaza activitatile prevazute la art. 6 alin. (2).
    Art. 40
    Actiunea asupra conductorilor vizeaza:
    a) asigurarea echipotentialitatii intre materialele si obiectele legate la pamant;
    b) realizarea unor contacte sigure, de buna calitate.
    Art. 41
    Actiunea asupra izolantilor se refera la utilizarea selectiva, in functie de procesele tehnologice, a limitatorilor de sarcini electrostatice prin ionizari inductive, electrice sau radioactive, precum si a substantelor antistatice.
    Art. 42
    Descarcarea electricitatii statice din baloturile de textile, materiale sintetice, hartie etc. se realizeaza eficient prin ionizare, cu varfuri, ace metalice, perii de descarcare, benzi metalice sau prin umezirea locala a aerului.
    Art. 43
    Pentru imbunatatirea conductibilitatii partilor in miscare, in cazul lagarelor care folosesc lubrifianti, se utilizeaza adaosuri de grafit sau sulfat de molibden.
    Art. 44
    In procesele de uscare, prin pulverizare sau in strat fluidizat a substantelor pulverulente, pentru limitarea acumularilor de sarcini electrostatice atat in uscatorul propriu-zis, cat si in separatorul de praf, pe langa legarea la pamant trebuie asigurata inertizarea uscatoarelor pe toata durata desfasurarii operatiunilor de uscare.
    Art. 45
    La spalarea recipientelor de produse petroliere, viteza apei nu trebuie sa depaseasca 1 m/s, iar presiunea aburului 3 atm.
    Art. 46
    La descarcarea din cisterne a gazelor petroliere lichefiate (GPL) se limiteaza viteza acestora la 1 m/s.
    Art. 47
    Sunt interzise:
    a) pomparea unor produse grele (petrol, motorina, ulei, pacura etc.) intr-un rezervor care a continut anterior benzina sau alte produse inflamabile, inainte de golirea completa a conductei de incarcare si a rezervorului de produsele anterioare sau inainte de evacuarea din rezervoare a gazelor rezultate;
    b) desfundarea cu apa a robinetelor prin care s-au vehiculat lichide combustibile;
    c) spalarea cu apa a conductelor aferente rezervoarelor, inainte de asigurarea unui strat de apa, care sa depaseasca cu minimum 3 cm cota racordului conductei;
    d) vopsirea prin stropire sau pulverizare cu aer sau alte gaze a recipientelor deschise care contin produse volatile si care pot genera gaze inflamabile;
    e) incarcarea recipientelor cum ar fi: rezervoare, vagoane, autocisterne etc., cu produse combustibile lichide prin curgere gravitationala sau fara utilizarea pentru incarcare a palniilor sau prelungitoarelor, care trebuie sa ajunga la cel mult 30 cm deasupra partii inferioare a recipientului;
    f) accesul personalului pe rezervoare pe durata unor operatiuni cum ar fi, pompare, amestec etc.; in cazul in care necesitatile tehnologice impun totusi executarea unor masuratori sau luarea probelor in timpul operatiunilor de pompare sau amestecare se vor lua masuri corespunzatoare pentru asigurarea legarii la pamant a utilajelor sau dispozitivelor utilizate;
    g) executarea de reparatii in timpul functionarii instalatiilor tehnologice;
    h) utilizarea transmisiilor cu curele in medii unde apar frecvent amestecuri explozive;
    i) utilizarea incarcatoarelor cu gauri sau neetanseitati, prin care produsul inflamabil pompat se poate raspandi sub forma de stropi, generand suplimentar sarcini electrostatice;
    j) scurgerea brusca, sub forma de jet, a produselor inflamabile si volatile, prin legaturile de luat probe, pe la sticlele de nivel etc.;
    k) desfundarea robinetelor de scurgere aferente aparatelor sau vaselor sub presiune prin lovire sau prin alte operatiuni mecanice;
    l) transportul si manipularea produselor petroliere in ambalaje din material plastic, cu exceptia celor antistatizate si special destinate in acest scop;
    m) folosirea indicatoarelor de nivel cu plutitor in rezervoare de produse inflamabile, daca nu sunt luate masuri de punere la pamant a plutitorului;
    n) agitarea sau omogenizarea in rezervoare, vase etc. a lichidelor usor inflamabile; omogenizarea poate fi facuta numai prin recirculare sau cu amestecatoare mecanice avand palete situate sub nivelul lichidului;
    o) utilizarea unor instalatii pentru exhaustarea prafului de materiale combustibile sau a vaporilor inflamabili, comune cu cele pentru evacuarea materialelor pulverulente provenite de la utilajele de slefuit, polizat, strunjit etc.;
    p) folosirea aerului comprimat pentru alimentarea reactoarelor; aceasta se face in circuit etans, mecanizat (automatizat) atat pentru incarcarea, cat si pentru descarcarea reactoarelor;
    r) deschiderea capacului reactorului in timpul procesului tehnologic fara asigurarea in prealabil a pernei de gaz inert si punerea in functiune a sistemului de ventilare;
    s) luarea probelor in timpul proceselor de cristalizare din reactor;
    t) deschiderea capacului reactorului in care au fost efectuate diferite operatiuni, fara programarea prealabila a unei faze de linistire cu durata cel putin egala cu timpul de relaxare pentru substantele din reactor.
    Art. 48
    Vasele metalice portabile, butoaiele, canistrele metalice etc., care urmeaza sa fie incarcate cu produse petroliere lichide, trebuie sa fie asezate, pe durata incarcarii lor, pe o placa metalica legata la pamant si conectate, prin intermediul unei legaturi electrice, la recipientul sau racordul din care se face incarcarea.
    Art. 49
    Furtunurile flexibile de descarcare sau incarcatoarele trebuie prevazute cu armaturi din bronz si garnituri etanse.
    Art. 50
    Operatiunile de transvazare a lichidelor combustibile, cum ar fi alimentarea cu carburant, trebuie sa se intrerupa pe durata fenomenelor meteo insotite de furtuni cu descarcari sub forma de trasnet, daca aceste fenomene se produc in zone apropiate.
    Art. 51
    In cazul GPL, pentru egalizarea potentialelor cisterne si rezervorului se utilizeaza cablul de suntare, aflat in dotarea cisternei.
    Art. 52
    Este obligatorie instruirea personalului operator asupra modului de formare si acumulare a sarcinilor electrostatice, asupra metodelor de combatere a acestora, precum si asupra riscurilor determinate de incarcarile electrostatice.

