Wednesday, 18 May, 2022

Turda, Ioan Ratiu, 54/3, Tel. 0264312565 , dacicusmedia@gmail.com, afaceriardelene@gmail.com

Referat despe Mihai Viteazul şi lumea ortodoxă

Despre personalitatea lui Mihai Viteazul s-au scris, se scriu şi cu siguranţă se vor mai scrie multe lucruri. Mihai a încetat să mai fie un personaj istoric, ţesându-se în jurul său, de-a lungul timpului, mai multe legende. Pentru români figura lui Mihai reprezintă tipul unificatorului de neam şiţară, personaj cu o charismă deosebită, capabil să coaguleze întregiile energii naţionale. În mod incontestabil el a fost un căpitan strălucit şi un geniu politic. Acţiunile sale, victoriile împotriva turcilor l-au transformat pe voievodul Ţării Româneşti într-un personaj european, cunoscut atât la curtea regală spaniolă, cât şi la curtea ţarilor de la Moscova. Popoarele balcanice, românii, sârbii, bulgarii şi grecii vedeau în el eliberatorul de sub stăpânirea turcească şi chiar un posibil restaurator al Imperiului Bizantin.

Mihai a preluat domnia într-un context european marcat de apogeul puterii otomane în timpul domniei lui Soliman Magnificul (1520-1566). În regiunea central-sud-est europeană Polonia era condusă de regele Sigismund al III-lea Vasa (1587-1632), care a promovat o politică de înţelegere cu Imperiul Otoman, nedorind să se angajeze în niciun proiect de cruciadă târzie, Ungaria nu mai exista ca stat, teritoriul său fiind obiectul disputei dintre Habsburgi şi otomani, Rusia a fost marcată de ascensiunea lui Boris Godunov, care a devenit ţar (1598-1605). La conducerea Sfântului Imperiu Roman de naţiune germanică se afla Rudolf al II-lea (1575-1612) un personaj şters, care prefera studiul alchimiei, fiind totodată şi un mare Maecena.

Din punct de vedere religios continentul european era extrem de divizat din cauza reformei religioase, dar şi a reacţiei bisericii catolice la acest fenomen, Contrareforma. Ortodoxia era sub influenţa sultanilor, care instalau şi revocau patriarhii ecumenici de Constantinopol. Patriarhia a avut iniţial ca reşedinţă, după cucerirea otomană, Biserica Sfinţilor Apostoli, apoi între 1456-1587 Mănăstirea Pammakaristos. Sultanul a obligat din nou pe patriarh să-şi schimbe reşedinţa, acesta stabilindu-se definitiv la biserica Sfântul Gheorghe din cartierul Fanar. La sfârşitul veacului al XVI-lea ortodoxia era ameninţată atât din partea diverselor denominaţiuni reformate, cât şi a Contrareformei. În anul 1589 patriarhul Ieremia al II-lea Tranos a ridicat biserica rusă la rang de patriarhie. Situaţia cea mai delicată a ortodocşilor era în Polonia-Lituania, unde, cu sprijinul regalităţii şi al ordinului iezuit, biserica catolică a conceput un plan de unire finalizat în 1595-1596 prin unirea de laBrest.

În acest context Mihai Viteazul a acţionat ca un adevărat protector al ortodoxiei, remarcându-se prin numeroase gesturi de bunăvoinţă, dar şi printr-o intensă colaborare cu cele mai importante personalităţi ortodoxe ale vremii.                 

Voievodul Mihai Viteazul şi reacţia la Unirea de la Brest. Raporturile sale cu exarhul patriarhal Nichifor Dascălul şi voievodul de Kiev, Constantin Vasile din Ostrog.

Mihai Viteazul a fost ajutat să obţină tronul Ţării Româneşti de partida boierilor Cantacuzini de la Istanbul, cu care domnul era înrudit pe linie maternă. Astfel Andronic Cantacuzino, patriarhul Ieremia al II-lea Tranos şi vicarul acestuia Nichifor Dascălul au intervenit pe lângă autorităţile otomane, cu scopul de a-i acorda domnia fostului ban al Craiovei. Un personaj deosebit de interesant cu o carieră remarcabilă în slujba ortodoxiei a fost Nichifor Dascălul. Acesta era originar din Tricala (Tesalia), fiind nepot de fiică al lui Mihai Cantacuzino, poreclit în epocă Şeitanoglu, având o vară căsătorită cu Sinan Paşa şi o soră în haremul sultanului Murad al III-lea. Despre el se ştie că a fost un personaj cu o cultură aleasă, făcându-şi studiile la universitatea din Padova. După terminarea studiilor s-a îndreptat spre Constantinopol, unde a fost făcut diacon, apoi arhidiacon, intrând în anturajul patriarhului Iremia al II-lea Tranos. Începând din 1589, când Ieremia a plecat la Moscova pentru ridicarea bisericii ruse la rangul de patriarhie, Nichifor devine locţiitorul patriarhului, având ca sarcină principală administrarea averii patriarhale. În 1592 Nichifor este numit protosinghel al patriarhiei ecumenice şi exarh. Practic la sfşitul secolului al XVI-lea, Nichifor Dascălul devine cel mai important personaj al lumii ortodoxe constantinopolitane, bucurându-se de un imens capital de prestigiu, dar şi protecţia marelui vizir Sinan paşa, ruda sa. S-a implicat activ în numirea domnilor din ţările române, sprijinindu-l cu bani pe Aron-Vodă al Moldovei şi numărându-se printre cei care au insistat pentru instalarea lui Mihai Viteazul, cu care era şi înrudit. Datorită eforturilor depuse şi de către Nichifor Dascălul la 1 septembrie 1593 sultanul Murad al III-lea emitea decretul de numire al lui Mihai Viteazul ca domn al Ţării Româneşti. După întoarcerea patriarhului Ieremia de la Moscova în 1593, acesta se plânge într-o scrisoare către Petru Şchiopul, de starea deplorabilă în care a găsit patriarhia ecumenică şi de cuantumul ridicat al datoriilor, sugerând că administrarea lui Nichifor a fost deficitară.

Nichifor a fost principalul oponent din partea patriarhiei ecumenice, la unirea rutenilor din Polonia-Lituania cu Biserica Romei şi a îndeplinit misiuni diplomatice pentru Sinan paşa, aceste sarcini fiind subsumate îndatoririlor sale ecleziastice. Cu privire la prezenţa sa pe teritoriul ţărilor române, cu certitudine în iarna 1594-1595, Nichifor s-a aflat în Moldova, unde este menţionat de solul imperial la Alba Iulia, Giovanni de’Marini Poli, care îl acuză la 10 aprilie 1595, într-un raport, că la determinat pe Aron Vodă să trădeze coaliţia creştină. Demnitarul imperial considera că înaltul ierarh ortodox era un spion al otomanilor, care avea sarcina să-l convingă pe domnul Moldovei să abandoneze Liga Sfântă şi să promoveze o politică favorabilă turcilor. Nichifor s-a reîntors în Ţara Românească o dată cu expediţia lui Sinan paşa, soldată cu bătălia de la Călugăreni, de unde marele vizir îl trimite într-o misiune diplomatică la cancelarul polonez Zamoyski, cu care urma să negocieze recunoaşterea lui Ieremia Movilă pe tronul Moldovei. La 25 octombrie 1595 Nichifor se afla în tabăra polonezilor de la Ţuţora, unde a avut o întrevedere cu cancelarul Poloniei căruia i-a prezentat situaţia de la Bucureşti şi Târgovişte. Noul domn al Moldovei a apelat şi el la servicile influentului cleric ortodox, rugându-l să depună eforturi pe lângă Sinan paşa pentru ca otomanii să-i  recunoască demnitatea voievodală. Deşi Ieremia avea nevoie de bunele oficii ale exarhului patriarhal el fiind omul polonezilor şi mai ales al cancelarului Zamoyski, artizanul urcării sale pe tronul moldav, s-a comportant faţă de acesta ca un duşman. La 14 decembrie 1595 se ştia la Cracovia, că Nichifor Dascălul a fost arestat şi închis în cetatea Hotinului din ordinul domnitorului, sub acuzaţia de a fi spionul turcilor. Motivul real al acestui gest trebuie căutat în altă parte. Lui Nichifor i s-a interzis accesul în Polonia-Lituania pentru că el era purtătorul unor scrisori ale patriarhului ecumenic împotriva unirii rutenilor cu Roma, în contextul în care din iunie 1595 s-a declanşat mişcarea de unire a unei părţi a rutenilor din zona Ucrainei de astăzi cu Biserica romano-catolică, sub conducerea mitropolitului de Kiev, Mihail Rahoza (1589-1599). Unirea a fost puternic sprijinită de hatmanul şi cancelarul Zamoyski, dar şi de regele Sigismund al III-lea Vasa. Datorită acestei evoluţii în estul şi sudul regatului polono-lituanian era o puternică stare de agitaţie. Prezenţa lui Nichifor în acea zonă ar fi putut determina întârzierea sau chiar stoparea procesului de unire ecleziastică. Opoziţia la uniaţie a avut un important lider în persoana lui Constantin Vasile din Ostrog (1526-1608), staroste de Volodymyr, mareşal al Volâniei şi voievod al Kievului. Acesta i-a acuzat de apostazie pe episcopii ruteni favorabili unirii, cerând patriarhului ecumenic depunerea şi caterisirea acestora. Constantin Vasile era dispus la măsuri extreme contra episcopilor, după mărturia nunţiului papal Germanico Malaspina, care a afirmat că voievodul Kievului a trimis un corp de oaste să-i ucidă pe episcopii Ipatie şi Chiril, care în toamna lui 1595 au plecat spre Roma pentru a semna unirea. Asupra activităţii lui Constantin Vasile ca oponent al unirii şi mai ales asupra relaţiilor sale cu Mihai Viteazul vom reveni pe parcusrsul studiului nostru.

