Monday, 26 February, 2024

Turda, Ioan Ratiu, 54/3, Tel. 0264312565 , dacicusmedia@gmail.com, afaceriardelene@gmail.com

Model plan de interventie PSI

                                                                                                                                                                                                                                                      AVIZAT

                                                                                      Inspectoratul pentru Situaţii de                                                                                               Urgenţă al Judetului............

                                                                                                                   

                                                                                                  General de Brigadă                                                                                                              

PLANUL DE INTERVENŢIE

1.   DATE DE IDENTIFICARE

1.1. Denumirea agentului economic:

 

1.2.  Adresa :

1.3. Telefon:

1.4. Fax:

1.5. E-mai:

1.6. Domeniul de activitate:

 2.      PLANUL GENERAL AL UNITĂŢII

2.1.Prezentarea generală a construcţiilor

2.1.1.Construcţia principală               

2.1.2.Construcţii secundare

2.1.3. Vecinătăţi(N,S,E,V)          

2.2.Tipul şi particularităţile construcţiilor

2.2.1.Caracteristicile obiectivului:

a)Corp principal: (suprafata construita, aria desfasurata, nr. nivele,.înălţime, construcţie ziduri, construcţie podea)

b) Corp secundar: idem

 2.2.2.Căi de acces, evacuare  şi intervenţie

2.2.3. Instalaţii utilitare aferente construcţiei ( încălzire, sanitare, electrice, apă, gaze naturale): 

 2.2.4. Structura de rezistenţă a clădirii:

 2.3. Echiparea cu instalaţii de semnalizare şi stingere a incendiilor

2.3.1.Instalaţii de semnalizare

2.3.2.Instalaţii şi dispozitive de limitare şi stingerea a incendiilor

2.4.Mijloace iniţiale de intervenţie

2.5. Căi de acces, evacuare şi intervenţie

2.6.Planul general al societăţii(schiţe anexe) pe care sunt marcate:

  1.  Amplasarea clădirii   
  2.  Căile de acces şi de intervenţie  din  incintă
  3. Căile de acces şi de intervenţie pentru clădire:

                     -Pentru intervenţie:

                     - Pentru evacuare :

     d. Amplasarea mijloacelor de stingere a incendiilor

     e. Reţelele şi racordurile de alimentare cu  gaz metan,energie electrică, apă

     f. Vecinătăţile

3.CONCEPŢIA DE ORGANIZARE ŞI  DE DESFĂŞURARE A  INTERVENŢIEI  ÎN  CAZ DE INCENDIU

3.1. Concluzii privind intervenţia

3.1.1. Forţele care asigură prima intervenţie

3.1.2. Particularităţi tactice de intervenţie

         Evacuarea persoanelor

         Evacuarea bunurilor materiale 

 3.1.3. Localizarea şi lichidarea incendiilor

              a) Localizarea incendiului

              b)Lichidarea incendiului

3.1.4. Protejarea personalului de intervenţie

3.2. Inlăturarea efectelor negative produse de incendi

4.   FORŢE DE INTERVENŢIE

4.1. Forţe de primă intervenţie

4.2.Servicii publice profesioniste pentru situaţii de urgenţă:

Subunitatea de pompieri militari(adresa, telefon, distanta , itinerarul de deplasare)

Alte forţe  cu care se cooperează şi modul de anunţare

5. SURSE  DE  ALIMENTARE CU APĂ ÎN CAZ DE INCENDIU 

 Reţele de alimentare cu apă:

 

                                                                                                     ADMINISTRATOR 

           Intocmit ,

     Cadru tehnic cu atribuţii PSI

Tag-uri:Model plan de interventie,Model plan de interventie PSI

 

Alte articole din aceeasi categorie

Photo

Plan de evacuare situatii de urgenta

PLANUL DE EVACUARE  IN SITUATII DE URGENTA (continut-cadru) Se intocmeste sub forma de text si grafic (cu anexe). In text, de regula, se prevad: a) scopul actiunilor de evacuare; b) conceptia actiunilor de evacuare: localitatile ...Citeste mai mult