    CAP. 5
    Unele masuri specifice de prevenire a incendiilor determinate de electricitatea statica

    SECTIUNEA 1
    Masuri de prevenire la vehicularea si depozitarea lichidelor inflamabile

    Art. 53
    (1) Incarcarea rezervoarelor cu lichide inflamabile se face pe la baza acestora, sub nivelul lichidului.
    (2) Viteza de curgere poate fi marita numai dupa ce nivelul lichidului in recipient depaseste cu 2 cm gura conductei de intrare, iar in cazul rezervoarelor cu capac plutitor numai dupa ce capacul pluteste pe lichid.
    Art. 54
    (1) La umplerea rezervoarelor trebuie luate masuri pentru evitarea stropirii sau pulverizarii lichidului.
    (2) In cazul palniilor confectionate din materiale izolante, inainte de inceperea operatiunii de umplere, prin palnie trebuie introdus un conductor legat la pamant, pana la partea inferioara a rezervorului.
    Art. 55
    In timpul incarcarii cu gaze petroliere lichefiate a vaselor tip termos trebuie introdusa in acestea o sarma sau tija metalica, in vederea realizarii contactului dintre lichidul din vas si racordul de incarcare legat la pamant.
    Art. 56
    Pentru a se evita patrunderea in interiorul rezervoarelor a corpurilor straine, acumulatoare de sarcini electrice, in circuitele de transvazare trebuie sa se utilizeze filtre.
    Art. 57
    Inainte de spalarea cu apa sau spuma a rezervoarelor, autocisternelor, tancurilor petroliere sau a slepurilor trebuie sa se asigure evacuarea amestecurilor inflamabile, utilizandu-se in acest scop gaz inert sau abur.
    Art. 58
    Furtunurile pentru spalarea cu apa a depunerilor din rezervoare, vase sau utilaje, precum si cele pentru abur trebuie sa fie prevazute cu insertie sau armare metalica si legate la pamant, inainte de inceperea operatiunilor de aburire si curatare.
    Art. 59
    Furtunurile flexibile ale pompelor de distributie a carburantilor trebuie sa fie omologate, antistatizate, lungimea lor nedepasind valoarea specificata de normativele in vigoare; ele trebuie mentinute in stare de utilizare, iar dispozitivele de inchidere trebuie realizate din materiale neferoase.
    Art. 60
    Fiecare sortiment de carburant se depoziteaza in rezervoarele sau compartimentele stabilite, fiind interzisa schimbarea destinatiei acestora de la un sortiment de produs la altul, fara asigurarea tuturor masurilor de pregatire necesare (golire, curatare a peretilor interiori etc.).
    Art. 61
    La gurile de descarcare a carburantilor in rezervoare se prevad borne de legare la pamant pentru conectarea autocisternelor.