Un alt focar al opoziţiei împotriva unirii l-a reprezentat Frăţia din Lvov, o asociaţie de clerici şi mireni, care din 1586 avea statutul de stavropighie acordat de patriarhul Antiohiei, Ioachim al V-lea.

În acest contex tulbure în care se afla ortodoxia exarhul patriarhal Nichifor Dascălul este arestat de Ieremia Movilă, instrumentul docil al Poloniei-Lituaniei pe tronul Moldovei. Ierarhul a reuşit să scape de la Hotin la începutul verii lui 1596 şi să se refugieze la Constantinov pe pământurile lui Constantin Vasile din Ostrog. Ambii reprezentanţi ai ortodoxiei şi-au unit forţele pentru a împiedica ratificarea unirii în sinodul de laBrest(octombrie 1596). Eforturile exarhului au fost încununate de succes parţial, în sensul în care episcopii Ghedeon deLvovşi Mihail de Przemysl au renunţat la unire. În ajunul deschiderii sinodului episcopilor ruteni de la Brest, care trebuia să ratifice unirea cu Roma, Constantin Vasile a încercat să-l cumpere pe mitropolitul Kievului, Mihail Rahoza, promiţându-i 25 de sate, dacă nu semna actul unirii. Această informaţie apare la Pietro Arcudi, care este desmnat la Roma, la 7 martie 1596 să-i însoţească pe cei doi episcopi Ipatie şi Chiril înapoi spre Polonia-Lituania. Arcudi a trimis iezuiţilor un raport cu privire la cele întâmplate la sinodul de laBrest(octombrie 1596), care a ratificat unirea. Potrivit acestuia, Constantin Vasile a venit laBrestîmpreună cu Nichifor Dascălul şi cu un mare număr de nobili ruteni pentru a împiedica lucrările sinodului. Exarhul patriarhal a cerut să aibe o dispută în limba greacă despre purcederea Sfântului Duh cu doi teologi catolici de la Colegiul grec din Roma, aflaţi la Brest în calitate de experţi şi a afirmat că are mandat de la patriarhul ecumenic să-l ecomunice pe mitropolitul Rahoza.

Unirea rutenilor cu Roma în urma sinodului de la Brest nu a fost un act unanim acceptat, împotrivă pronunându-se o parte a elitelor conduse de magnatul Constantin Vasile din Ostrog, Frăţia din Lvov, precum şi o serie de ierarhi ortodocşi conduşi de exarhul patriarhal Nichifor Dascălul. Împotriva acestei opoziţii unirea a fost ratificată la 19 octombrie 1596  de sinodul de laBrest.

Nichifor a organizat un contrasinod tot laBrest, care s-a constituit în reacţia mediilor ortodoxe la unire. Contrasinodul a avut loc în 21 octombrie 1596 şi a decis excomunicarea şi caterisirea clericilor care au acceptat unirea în frunte cu mitropolitul Rahoza. Conducerea a deţinut-o exarhul patriarhal, decizile sinodale fiind semnate de un număr de 43 de prelaţi printre care doi monahi atoniţi Macarie de la Mănăstirea Simonospetras şi Matei de la Mănăstirea Sfântul Pantelimon, precum şi de stareţul Mănăstirii Lavra Pecerska din Kiev, Nichifor Tur.

În istoriografia română mai veche s-a acreditat ideea organizării unui sinod la Iaşiîn 1595, prezidat de Nichifor Dascălul. Tema sinodului ar fi fost tot unirea de la Brest. Nicolae Iorga credea în existenţa acestuia afirmând în lucrarea Bizanţ după Bizanţ, despre exarhul patriarhal Nichifor Dascălul: Încă din august 1595, el se încumetase să adune la Iaşi un sinod de preoţi ruşi şi români, pentru a combate pe iezuiţi: printre ei se află doi episcopi din Moldova şi doi din Muntenia, dintre care Luca cipriotul, de la 1587 episcop de Buzău. Tot în 1595 plasa sinodul de la Iaşi şi Andrei Pippidi, care scria în lucrarea Tradiţia politică bizantină în ţările române în secolele XVI-XVIII: Faţă de Mihai, care intervenea în favoarea ortodocşilor din Polonia, pentru care se ţinuse în 1595 sinodul de la Iaşi, cu participarea mitropolitului şi a episcopilor din Ţara Românească, Meletie nu îndrăznea să îşi manifeste nemulţumirea. Aşadar din citatul de mai sus reiese ca indubitabilă existenţa sinodului de la Iaşi în 1595. Un alt partizan al sinodului ieşean a fost P.P.Panaitescu, care îl plasează în 1594: Atunci domnii români nu uitară că sunt datori să apere ortodoxia de pretutindeni şi pentru a înlătura lovitura de se pusese la cale împotriva credincioşilor bisericii răsăritene din Polonia, adunară la Iaşi un sinod în august 1594. La sinodul de la Iaşi luară parte Mihail cu cei doi episcopi ai lui, alături de Mardarie al Moldovei cu episcopii lui, iar în fruntea lor stătea reprezentantul patriarhiei de la Contantinopol, Nichifor Dascălul

Existenţa sinodului de la Iaşi din 1594 sau 1595 afost pusă sub semnul întrebării de Niculae Şerbănescu, care îl neagă total, iar actul sinodal final este un fals. Şerbănescu afirmă că în august 1594 nu putea fi un sinod deoarece în actul final apare menţionat mitropolitul Mardarie al Moldovei, care la acea dată era doar episcop de Rădăuţi. Mardarie a fost mitropolit doar câteva luni în timpul domniei lui Ştefan Răzvan (aprilie-august 1595), fiind înlocuit imediat de Ieremia Movilă, o dată cu accederea acestuia la tron, cu fratele său Gheorghe Movilă, cunoscut pentru înclinaţiile sale filocatolice. Cu privire la datarea sinodului în 1594 textul documentului vorbeşte despre situaţia confesională a rutenilor referindu-se la faza pregătitoare a unirii, situaţie specifică anului 1595. Un alt element care subminează autenticitatea documentului final al pretinsului sinod este faptul că pe el apare semnătura episcopului Partenie al Râmnicului, însă acest scaun episcopal a fost ocupat pe toată durata domniei lui Mihai Viteazul de ierarhul Teofil. Ştefan Andreescu afirmă că actul final al sinodului nu s-a păstrat în original, ci numai prin intermediul unei copii greceşti şi al unei traduceri slavone contemporane apărută în cartea Album de la 1600 sau de la începutul secolului al XVII-lea şi a fost fabricat de Nichifor Dascălul şi învăţatul grec Gheorghe Palamed, aflaţi ambii la Ostrog la începutul toamnei anului 1596, cu scopul de a întări ortodoxia ruteană afectată de unirea cu Roma. Cei doi corifei ai ortodoxiei au pus pe documentul fabricat de ei data de 17/27 august 1595 în preziua părăsirii scaunului moldav de către Ştefan Răzvan.

Cât ne priveşte existenţa sinodului de la Iaşi din 1594 sau 1595 este total neverosimilă, luând în considerare şi contextul politic al ţărilor române, mai ales din 1595 marcat de campania lui Sinan paşa la nordul Dunării, bătălia de la Călugăreni (13/ 23 august 1595) şi situaţia Moldovei ameninţată de invazia polonă, care îl va aduce domn pe Ieremia Movilă.

După ce a prezidat sinodul antiunionist de la Brest din 1596, poziţia exarhului patriarhal Nichifor Dascălul a devenit una foarte şubredă, el fiind acuzat că este spionul turcilor. Regele Sigismund al III-lea Vasa îi cere lui Constantin Vasile să-l aducă pe Nichifor în faţa dietei de la Varşovia pentru a da explicaţii. Marele magnat rutean se supune poruncii regale, dar o dată ajuns în capitala Poloniei-Lituaniei a fost pus în imposibilitate de a-şi apăra protejatul, care a fost pus la dispoziţia unei comisii senatoriale condusă de rivalul lui Constantin Vasile, Zamoyski. Acest gest a fost interpretat de voievodul Kievului ca o mare ofensă, iar ca urmare a părăsit Varşovia la 11 martie 1597. În cadrul procesului intentat de polonezi, lui Nichifor Dascălul s-au adus o serie de acuzaţii fanteziste printre care cea că în1590 aporuncit să fie ucis Petru Cercel, iar trupul său jupuit şi umplut cu paie l-ar fi trimis lui Mihnea Turcitul. O altă acuzaţie născocită de nobilii poloni a fost că ar fi intentat să deaMoldovape mâna turcilor. Nichifor a negat toate acuzaţii declarând că în 1593 aflând de planul lui Sinan paşa de a preface ţările române în paşalâcuri a intervenit pe lângă una dintre soţiile sultanului, creştină la origine, pentru a-l determina pe acesta să renunţe la acest plan. Condamnarea lui Nichifor a fost dinainte decisă, el reprezentând un factor perturbator la adresa păcii interne din Polonia-Lituania şi o ameninţare la adresa unirii rutenilor de laBrest, proaspăt decisă. Exarhul a fost arestat şi închis iniţial la Varşovia, apoi este transferat la Marienburg, în Prusia Orientală, unde Nichifor a fost ucis probabil în 1599. Mihai nu a rămas indifferent faţă de situaţia exarhului, dorind chiar să-l elibereze;  în1598 acerut eliberarea lui. 