Photo

Legea 481/2004 privind Protectia Civila

Legea nr. 481/2004 privind protectia civila, republicata 2008 Republicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 554 din 22/07/2008  Capitolul I - Dispozitii generale Art. 1  (1) Protectia civila este ...Citeste mai mult

Photo

OMAI 1184/2006 organizarea activitatii de evacuare in situatii de urgenta

ORDIN nr. 1.184 din 6 februarie 2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si asigurarea activitatii de evacuare in situatii de urgenta EMITENT: MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR; PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 161 ...Citeste mai mult

Photo

OMAI 786/2005 pentru modificarea si completarea OMAI 712/2005

Ordin nr. 786 din 02/09/2005 (Ordin 786/2005) Publicat în Monitorul Oficial nr. 844 din 19/09/2005 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr. 712/2005 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale privind instruirea salariaţilor ...Citeste mai mult

Photo

OMAI 712/2005 instruirea salariatilor in domeniul situatiilor de urgenta

ORDIN nr. 712 din 23 iunie 2005 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale privind instruirea salariaţilor în domeniul situaţiilor de urgenţã EMITENT: MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR  PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 599 din 12 ...Citeste mai mult

Photo

OMAI 262/2010 apararea impotriva incendiilor la spatii si constructii pentru birouri

Ordin 262/2010 - apărare împotriva incendiilor la spaţii şi construcţii pentru birouri Ordin 262/2010 privind aprobarea Dispoziţiilor generale de apărare împotriva incendiilor la spaţii şi construcţii pentru birouri publicat in Monitorul ...Citeste mai mult

Photo

OMAI 211/2010 apararea impotriva incendiilor la ateliere

Ordin 211/2010 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale de apărare împotriva incendiilor la ateliere şi spaţii de întreţinere şi reparaţii Monitorul Oficial nr. 0663 din 28 Septembrie 2010 Actul nr. 211 din 23 Septembrie 2010 Emitent: Ministerul Administrației și ...Citeste mai mult

Photo

OMAI 187/2010 apararea impotriva incendiilor la spatii pentru comert

Ordin 187/2010 privind apărarea împotriva incendiilor la spaţii pentru comerţ ( spatii comerciale ) Ordin 187/2010 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale privind apărarea împotriva incendiilor la spaţii pentru comerţ EMITENT:     MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ...Citeste mai mult

Photo

OMAI 166/2010 apararea impotriva incendiilor la constructii si instalatii

ORDIN   Nr. 166 din 27 iulie 2010 pentru aprobarea Dispozitiilor generale privind apararea împotriva incendiilor la constructii si instalatiile aferente ACT EMIS DE: MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. ...Citeste mai mult

Photo

OMAI 118/2010 apararea impotriva incendiilor la structuri turistice

ORDIN Nr. 118/1709 din 20 mai 2010 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale de apărare împotriva incendiilor la structuri de primire turistice, unităţi de alimentaţie publică şi unităţi de agrement EMITENT: MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR  Nr. ...Citeste mai mult

Photo

OMAI 108/2001, dispozitii incarcari electrostatice

ORDIN   Nr. 108 din  1 august 2001 pentru aprobarea Dispozitiilor generale privind reducerea riscurilor de incendiu generate de incarcari electrostatice - ACT EMIS DE: MINISTERUL DE INTERNE ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. ...Citeste mai mult

Photo

OMAI 28/2009 apararea impotriva incendiilor la obiective de cult

ORDIN nr. 28 din 26 martie 2009 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale de apãrare împotriva incendiilor la obiective de cult EMITENT: MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR Nr. 28 din 26 martie ...Citeste mai mult

Photo

OMAI163/2007 norme de aparare impotriva incendiilor

ORDIN Nr. 163 din 28 februarie 2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor EMITENT: MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 216 din 29 martie 2007  Având în vedere prevederile ...Citeste mai mult

Photo

Legea 307/2006 apararea impotriva incendiilor

Legea 307/12.07.2006 legea privind apărarea împotriva incendiilor   CAPITOLUL I Dispoziţii generale Art. 1. - (1) Apărarea împotriva incendiilor reprezintă ansamblul integrat de activităţi specifice, măsuri şi sarcini organizatorice, tehnice, operative, cu caracter ...Citeste mai mult