    SECTIUNEA a 2-a
    Masuri de prevenire la separarea substantelor lichide si solide

    Art. 62
    La operatiunile de separare prin filtrare a suspensiilor din lichidele inflamabile se impun urmatoarele masuri:
    a) utilizarea numai a filtrelor metalice conectate la priza de pamant;
    b) conectarea la pamant a tuturor elementelor metalice ale instalatiei de separare;
    c) marirea conductivitatii lichidelor prin adaugare de aditivi cu proprietati antistatice.
    Art. 63
    La operatiunile de separare prin centrifugare a substantelor lichide si solide se vor avea in vedere urmatoarele:
    a) utilizarea unor instalatii de centrifugare care sa aiba in constructie partea interioara din materiale bune conducatoare de electricitate;
    b) asigurarea inertizarii recipientului inaintea inceperii operatiunii de separare;
    c) confectionarea cicloanelor in care sunt separate substantele pulverulente din materiale bune conducatoare de electricitate;
    d) legarea individuala la pamant a utilajelor de amestec, valturilor, calandrelor, filtrelor, uscatoarelor cu aer.

    SECTIUNEA a 3-a
    Masuri de prevenire la vopsirea si/sau la lacuirea prin pulverizare

    Art. 64
    In zonele de lucru pentru operatiuni de vopsire si/sau lacuire prin pulverizare trebuie sa se asigure umezirea locala a aerului.
    Art. 65
    In camerele de pulverizat vopsea si/sau lac trebuie asigurate functionarea la parametri normali a instalatiilor de ventilatie generala, interblocarea dintre sistemul de ventilatie si cel de admisie a aerului comprimat la pistolul de pulverizare, precum si functionarea perdelelor cu apa.
    Art. 66
    Pentru operatiunile de vopsire si/sau lacuire prin pulverizare se va utiliza numai aer comprimat fara impuritati, iar temperatura acestuia, in cazul pulverizarii nitrolacului la cald, nu trebuie sa depaseasca 50 grade C.
    Art. 67
    La alimentarea utilajelor pentru turnarea lacului trebuie sa se utilizeze numai recipiente cu structura metalica, etanse in raport cu mediul de lucru.

    SECTIUNEA a 4-a
    Masuri de prevenire specifice vopsirii in camp electrostatic

    Art. 68
    La vopsirea in camp electrostatic se respecta regulile si masurile precizate la art. 64 - 67, precum si urmatoarele:
    a) curentul maxim de scurtcircuit nu trebuie sa depaseasca 0,2 mA;
    b) distanta de sigur

Alte articole din aceeasi categorie

Photo

Plan de evacuare situatii de urgenta

PLANUL DE EVACUARE  IN SITUATII DE URGENTA (continut-cadru) Se intocmeste sub forma de text si grafic (cu anexe). In text, de regula, se prevad: a) scopul actiunilor de evacuare; b) conceptia actiunilor de evacuare: localitatile ...Citeste mai mult