Mihai Viteazul a găsit un colaborator apropiat în persoana voievodului Kievului, Constantin Vasile din Ostrog, unul dintre marii magnaţi ai Poloniei-Lituaniei. Acesta a fost sprijinitorul ortodocşilor ruteni, ameninţaţi de ofensiva catolicismului susţinut de puterea regală şi de partida cancelarului Jan Zamoyski, duşmanul lui Constantin Vasile, dar şi al lui Mihai Viteazul.

Înainte de a examina natura relaţiilor Constantin Vasile/Mihai Viteazul credem necesar să prezentăm activitatea marelui magnat rutean şi voievod al Kievului. Constantin Vasile din Ostrog a trăit între 1524 sau 1525 şi1608. Afost fiul palatinului de Trakai şi mare hatman al Lituaniei, prinţul Constantin Ivanovici din Ostrog (1460-1533). Din 1559, Constantin Vasile a ocupat postul de voievod al Kievului, devenind în scurt timp cel mai puternic personaj din sudul şi estul Poloniei-Lituaniei. A condus numeroase campanii militare împotriva tătarilor, a moscoviţilor şi cazacilor. Poziţia sa preeminentă în sudul regatului polon i-a permis lui Constantin Vasile să sfideze politica oficială a regalităţii poloneze, fiind un duşman implacabil al expansiunii otomane şi un apropiat al Habsburgilor. După rege, Constantin Vasile a fost cel mai mare proprietar funciar din regatul polono-lituanian, iar după moartea regelui Ştefan Bathory, în1587 afost unul dintre posibilii candidaţi la coroana Poloniei. Prin căsătoria din 1550 cu Sofia, fiica marelui hatman al coroanei, Jan Tarnowski, Constantin Vasile şi-a extins domeniile. Cu toate că era un om extrem de bogat, faptul că era rutean de religie ortodoxă îl descalifica pe Constantin Vasile să joace vreun rol politic major în cadrul statului. Ca urmare a acestui fapt el şi-a asumat rolul de protector al ortodoxiei rutene în sudul regatului polonez. A ctitorit şi restaurant un mare număr de biserici şi mănăstiri din Volânia şi a intervenit pentru impunerea candadaţilor favoriţi în diversele scaune episcopale sufragane mitropoliei Kievului. Astfel în1585 aintervenit pentru alegerea lui Chiril ca episcop deLutskşi în 1593 pentru numirea lui Ipatie Potii ca episcop de Volodymyr. Ca o ironie a sorţii cei doi ierarhi, deveniţi episcopi cu ajutorul lui Constantin Vasile vor fi cei mai importanţi promotori ai unirii cu Roma. Marele magnat rutean a transformat oraşul său de reşedinţă Ostrog într-un focar al culturii ortodoxe. El a sprijinit apariţia în1581 aBibliei de la Ostrog, prima traducere completă în limba slavonă a Vechiului şi Noului Testament. Statutul de centru cultural al Ostrogului reiese şi din înfiinţarea Academiei Greco-Slavo-Latine, prima instituţie de învăţământ superior de pe teritoriile slavilor de răsărit. Finanţarea acestei instituţii a venit tot de la Constantin Vasile. Voievodul Kievului a fost un susţinător al ortodoxiei în faţa presiunilor venite dinspre diferitele denominaţiuni protestante sau dinspre Contrareformă. Astfel magnatul a dus o aprigă luptă împotriva introducerii calendarului gregorian în teritoriile rutene: în1587 asponsorizat elaborarea uni tratat împotriva noului calendar scris de Gherasim Smotrytskyi, iar în 1601 l-a primit la Academia din Ostrog pe matematicianul Jan Latosz, care fusese dat afară de Universitatea din Cracovia pentru că s-a pronunţat împotriva reformei calendarului. Prinţul Constantin Vasile a făcut toate aceste gesturi dintr-un devotament sincer faţă de biserica ortodoxă, chiar dacă fidelitatea faţă de această confesiune i-a adus de multe ori neplăceri, nefiind capabil, din această cauză, să-şi valorifice şi din punct de vedere politic imensul capital de care dispunea. Spre deosebire de tatăl lor cei doi fii ai prinţului rutean, Janusz şi Constantin au trecut ambii la catolicism.

Constantin Vasile din Ostrog a acţionat ca purtătorul de cuvânt al ortodoxiei rutene şi exponentul ei, elaborând un plan de revigorare a acesteia, ameninţată atât de cultele protestante, cât şi de catolicism.                 

Relaţiile lui Mihai cu Constantin Vasile au debutat cel mai probabil în 1597, atunci când voievodul muntean a trimis o solie în Polonia-Lituania pentru a anunţa reluarea raporturilor cu Imperiul Otoman, prin semarea în acelaşi an a unei păci cu Poarta. Din această solie a făcut parte şi un preot, căruia nu i s-a păstrat numele, fapt care denotă şi o reacţie a domnului muntean la unirea de laBrest. În 1598 Mihai a trimis la Constantin Vasile o solie condusă de spătarul Constantin Vorsi. Voievodul Kievului i-a răspuns lui Mihai printr-o scrisoare în care-l informa că regele Sigismund al III-lea Vasa a părăsitţarapentru o expediţie în Suedia. Se pune firesc întrebarea de ce Mihai a întreţinut relaţii cu un principe polonez, care nu era în graţiile coroanei şi a atotputernicului cancelar Jan Zamoyski ? În primul rand considerăm că natura relaţiilor dintre cei doi a fost una politică, dar aspectul unei afinităţi religioase (ortodoxă) nu poate fi exclus. Mihai dorea o alianţă cu Constantin Vasile, sperând într-un ajutor militar concretizat în punerea la dispoziţia voievodului muntean, a unui contingent de cazaci. Constantin i-a transmis lui Mihai că a vorbit cu cazacii, iar ei au fost de acord să-l ajute, aşteptând semnalul să pornească, însă voievodul Kievului avertizează că în această chestiune banii nu pot constitui o problemă.

În timpul negocierilor cu imperialii pentru semnarea tratatului din 1598, un loc important l-a avut problema Moldovei, pe care Mihai dorea s-o atace cât mai curând, reprezentanţii săi explicând delagaţiilor imperiali că domnul Ţării Româneşti este aliat cu Constantin Vasile şi fii săi Janusz, duce de Makovica şi Constantin, palatin al Cracoviei, care sunt dispuşi să-l ajute pe Mihai. Solii imperiali au declarat despre Constantin Vasile că are o armată permanentă de 12.000 oameni, putând aduna la nevoie încă pe atâta. Pentru a le forţa mâna reprezentanţilor imperiali, Mihai a declarat că nu mai putea face nimic pentru Liga Sfânta, atâta timp cât în Moldova este la putere un domn ostil acestei alianţe, iar după înlăturarea sa, el este de acord ca împăratul Rudolf al II-lea să numească la Iaşi un domn agreat la curtea de la Praga. Pentru a atinge acest deziderat, Mihai a declarat că se bazează pe ajutorul unor nobili din Polonia: Iar despre Ieremia Moldoveanul, spune că este un înşelător, un trădător şi un om fără pic de credinţă, care nu încetează o clipă să tot strârnească şi să îndemne pe duşman ca să-l poată înlătura pe Mihai; se plânge de el că primeşte la sine pe toţi cei ce îl trădează pe el, că el denunţă duşmanului toate faptele şi planurile sale, şi solicită neîncetat pe duşman contra sa, că instigă pe turci să ocupe Ţara Românească şi Transilvania şi îşi oferă concursul său şi al polonilor acum că Transilvania e lipsită de un principe şi că transilvanii tărăgănind peste măsură de mult aşteaptă prilejul de a se închina turcilor etc. De aceea el ar dori să-l alunge din Moldova şi să se scape de un duşman şi trădător atât de rău şi să restituie şi să închine Moldova maiestăţii voastre sacre. Are scrisori de la mulţi seniori poloni care îi promit ajutoare, ale căror nume în mod voit nu le dau aici, ci le trimit însemante pe această listă. Scrisorile polone, nu numai că le-am văzut, dar le-am şi citit. Corespondenţa lui Mihai cu Constantin Vasile a continuat şi în august 1598, când de la Košice, solul Petru Grigorovici Armeanul relata că Mihai l-a trimis la voievodul Kievului pentru a reafirma alianţa cu acesta. Potrivit mărturiilor solului, Constantin Vasile ar fi fost de părere că Mihai trebuie să ia în stăpânireMoldova, el urmând să-l ajute cu 12.000 de oameni din Rusia (Ucraina), Podolia, Volânia şi Lituania. În plus solul a spus că voievodul Kievului ar fi declarat, că deşi este bătrân aşteaptă ziua când arhiducele Maximilian va prelua coroana poloneză. Din această mărturie reiese faptul că marele magnat rutean se poziţiona în tabăra filohabsburgică, dorind instalarea unei rude a împăratului în fruntea Poloniei-Lituaniei. Această facţiune era opusă taberei proturceşti, care milita pentru cooperarea cu Imperiul Otoman, condusă de canclearul Jan Zamoyski.            

Relaţiile dintre Mihai şi Constantin Vasile erau de notorietate în Europa vremii, fapt demonstrat şi de mărturia raguzanului Giovanni De’Marini Poli, care raportează împăratului Rudolf al II-lea la 31 ianuarie 1598 despre planurile privind o campanie în Moldova ale voievodului muntean. Astfel Mihai a chemat la el pe cazacii care erau în Transilvania şi a trimis după alţii în Polonia la cneazul Vasile, palatinul Rusiei, cu care are bună înţelegere pentru aceşti cazaci şi pentru toate celelalte de trebuinţă şi a mai pus să-i ademenească pe cazacii din garda lui Ieremia Voievodul, care s-au şi hărţuit în Moldova cu moldovenii şi au trecut cu anasina prin Moldova cu toată împotrivirea lui Ieremia Voievodul … şi aşadar Mihail Voievodul aşteaptă un număr de cazaci de aceştia prin mijlocirea cneazului Vasile Palatinul, pe care îi ţine pe toţi cu leafă, pe lângă darurile în bani pe care le trimite când pune să-i cheme

Chestiunea relaţiilor dintre Mihai şi voievodul Kievului a fost o preocupare şi a comisarilor imperiali Ştefan Szuhay, episcop de Vaţ şi prefect al Coroanei ungare din Bratislava şi Nicolae Istvanffy de Krissaszonfalva, locţiitorul palatinului Regatului Ungariei şi căpitan al oraşului Sopron, veniţi în iunie 1598 la Târgovişte în legătură cu semnarea tratatului dintre voievodul Ţării Româneşti şi împăratul Rudolf al II-lea. Comisarii raportează faptul că: Am fost ascultaţi [în audienţă] publică, solemn şi în tăcere. Au fost înfăţişate de noi toate punctele privind chestiune, precum şi acelea despre tătari, despre Moldovean [= Ieremia] despre Constantinus Basilius, despre cazaci şi despre cele puse la cale de turci ce ne fuseseră comunicate mai înainte chiar de către Mihai Voievodul şi prin scrisori şi prin soli şi despre care am scris maiestăţii voastre de la Alba Iulia şi Braşov. Din relatarea celor doi soli reiese interesul cercurilor imperiale legate de relaţiile lui Mihai cu voievodul Kievului.

După cucerirea Transilvaniei raporturile dintre cei doi principi ortodocşi continuă, iar la 7 ianuarie 1600 la Alba Iulia soseşte unul dintre fii lui Constantin Vasile, Janusz, duce de Makovica. Despre vizita acestuia în capitala transilvană nu există numeroase informaţii, însă o relatare a ambasadorului imperial Carlo Magno, adresată arhiducelui Maximilian afirmă faptul că voievodul Kievului şi fiul său îl îndeamnă pe Mihai să cucereascăMoldova. Domnul Ţării Româneşti a dorit să implice în acest proiect şi Impeiul Habsburgic, trimiţându-l pe Carlo Magno la arhiducele Maximilian pentru a obţine aprobarea pentru cucerirea Moldovei, fiind dispus să-i cedeze Transilvania, ca bază pentru preluarea preluarea Poloniei –Lituaniei. Poziţionându-se ambii de partea Habsburgilor, Mihai şi Constantin Vasile sperau să-şi atragă ajutorul trupelor imperiale pentru a duce la bun sfârşit planurile lor politice: Mihai dorea aprobarea pentru cucerirea Moldovei, iar voievodul Kievului ar fi mizat pe înlocuirea regelui Sigismund al III-lea Vasa, cu fratele împăratului Rudolf al II-lea, arhiducele Maximilian.

Mihai a folosit relaţiile cu familia nobiliară din Ostrog şi o preţioasă sursă de informaţii, mai ales în preajma campaniei din Moldova. Acest lucru este indicat de mărturia comisarului imperial David Ungnad, care la sfârşitul primăverii anului 1600 îi scria consilierului imperial Bartolomeu Pezzen în legătură cu intenţiile lui Sigismund Bathory de a reveni în Transilvania şi a declanşa o revoltă împotriva lui Mihai şi a împăratului. Comisarul imperial raportează că voievodul de Kiev a trimis la Mihai un anume sol cazac, Brumenzky, care a mai fost trimis în misiuni similare la curtea voievodului muntean. Reiese de aici trăinicia contactelor avute de Constantin Vasile cu Mihai. Potrivit autorului scrisorii, cazacul Brumenzky i-ar fi mărturisit că în eventualitatea unei revolte împotriva lui Mihai, voievodul de Kiev şi fiul principelui de Makowicza, dorind Maiestăţii sale mult bine, au hotărât să-l înştiinţeze pe Mihai voievod. Comisarul imperial David Ungnad afirmă că, în eventualitatea în care va trebui să-l ajute pe Mihai, voievodul de Kiev şi pan Krakowski acum au la îndemână douăzeci de mii de cazaci drept ajutor pentru voievodul Mihai.

Despre ultima fază a relaţiilor dintre Mihai Viteazul şi Constantin Vasile din Ostrog aflăm informaţii de la cronicarul ungur Istvan Szamosközy. Acesta afirmă că în vara anului 1600 era lucru cert că Mihai Vodă s-a sfătuit în taină cu ducele de Kiev şi s-au înţeles într-atât, încât l-a făcut să asculte de el şi s-au învoit să supună Ţara Leşească. Începuse tratative nu numai cu ducele de Kiev, ci şi cu craiul muscălesc, sub masca religiei, ca să poată lăţi mai bine credinţa ortodoxă în Europa. Pretextul fu că vor să răspândească credinţa schismatică; asupra acestu lucru s-a sfătuit şi cu patriarhul de Ţarigrad. Însă totul era viclenie, ca să poată lua şi Ţara Leşească. Cu muscalul s-a învoit ca, pe de-o parte, să intre în Ţara Leşească craiul muscălesc, pe de altă parte, Mihai Vodă, iar prin a treia parte să intre în Silesia arhiducele Maximilian, şi astfel să ia Maximilian Regatul leşesc. Relatarea cronicarului ungur, deşi tendenţioasă la adresa lui Mihai are meritul de a plasa relaţia domnului român cu voievodul Kievului, într-o reacţie de anvergură est europeană la unirea de la Brest. Raporturile politice dintre cei doi trebuie înţelese prin prisma ortodoxiei. În sprijinul acestei afirmaţii vine Cronica Moldovei de la Cracovia, care afirmă că: Mihai continuă acţiunile sale, asedie Hotinul, şi voi de asemenea să atace Polonia, unde el avea o mare grupare de susţinători, mai cu seamă în Rusia, din pricina religiei ortodoxe pentru care ei sufereau foarte mult. Gruparea de susţinători ai voievodului muntean din Polonia-Lituania era condusă de voievodul Kievului, ortodoxia a reprezentând catalizatorul relaţiei dintre Mihai şi Constantin Vasile.   

Cu scopul de a contracara expansiunea influenţei catolice asupra populaţiei rutene, Mihai Viteazul îl numeşte episcop de Muncaci, pe egumenul Mănăstirii Tismana, Serghie. Acesta păstorea la Tismana în calitate de stareţ din 1591, având relaţii bune cu domnii Mihnea Turcitul, Ştefan Surdul, cu marele stolnic Sârbu, căruia i-a fost duhovnic şi nobilul ardelean Toma Kendy. Serghie a făcut parte din delegaţia munteană, condusă de Mihai Viteazul, care l-a vizitat la Alba Iuliape Sigismund Bathory în decembrie 1596. Egumenul Tismanei a fost numit episcop de Muncaci la o dată neprecizată între intrarea lui Mihai în Alba Iuliaşi mijlocul anului 1600. Acest fapt este întărit de un document mai târziu emis de cancelaria domnului Alexandru Coconul la 15 aprilie 1626 în care se afirmă că Serghie au fost arhiereu la Muncaci şi la Maramureş, aşezat de răposatul Mihai vodă cându au fost domn în pământul Ardealului. În legătură cu sfinţirea lui Serghie ca episcop, un posibil loc ar fi putut fi Târgovişte, mitropoliţii Ungrovlahiei având şi calitatea de exarhi pentru teritoriile intracarpatice. Numirea lui Serghie s-a înscris în politica mai largă a voievodului muntean de a slăbi progresul contrareformei în Polonia-Lituania, care avusese un important succes o dată cu unirea de la Brest a unei părţi a rutenilor. Fără îndoială că numirea fostului egumen de la Tismana, ca episcop de Muncaci s-a făcut cu sprijinul Habsburgilor, care la acea dată deţineau comitatul Bereg, unde de afla reşedinţa episcopală. Teritoriul supus jurisdicţiei episcopului Serghie includea Ungaria de Sus, atunci posesiune Habsburgică şi comitatele din nordul Transilvaniei. Într-o scrisoare din 1604 adresată vechii sale cunoştiinţe Toma Kendy, Serghie a afirmat că i s-a dat pentru a păstorii epioscopia Muncaciului, mănăstirea din Perii Maramureşului, zona Băii Mari şi districtul Chioarului, având jurisdicţie peste preoţii ruşi, ruteni, români şi sârbi din acele locuri. Ultimul act care-l menţionează pe Serghie ca episcop de Muncaci este din 1616, după care şi-a reluat mai vechiul post, cel de egumen al Tismanei, fiind menţionat pentru ultima dată în viaţă în 1626.