Photo

Model plan de interventie PSI

                                                            ...Citeste mai mult

Photo

Legea 481/2004 privind Protectia Civila

Legea nr. 481/2004 privind protectia civila, republicata 2008 Republicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 554 din 22/07/2008  Capitolul I - Dispozitii generale Art. 1  (1) Protectia civila este ...Citeste mai mult

Photo

OMAI 1184/2006 organizarea activitatii de evacuare in situatii de urgenta

ORDIN nr. 1.184 din 6 februarie 2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si asigurarea activitatii de evacuare in situatii de urgenta EMITENT: MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR; PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 161 ...Citeste mai mult

Photo

OMAI 786/2005 pentru modificarea si completarea OMAI 712/2005

Ordin nr. 786 din 02/09/2005 (Ordin 786/2005) Publicat în Monitorul Oficial nr. 844 din 19/09/2005 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr. 712/2005 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale privind instruirea salariaţilor ...Citeste mai mult

Photo

OMAI 712/2005 instruirea salariatilor in domeniul situatiilor de urgenta

ORDIN nr. 712 din 23 iunie 2005 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale privind instruirea salariaţilor în domeniul situaţiilor de urgenţã EMITENT: MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR  PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 599 din 12 ...Citeste mai mult

Photo

OMAI 262/2010 apararea impotriva incendiilor la spatii si constructii pentru birouri

Ordin 262/2010 - apărare împotriva incendiilor la spaţii şi construcţii pentru birouri Ordin 262/2010 privind aprobarea Dispoziţiilor generale de apărare împotriva incendiilor la spaţii şi construcţii pentru birouri publicat in Monitorul ...Citeste mai mult

Photo

OMAI 211/2010 apararea impotriva incendiilor la ateliere

Ordin 211/2010 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale de apărare împotriva incendiilor la ateliere şi spaţii de întreţinere şi reparaţii Monitorul Oficial nr. 0663 din 28 Septembrie 2010 Actul nr. 211 din 23 Septembrie 2010 Emitent: Ministerul Administrației și ...Citeste mai mult

Photo

OMAI 187/2010 apararea impotriva incendiilor la spatii pentru comert

Ordin 187/2010 privind apărarea împotriva incendiilor la spaţii pentru comerţ ( spatii comerciale ) Ordin 187/2010 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale privind apărarea împotriva incendiilor la spaţii pentru comerţ EMITENT:     MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ...Citeste mai mult

Photo

OMAI 166/2010 apararea impotriva incendiilor la constructii si instalatii

ORDIN   Nr. 166 din 27 iulie 2010 pentru aprobarea Dispozitiilor generale privind apararea împotriva incendiilor la constructii si instalatiile aferente ACT EMIS DE: MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. ...Citeste mai mult

Photo

OMAI 118/2010 apararea impotriva incendiilor la structuri turistice

ORDIN Nr. 118/1709 din 20 mai 2010 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale de apărare împotriva incendiilor la structuri de primire turistice, unităţi de alimentaţie publică şi unităţi de agrement EMITENT: MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR  Nr. ...Citeste mai mult

Photo

OMAI 28/2009 apararea impotriva incendiilor la obiective de cult

ORDIN nr. 28 din 26 martie 2009 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale de apãrare împotriva incendiilor la obiective de cult EMITENT: MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR Nr. 28 din 26 martie ...Citeste mai mult

Photo

OMAI163/2007 norme de aparare impotriva incendiilor

ORDIN Nr. 163 din 28 februarie 2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor EMITENT: MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 216 din 29 martie 2007  Având în vedere prevederile ...Citeste mai mult

Photo

Legea 307/2006 apararea impotriva incendiilor

Legea 307/12.07.2006 legea privind apărarea împotriva incendiilor   CAPITOLUL I Dispoziţii generale Art. 1. - (1) Apărarea împotriva incendiilor reprezintă ansamblul integrat de activităţi specifice, măsuri şi sarcini organizatorice, tehnice, operative, cu caracter ...Citeste mai mult