Prin impunerea egumenului Tismanei ca întâi stătător al eparhiei Muncaciului, cu jurisdicţie asupra Ungariei de Sus şi Maramureşului, Mihai Viteazul şi-a demonstrat încă o dată sincera preocupare faţă de ortodoxia ruteană, greu încercată de ruptura intervenită o dată cu unirea de la Brest. Gestul lui Mihai a fost şi în interesul Habsburgilor, care erau interesaţi să stopeze influenţa unui stat inamic, Polonia-Lituania, care dorea să-i atragă la mişcarea de unire şi rutenii din Ungaria, dar şi pentru a anihila avansul cultelor protestante, mai ales a calvinismului în zona respectivă.                  

Mihai Viteazul şi Patriarhia ecumenică.

Un alt reprezentant marcant al ortodoxiei cu care Mihai Viteazul a întreţiunut raporturi a fost patriarhul de Alexandria, Meletie I Pigas (1590-1601). Despre el se ştie că s-a născut în insula Creta, la Iraklionşi a urmat cursurile universităţii din Padova. Între anii 1597-1598 aîndeplinit funcţia de locum tenens al patriarhului ecumenic de Constantinopol. Patriarhul Meletie a intrat în relaţii cu Mihai în contextul încheierii pacii dintre Ţara Românească şi Imperiul Otoman. După victoria turcilor asupra armatelor creştine de la Mezőkeresztes (26 octombrie 1596), Mihai a continuat războiul cu Imperiul Otoman, semnalându-se victorii ale lui Baba Novac la sud de Dunăre, mai ales la Plevna şi Sofia. În toamna lui 1596 o serie de atacuri tătare au distrus oraşele Buzău şi Bucureşti, fiind apoi respinse de Mihai, care pentru a da o replică a dărâmat cetatea Nicopole, ucigând un mare număr de oameni. După aceste victorii, Mihai a acceptat ofertele de pace ale turcilor, demarându-se negocieri. Tratativele cu Poarta au fost duse, din partea lui Mihai, de către patriarhul Alexandriei şi locţiitor al patriarhului ecumenic, Meletie I Pigas. Acesta i-a scris domnului român la 5 august 1597 din Constantinopol, că marele vizir Damat Ibrahim paşa l-a pedepsit pe paşa, care a permis tătarilor să treacă în Ţara Românească pentru a jefui şi a interzis pe viitor un comportament similar din partea acestora: Îndată deci preaînaltul vizir a poruncit, după dorinţa ta, ca acel paşă să fie scos din funcţia lui, iar tătarii să nu mai treacă niciodată peste pământurile tale. Meletie a fost un colaborator apropiat al lui Mihai, fiind principalul artizan al încheierii păcii dintre Ţara Românească şi Imperiul Otoman. La 29 august 1597 patriarhul îi scria din nou domnului muntean reamintindu-i că tătarii care i-au jefuit pământul au fost pedepsiţi. Pe de altă parte, Meletie I Pigas îi recomanda lui Mihai să trimită haraciul pentru a grăbi încheierea păcii şi a dobândi favorurile înalţilor demnitari otomani. Patriarhul Meletie a avut o atitudine mai mult decât rezervată faţă de riposta ortodoxiei la mişcarea de uniaţie. Această atitudine reiese din scrisorile lui Meletie Pigas către Frăţia ortodoxă din Lvov şi către Constantin Vasile din Ostrog, protectorul ortodocşilor din Polonia-Lituania. Deşi se arată preocupat de avansul catolicismului în teritoriile rutene, patriarhul îşi declară neputinţa de a interveni: nu-mi dau răgaz valurile de la noi, cumplitele suferinţe şi covârşitoarele necazuri şi starea noastră, a celor din robie, a ajuns la ananghie sau chiar nu mi-e cu putinţă nici din odaie să ies. Situaţia patriarhului era una destul de ingrată (era prizonierul turcilor), fapt care la determinat pe acesta la o atitudine mai mult decât conciliatoare faţă de turci: această prea cumplită robie, mai cumplită decât cea de la Vavilon. În acest context Mihai i-a cerut lui Meletie Pigas, în februarie-aprilie 1597, să intervină pentru încheierea păcii cu Imperiul Otoman. Voievodul muntean dorea pacea cu sultanul, deoarece spera în recunoaşterea ca domn ereditar al Ţării Româneşti, unul dintre scopurile urmărite de Mihai.

Prin intermediul lui Pigas şi al ambasadorului englez la Istanbul, Edward Barton, Mihai a încheiat pacea cu turcii. Două documente italiene vorbesc despre legăturile dintre voievod şi patriarh. La 31 dec. 1597 noul mare vizir Hasan paşa dorea pacea cu Mihai, iar despre vizir se spune: stăruie dorinţa de pace, la care noul paşă a voit să-l facă părtaş şi pe patriarh; într-aceea l-a pus să scrie valahului în felul în care se vede din copia scrisorii pe care o trimite, Mihai arătându-se înclinat spre pace şi înţelegerea fiind în mare măsură susţinută de ambasadorul Angliei, din felurite pricini; dar se socoteşte că Mihai nu va consimţi la înţelegeri, de nu îi vor da garanţii sigure. Un al document italian din 15 ianuarie 1598 afirma că: în ziua de întâi a acestei luni am scris că valahul, într-o scrisoare trimisă patriarhului de Constantinopol, a arătat că voieşte să încheie pace cu sultanul şi că îi trimite tributul. Acum ambasadorul Angliei şi zisul patriarh, din porunca vizirului, au scris şi au trimis valahului scrisorile lor, spre a-l îndemna să facă pace şi să trimită cât mai degrabă tributul sultanului.   

Raporturile lui Mihai cu patriarhul Meletie Pigas nu au fost exclusiv politice, fiind abordat în corespondenţa celor doi şi aspectul bisericesc. Astfel în scrisoare din 29 august 1597 patriarhul scria domnului muntean: Iar acum, pentru că ne rogi să dăm o mână de ajutor fraţilor creştini ortodocşi, care în Lehia sunt în conflict cu ce ţin de vechea Romă, de-ar da Domnul să nu fie nevoie, însă, îţi răspundem şi în legătură cu acestea. […] află că ceea ce ne rogi să facem am făcut de foarte multe ori prin intermediul epistolelor, ale căror copii le trimitem şi smereniei tale, ca să cunoşti câtă grijă purtăm, câtă trudă şi osteneală ne dăm pentru credinţă. Din aceste rânduri reiese faptul că una dintre preocupările capitale ale lui Mihai a fost soarta ortodoxiei, mai ales în acele zone în care ea se confrunta cu asaltul catolicismului. Deşi ortodoxia era ameninţată locţiitorul patriarhului ecumenic nu avea la îndemână mijloace concrete de intervenţie, decât rugăciunea şi trimiterea de epistole.

Acţiunea patriarhului Alexandriei, Meletie I Pigas conjugată cu cea a ambasadorului englez Edward Barton, a condus la încheierea păcii dintreŢaraRomânească şi Imperiul Otoman. La sfârşitul lui Iulie 1597 sosea la Târgovişte ceauşul Hali Masar, care aducea cu sine documentele recunoaşterii domniei pe viaţă pentru Mihai Viteazul şi fiul său Nicolae Pătraşcu. Pacea a fost dorită de ambele părţi, Mihai folosindu-se de ea pentru a negocia, în secret cu Habsburgii, tratativele fiind finalizate în 1598, o dată cu semnarea tratatului de la Mănăstirea Dealu.

Mihai Viteazul şi Mitropolitul de Târnovo, Dionisie Rally Paleologul

Relaţiile dintre Mihai şi mitropolia ortodoxă bulgară de la Târnovo s-au desfăşurat prin intermediul ierarhului locului, Dionisie Rally Paleologul. Acesta era nepotul de fiică al lui Andronic Cantacuzino, cel care a contribuit la înscăunarea lui Mihai Viteazul. Dionisie a dăcut studii la Roma şi a întreţinut relaţii amicale cu papa Grigore al XIII-lea. A îndeplinit funcţia de episcop de Cyzic şi din 1583 se afla refugiat la curtea prinţului Constantin Vasile din Ostrog, unde a predat la Academia fondată de acesta şi a devenit stareţul Mănăstirii Drohobiz. În 1583 este numit mitropolit de Târnovo, iar din 1590 până în 1592 îndeplineşte, din însărcinarea patriarhului ecumenic Ieremia al II-lea Tranos, o misiune diplomatică la Moscova. Mitropolitul Dionisie a revenit la Târnovo în 1596, de unde a stabilit relaţii raporturi cu princpipele Transilvaniei Sigismund Bathory şi împăratul Rudolf al II-lea. Debutul relţiilor dintre Mihai şi mitropolitul de Târnovo s-a produs în 1597. La 12 marite 1597 Dionisie i-a scris lui Mihai, de lângă cetatea Nicopole, îndemnându-l să nu încheie pacea cu turcii şi să nu creadă în vorbele lor. Mitropolitul îl informează pe voievod că a cheltuit 1000 de galbeni pe arme pentru a ridica o mică armată, la sudul Dunării, care îl aşteaptă pe Mihai să batem pe păgâni. Acest demers a ierarhului ortodox venea în momentul în care Mihai negocia pacea cu Imperiul Otoman, ceea ce denotă că dorea să pregătească o campanie antiotomană la sudul Dunării, în înţelegere cu Dionisie, mitropolitul de Târnovo, care era un susţinător al luptei de eliberare a popoarelor balcanice de sub dominaţia turcilor. Mitropolitul Dionisie cade în dizgraţia autorităţilor otomane, iar din această cauză se refugiază în Ţara Românească (1598), unde a devenit un sfetnic apropiat lui Mihai Viteazul. Îl însoţeşte pe acesta în Transilvania, iar la 22 decembrie 1599 scrie din Alba Iulia împăratului Rudolf al II-lea o scrisoare în care exprimă dorinţa lui Mihai de a nu încheia pace cu turcii şi de a continua războiul. Din acest act putem afla câtă influenţă avea mitropolitul Dionisie asupra voievodului: Mă aflu pe lângă el, îndemnăndu-l să rămână statornic în serviciul Maiestăţii Voastre Imperiale. El se arată faţă de mine ca fiind animat de sentimente de dragoste şi promite să facă tot ceea ce reprezintă voinţa Maiestăţii Voastre Imperiale. Dionisie îi cerea împăratului să-l trimită cât mai urgent de solul Bartolomeu Pezzen, să nu încheie pace cu turcii şi să aibe deplină încredere în Mihai Viteazul. Mitropolitul îşi ia angajamentul faţă de Rudolf al II-lea: promit că numitul principe va fi totdeauna foarte credincios şi foarte sincer faţă de Maiestatea voastră şi că nu va face niciodată pace cu turcii, căci ţinta lui unică este de a se îndrepta spre Turcia şi de a-şi face reşedinţa la Sofia. Obiectivele enunţate de Dionisie erau mai degrabă, ale sale personale, decât ale lui Mihai, sperând să-l poată influenţa pe acesta să declanşeze o răscoala generală împotriva otomanilor, care să cuprindă întreaga Peninsulă Balcanică. Mitropolitul Dionisie devenit sfetnic şi om de încredere al voievodului a fost un exponent al ideii de cruciadă târzie. DinAlba Iulia, Dionisie îl asigură pe împărat că Mihai nu doreşte să renunţe în favoarea cuiva la Transilvania, cucerirea principatului, fiind o etapă  spre alte înfăptuiri şi mai mari. Înaltul ierarh spera chiar, ca Mihai să elibereze Constantinopolul, fapt care reiese şi dintr-o declaraţie a sa făcută solului imperial, Carlo Magno din care reiese că Mihai are destui soldaţi pentru a merge la Constantinopol, acţiune în care va fi sprijinit de sârbi şi bulgari. Dionisie a insistat în corespondenţa cu Rudolf al II-lea pe faptul că Mihai nu-i va ceda Transilvania, fiind îndemnat de marii boieri.  

Dionisie îl însoţeşte pe Mihai în campania din Moldova şi la 2 iunie 1600 la Suceava prezidează un sinod ortodox, care decide înlocuirea şi caterisirea episcopilor fugiţi în Polonia şi partizanii movileştilor: Agaton al Romanului, Teodosie al Rădăuţilor, Ioan al Huşilor, precum şi mitropolitului Gheorghe Movilă, fratele domnului Ieremia Movilă. La lucrările sinodului au participat arhiepiscopul de Iustiniana Prima, Nectarie, mitropolitul Ghermanos al Caesarei lui Filip, mitropolitul Teofan al Vodenei, episcopul Sofronie de Muncaci şi episcopul Efrem de Habrul. Ca urmare a fidelităţii sale, Mihai Viteazul i-a acordat lui Dionisie Rally Paleologul, mitropolia Moldovei. După uciderea lui Mihai, Dionisie a fost îndepărtat din scaunul mitropolitan al Moldovei, iar din1602 aintrat în slujba împăratului Rudolf al II-lea, care îl trimite în 1603 într-o misiune diplomatică la Moscova, la ţarul Boris Godunov. Revine la Praga în 1604 şi continuă să militeze pentru eliberarea creştinilor ortodocşi din Peninsula Balcanică, de sub stăpânirea otomană. Fostul mitropolit al Moldovei, moare probabil în 1620, la Viena.

Mihai Viteazul şi ortodoxia din Transilvania.

Cârmuirea lui Mihai Viteazul în Transilvania a coincis cu păsorirea mitropolitului Ioan de la Prislop (1588-1605), numit în funcţie de principele Sigismund Bathory. Mitropolitul Ioan a fost sfinţit la Târgovişte de către mitropolitul Serafim la Ungrovlahiei. Mihai Viteazul s-a dovedit a fi preocupat de soarta ortodoxiei ardelene, presată la sfârşitul secolului al XVI-lea de diversele culte protestante, dar şi de contrareformă. Astfel, Mihai a inclus în tratatul din 20 mai 1595 cu Sigismund Bathory şi unele clauze, care vizau îmbunătăţirea situaţie românilor ortodocşi din Transilvania: Întregul cin bisericesc şi mănăstiresc sau al călugărilor Luminăţia Sa îl va lăsa în vechiul obicei şi datină, cu tipicul, slujbele şi libertăţile lor şi îşi vor putea strânge slobozi veniturile lor obişnuite. Şi toate parohiile româneşti aflate în ţările Luminăţiei Sale vor sta sub judecata şi rânduiala mitropolitului de Târgovişte, după aşezământul dreptului duhovnicesc şi al cinului preoţesc al acestei ţări, ş-şi vor putea strange veniturile lor obişnuite şi cuvenite. Prin aceste prevederi, domnul muntean dorea să se asigure de faptul că ortodoxia ardeleană va putea să beneficieze de aceleaşi drepturi ca şi celelalte patru confesiuni recepte. În plus, Mihai dorea ca mitropolia Ardealului să se afle sub controlul celei de la Târgovişte, pentru o mai bună apărare a preceptelor dogmatice şi pentru a putea preveni imixtiunea autorităţilor laice din Transilvania sau a celorlate culte protestante sau catolice. În acest caz nu era vorba de subordonare, deoarece din 1401 mitropolitul Ungrovlahiei deţinea şi calitatea de exarh al plaiurilor (reprezentant la patriarhului ecumenic în interiorul arcului carpatic) putându-i hirotoni pe mitropoliţii transilvăneni. Mitropolitul Ioan l-a întâlnit şi l-a întâmpinat pe Mihai Viteazul la 1 noiembrie 1599, când acesta a intrat victorios în capitala principatului, Alba Iulia.

Mihai Viteazul a fost şi un ctitor de biserici în Transilvania. În timpul vizitei de laAlba Iuliadin 1596, Mihai a obţinut acordul principelui Sigismund Bathory pentru a ridica în capitala Ardealului o mănăstire catedrală. Catedrala a fost construită în afara zidurilor cetăţii, la marginea oraşuluiAlba Iulia. Potrivit unui plan topografic al oraşului Alba Iulia din 1711 realizat de Giovanni Morandi Visconti, alături de catedrala mitropolitană cu hramul Sfânta Treime existau reşedinţa mitropolitului, chiliile călugărilor şi un turn clopotniţă, pe sub care se făcea intrarea în incintă. În catedrala mitropolitană dinAlba Iuliaau fost înmormântaţi vornicul Danciu din Brâncoveni, tatăl viitorului domn Matei Basarab şi fostul domn al Moldovei, Aron Vodă ucis la Vinţul de Jos în 1597. Ansamblul mitropolitan construit de Mihai Viteazul a fost complet distrus în prima jumătate a secolului al XVIII-lea, când a fost construită cetatea Alba Carolina.

Din poziţia de principe al Transilvaniei, Mihai Viteazul a dorit transformarea bisericii ortodoxe locale într-o structură instituţională centralizată. El a extins autoritatea mitropolitului deAlba Iuliaasupra Făgăraşului(1595), măsură cu conotaţii anticalvine. Mihai a dorit să îmbunătăţească şi starea materială a preoţilor ortodocşi ardeleni: la dieta din iulie 1600 s-a decretat scutirea preoţilor români de robotă.

Voievodul Ţării Româneşti a ctitorit şi ale biserici în Transilvania: la Făgăraş, la Lujerdiu, lângă Dăbâca, la Ocna Sibiului şi a făcut dăruri bisericii Sfântul Nicolae din Şcheii Braşovului.

Planul lui Mihai de revigorare a otodoxiei ardelene trebuie înţeles şi din prisma faptului că voievodul muntean, în strânsă colaborare cu împăratul Rudolf al II-lea, dorea să-i facă acestei confesiuni, un loc în sistemul religilor recepte al Transilvaniei, eliminând calvinismul şi unitarianismul. Această atitudine a domnului muntean este confirmată de nunţiul apostolic Germanico Malaspina, care la 14 noiembrie 1599 scria cardinalului Cinzio Aldobrandini despre Mihai: a arătat multă bunăvoinţă faţă de religia catolică şi scârbă faţă de eretici şi în timpul din urmă a propus măsurile ce le-ar putea lua pentru a purcede contra ereticilor şi a curăţa ţara de această sămânţă blestemată. Acţionând astfel Mihai îşi pregătea terenul pentru rămânerea sa ca principe ortodox al Transilvaniei. Iniţiativele voievodului în acest sens, precum şi relaţia cu Rudolf al II-lea vorbesc şi despre un parteneriat ortodoxie catolicism, facilitat de lupta comună antiotomană, dar şi de răspunsul comun în faţa provocărilor lansate de Reformă. Acestă colaborare indică şi o altă faţetă, cu totul diferită faţă de unirea de laBrest, a relaţilor dintre ortodoxie şi catolicism. 

Mihai Viteazul şi ierarhia ecleziastică a Ţării Româneşti

Marele voievod s-a bucurat pe tot parcursul domniei sale de sprijinul şi colaborarea clerului înalt al Ţării Româneşti: mitropolitul Eftimie (1594-1602), episcopii Teofil al Râmnicului (1591-1601) şi Luca al Buzăului (1583-1602). Despre mitropolitul Eftimie se crede că a fost stareţ al Mănăstirii Cozia şi împreună cu ceilalţi doi episcopi au fost mandataţi de voievod să semneze în numele său tratatul de la Alba Iulia, din 20 mai 1595 cu Sigismund Bathory. Eftimie a primit recunoaşterea de la patriarhia ecumenică abia în 1597, din cauza războiului dus de Mihai cu turcii. Mitropolitul l-a asistat pe voievod când s-a semnat tratatul de alianţă cu Rudolf al II-lea, la Mănăstirea Dealu, în 1598, fiind şi unul dintre semnatarii români al documentului. Tratatul de alianţă dintre Mihai şi Habsburgi cuprindea şi anumite clauze privitoare la viaţa bisericească. Împăratul se obliga să respecte religia ortodoxă, să nu-i oprească pe ierarhi să slujească şi să nu-l oblige pe Mihai să treacă la catolicism. 

Omde încredere al voievodului a fost şi episcopul Luca al Buzăului (1583-1603). Originar din Cipru, el a fost trimis de Mihai într-o solie la Moscova, între 1596-1597, la ţarul Feodor Ivanovici (1584-1598), fiul lui Ivan cel Groaznic. Luca a fost primit în audienţă de ţar şi influentul sfetnic Boris Godunov. Episcopul a adus din Rusia pentru Mihai, darul ţarului: 200 de galbeni, cinci perechi de blănuri de samur şi vulpe neagră. După moartea lui Mihai Viteazul, Luca va fi înscăunat mitropolit al Ungrovlahiei (1603-1629), cu sprijinul domnului Radu Şerban.

Mihai Viteazul şi Sfântul Munte Athos

Voievodul Mihai Viteazul s-a remarcat şi printr-o operă caritabilă, extrem de generoasă faţă de mănăstirile din Ţara Românească şi Moldova. Din cauza deselor războaie cu turcii, Mihai nu a avut timpul necesar şi mod sigur, nici resursele financiare pentru donaţii la Sfântul Munte Athos. Totuşi acestea nu au lipsit. O grijă deosebită a purtat faţă de Mănăstirea Simonospetras de la Athos, pe care a ajutat-o să se refacă, după incendiul din 1580. Acestei mănăstiri atonite, Mihai i-a închinat ctitoria sa bucureşteană, Mănăstirea Sfântul Nicolae (Mihai Vodă). Această danie a fost reconfirmată la 28 august 1599, printr-un mare hrisov: pe această zisă sfinţită mănăstire a domniei mele am închinat-o şi am dat-o domnia mea, ca să fie metoh al sfintei mănăstiri Simopetra de la Sfântul Munte, unde este hramul naşterii domnului Dumnezeu şi mântuitorului nostru Iisus Hristos, ca să fie a sfinţitei mănăstiri sus-zise pentru întărire şi hrană a călugărilor lui Dumnezeu, iar domniei şi părinţilor domniei mele pentru pomenire veşnică. Gestul domnului muntean a survenit la sfârşitul verii anului 1599, când Mihai făcea ultimele pregătiri pentrucampania din Transilvania. Procedând astfel voievodul a continuat tradiţia domnilor români, care înaintea începerii unei campanii importante făceau donaţii la Sfântul Munte, simbolul spiritual major al lumii ortodoxe. O altă mănăstire atonită căruia Mihai i-a făcut danii a fost Mănăstirea Cutlumuş, căreia la 15 mai 1594 i s-au întărit bălţile de la Romoleţ, Fântânele, Suhaia, Viişoara şi Căcăneu, împreună cu vama şi toate veniturile ei. Mănăstirii atonite Xenofont, Mihai i-a făcut o danie probabil în bani pe la 1594-1595. În timpul domniei lui Mihai Viteazul patriarhia Ierusalimului a primit o evanghelie scrisă în 1594 de episcopul Luca al Buzăului, un mare caligraf al epocii.

Activitatea de donator al lui Mihai Viteazul a fost mai sesizabilă în Ţara Românească şiMoldova, unde a ctitorit sau ajutat numeroase biserici şi mănăstiri. 

Mihai Viteazul a fost o personalitate cu totul extraordinară a istoriei românilor, dar şi a istoriei Europei. Faptele sale de arme au fost cunoscute şi recunoscute la nivelul bătrânului continent. El a fost cel care, pentru scurt timp, a unit sub o singură cârmuire Ţara Românească, Transilvania şiMoldova. Contextul politico-diplomatic european de la acea dată a fost profund nefavorabil acţiunii domnului roman, fapta sa fiind una efemeră.

Mihai a fost cunoscut în mediile ortodoxe, întreţinând raporturi amicale cu patriarhia ecumenică, mitropolia de Târnovo sau voievodul Kievului, Constantin Vasile din Ostrog. A avut colaboratori valoroşi în cadrul ierarhiei muntene, mai ales mitropolitul Eftimie şi episcopul Luca de Buzău. În buna tradiţie a domnitorilor români, Mihai a continuat donaţiile la Muntele Athos. Toate aceste fapte ne îndreptăţesc să-l numim pe voievodul român, apărătorul şi protectorul ortodoxiei.

 

Alte articole din aceeasi categorie

Photo

Referat despre Gheorghe Gheorghiu-Dej

Gheorghe Gheorghiu-Dej a fost liderul comunist al României din 1948 până la moartea sa și Președinte al Consiliului de Stat al Republicii Populare Române în perioada 21 martie 1961 - 18 martie 1965. El s-a născut la 8 noiembrie 1901 ...Citeste mai mult

Photo

Referat despre Jean Monnet

Jean Omer Marie Gabriel Monnet este considerat arhitectul Unității Europene. Jean Monnet s-a născut la data de 9 noiembrie 1888 în Cognac, Franța, într-o familie de comercianți de coniac. La vârsta de șaisprezece ...Citeste mai mult

Photo

Referat despre Ana Aslan

Ana Aslan a fost renumit medic român specialist în gerontologie, academician din 1974, director al Institutului Național de Geriatrie și Gerontologie (1958 - 1988). A evidențiat importanța procainei în ameliorarea tulburărilor distrofice legate de vârstă, aplicând-o pe scară ...Citeste mai mult

Photo

Referat despre Henri Coanda

Henri Marie Coandă a fost unul dintre cei mai importanţi oameni de ştiinţă români, academician și inginer, pionier al aviației, fizician, inventator al motorului cu reacție și descoperitor al efectului care îi poartă numele. A fost fiul generalului ...Citeste mai mult

Photo

Referat despre George Emil Palade

George Emil Palade a fost un medic și om de știință american de origine română, specialist în domeniul biologiei celulare, laureat în 1974 al premiului Nobel pentru fiziologie și medicină. În 1986 i-a fost conferită în Statele ...Citeste mai mult

Referat despre Cultura română, cultură europeană

// // // // // // Pe plan cultural, alinierea României la Europa este o evidenţă. De-a lungul istoriei au existat patru momente ale sincronizării culturii româneşti cu cea europeană : →1) ...Citeste mai mult

Photo

Referat despre Horea, Closca si Crisan

Biografiiile conducătorilor Răscoalei ţărăneşti din Transilvania (1784-1785): Horea, Cloşca şi Crişan   1) Horea-Vasile Ursu Nicola, cunoscut ca Horea, s-a născut în anul 1731 şi a fost, alături de  Ion Oargă (Cloșca) și Marcu ...Citeste mai mult

Photo

Referat despre Tudor Vladimirescu

Tudor Vladimirescu (1780-1821) a fost o figură emblematică pentru istoria Țării Românești la începutul secolului al XIX-lea, fiind conducătorul Revoluției de la 1821 și al pandurilor. S-a născut în satul Vladimiri (jud. Gorj), într-o familie de ...Citeste mai mult

Photo

Referat despre Nicolae Bălcescu

Nicolae Bălcescu a fost un istoric, scriitor și revoluționar român. Alături de fratele său mai mic, Barbu, a participat la Revoluția din 1848. Prin capodopera sa Românii supt Mihai Voievod Viteazul, Bălcescu l-a impus în conştiinţa naţională pe ...Citeste mai mult

Photo

Referat despre Ioan Raţiu

Ioan Raţiu a fost una dintre personalităţile remarcabile ale românilor din Transilvania. El provenea dintr-o veche familie nobiliară românească (Raţiu de Nagylak), cu preocupări intelectuale, fiind nepotul de frate al ...Citeste mai mult

Photo

Referat despre Nicolae Mavrocordat

Nicolae Mavrocordat a fost primul domn fanariot din Ţările Române, domnind atât în Moldova (6/17 nov. 1709 – 24 nov./4 dec. 1710; 8/19 nov. 1711 – 25 dec. 1715/5 ian. ...Citeste mai mult

Photo

Referat despre Radu Şerban

Radu Şerban a fost domn al Ţării Româneşti (oct. 1601; iul. 1602 – dec. 1610; mai – sept. 1611). În timpul domniei lui Mihai Viteazul a fost mare paharnic. Radu ...Citeste mai mult

Photo

Referat despre Vlad Dracul

Vlad Dracul a fost domn al Ţării Româneşti în două rânduri (1437–1442 şi 1443-1447), cumulând peste 10 ani de domnie. A fost fiul nelegitim al lui Mircea cel Bătrân. Despre ...Citeste mai mult

Photo

Referat despre Nicolae Alexandru

Nicolae Alexandru a fost domn al Ţării Româneşti între 1 sept. 1351 şi 31 aug. 1352 – 16 nov. 1364. I-a urmat la tron tatălui său Basarab I, al cărui ...Citeste mai mult

Photo

Referat despre Dobrotici

Dobrotici sau Dobrotiţă a fost despot al Dobrogei (c.1348–85/86) şi întemeitorul Despotatului Dobrogean de sine stătător. Primele informaţii despre el apar în contextul războiului civil din Bizanţ, care l-a opus ...Citeste mai mult

Photo

Referat despre educaţia în lumea greacă

Mai mult decât oricare altă societate veche, lumea greacă a fost preocupată de educaţia membrilor comunităţii ei. Această educaţie era, înainte de toate, una practică, ce privea individul şi cetatea. ...Citeste mai mult

Photo

Referat despre Vladislav I Vlaicu

Domn al Ţării Româneşti (16 nov. 1364 – între a.19 iun. 1376 şi a.7 iun. 1377). Fiu al lui Nicolae Alexandru, Vladislav I Vlaicu i-a urmat la tron tatălui său ...Citeste mai mult

Photo

Referat despre Mircea Ciobanul

Mircea Ciobanul a fost domn al Ţării Româneşti (între 25 febr. şi 2 mart. 1545 – 15 nov. 1552; între 7 şi 11 mai 1553 – a.11 mart. 1554; 25 ...Citeste mai mult

Photo

Referat despre Constantin Brâncoveanu

Constantin Brâncoveanu a fost domn al Ţării Româneşti (29 oct./8 nov. 1688 – 24 mart./4 apr. 1714). S-a născut în anul 1654 fiu lui Papa Brâncoveanu şi al Stancăi, sora ...Citeste mai mult

Photo

Referat despre Constantin Mavrocordat

Constantin Mavrocordat, domn al Ţării Româneşti şi Moldovei (1730-1769)   A fost cel mai important domnitor fanariot din Ţările Române. Domn al Ţării Româneşti (3/14 sept. – 6/17 oct. 1730; 13/24 oct. ...Citeste mai mult

Photo

Referat despre cronicari munteni

Radu Popescu (1655-1729) - cronicar. Era fiul vistierului Hrizea şi al Mariei Băleanu. Tatăl său se trăgea dintr-o familie greacă din părţile Ianinei. Hrizea Popescu este ucis la Snagov din ...Citeste mai mult

Referat despre personalităţi săseşti din Transilvania

Laurenţiu Toppeltinus (1640–1670 ) a fost unul dintre cei mai importanţi şi reprezentativi istorici de origine săsească din Transilvania. S-a născut la Mediaş. Lucrarea sa fundamentală este Origines et occasus ...Citeste mai mult

Photo

Referat despre secui şi saşii din Transilvania

Secuii alcătuiesc o populaţie, care s-a aşezat în Evul Mediu în estul Transilvaniei. Opiniile despre originea secuilor sunt controversate. Teoria cea mai răspândită şi cea mai verosimilă este că ei ...Citeste mai mult

Photo

Referat despre mongolii şi importanţa lor în istoria Europei

Mongolii sunt un popor nomad de origine asiatică, locuitori ai stepelor. Prima lor atestare documentară datează din sec. X, într-un text chinez. Mongolii nomadizau în zona râurilor Kerulen şi Onan, ...Citeste mai mult

Photo

Referat despre maghiari

Maghiarii sau ungurii sunt o populaţie din familia triburilor fino-ugrice (sunt înrudiţi cu estonieinii şi finlandezii), originară din zona râului Volga şi a Munţilor Urali. Ei au întreţinut relaţii cu ...Citeste mai mult

Photo

Referat despre Papa Clement al V-lea

Un important papă din perioada medievală: Clement al V-lea (1305-1314)  Conclavul pentru alegerea acestui papă a durat 11 luni, existând în cadrul acestuia două tendinţe: cei care opinau că duşmanilor lui ...Citeste mai mult

Photo

Referat despre rolul bisericii în realizarea Unirii de la 1859

Biserica a rămas şi în epoca modernă un factor primordial în societatea românească, păstrându-şi influenţa şi imensul capital social. Ca structură organizatorică precizăm că exista o organizare mitropolitană: mitropolia Moldovei ...Citeste mai mult

Photo

Referat despre Istoria oraşului Constantinopol de la întemeiere până în anul 641

Această perioada este una de o importanţă capitală pentru istoria constantinopolitană, fiind epoca în care un oraş relativ minor şi lipsit de importanţă devine, practic, cea mai importantă şi reprezentativă ...Citeste mai mult

Photo

Referat despre Bătălia de la Obertyn

Bătălia de la Obertyn (22 august 1531) Ultima fază a conflictului moldo-polon pentru Pocuţia                    Contextul internaţional şi preliminariile bătăliei. Petru Rareş a venit la conducerea Moldovei după moartea, la Hotin, la ...Citeste mai mult

Photo

Referat despre Miron Costin

Miron Costin a fost cel mai important cronicar al Moldovei din perioada medievală. Se trăgea dintr-o familie de boieri munteni, iar prin mama sa era înrudit cu Miron Barnovschi-Movilă. Tatăl ...Citeste mai mult

Photo

Referat despre Grigore Ureche

Grigore Ureche a fost primul cronicar moldovean important. Era descendentul unei familii boiereşti, tatăl său fiind logofătul Nestor Ureche, ctitorul Mănăstirii Secu şi logofăt domnesc, numit de Aron-Vodă în 1592. ...Citeste mai mult

Photo

Referat despre Ion Neculce

Ion Neculce ultimul mare cronicar moldovean. S-a născut la Prigorenii Mici, azi Ion Neculce, jud. Iaşi. A fost fiul lui Enache Neculce, negustor faimos şi bogat al epocii, rudă cu ...Citeste mai mult

Photo

Referat despre Francisc Rákóczi al II-lea

Francisc Rákóczi al II-lea a fost ultimul principe al Tarnsilvaniei (1704-1711). A fost fiul lui Francisc Rákóczi I şi al contesei croate,  Ilona Zrínyi. S-a născut la 27 martie 1676 ...Citeste mai mult

Photo

Referat despre Ioan Sigismund Zápolya

Ioan Sigismund Zápolya a fost principe al Transilvaniei. S-a născut la Buda ca fiu al lui Ioan Zápolya şi al Isabella Iagiello, fiica regelui Poloniei, Sigismund cel Bătrân. A domnit ...Citeste mai mult

Photo

Referat despre Principii calvini ai Transilvaniei

Domnia lui Gabriel Bethlen (1613-1629). A devenit domn în Dieta de la Cluj din 22 oct. 1613, cu sprijinul turcilor, Pe plan intern a fost adeptul unei maniere absolutiste de ...Citeste mai mult

Photo

Referat despre Izvoare fundamentale pentru istoria Transilvaniei şi Banatului în Evul Mediu

Cronica lui Anonymus Titlul original al cronicii este Gesta Hungarorum (Faptele ungurilor) şi reprezintă unul dintre cele mai importante izvoare ale istoriei timpurii a ungurilor, dar şi a românilor. A ...Citeste mai mult

Photo

Referat despre Episcopii catolice din Transilvania si Banat în Evul Mediu

Episcopia catolică de Transilvania. Începuturile acestei episcopii nu pot fi precizate cu certitudine. Unii istorici plasează începuturile acesteia în timpul regelui Ştefan I cel Sfânt (997-1038). Dacă considerăm adevărată această ...Citeste mai mult

Photo

Referat despre tiparul din Tarile Romane

Apariţia tiparului în Ţările Române este legată de personalitatea domnitorului Valahiei, Radu cel Mare (1495-1508). Acesta reuşeşte să-l aducă în ţară pe meşterul tipograf, ieromonahul Macarie, sârb de origine, care ...Citeste mai mult

Photo

Referat despre cavalerii teutoni

Cavalerii teutoni sunt un ordin de călugări militari fondat în Ţara Sfântă, la Accra, în epoca cruciadelor clasice, având un caracter etnicist (destinat germanilor). Ordinul a fost fondat în sec. ...Citeste mai mult

Photo

Referat Henric al VIII-lea, regele Angliei

Henric al VIII-lea (născut la 28 iunie 1491 la Greenwich – decedat la 28 ianuarie 1547 la Londra) a fost unul dintre cei mai importanţi şi cunoscuţi regi din istoria ...Citeste mai mult

Photo

Referat despre Sandro Botticelli

Sandro Botticelli - de fapt Alessandro di Mariano Filipepi - (născut la 1 martie 1445 la Florența – decedat la 17 mai 1510 la Florența) a fost un pictor italian, ...Citeste mai mult

Photo

Referat despre Niccolo Machiavelli

Nicollo Machiavelli a fost unul dintre cei mai de seamă filosof, diplomat, om politic şi scriitor al Renasterii italiene. S-a născut la 3 mai 1469 în satul San Casciano in Val ...Citeste mai mult

Photo

Referat Martin Luther

Martin Luther s-a născut în Eisleben în Saxonia la 10 noiembrie 1483, părinții lui fiind Hans Luther şi Margaret Ziegler Luther. La scurt timp după nașterea lui Martin Luther familia s-a mutat ...Citeste mai mult

Photo

Referat Ştiinţa în lumea contemporană

Accelerarea ritmului descoperirilor ştiinţifice din a doua jumatate a secolului al XX-lea, precum şi expansiunea tehnologiei au influenţat radical condiţiile de existenţă ale oamenilor. Transferul descoperirilor şi invenţiilor din timpul ...Citeste mai mult

Photo

Referat despre Pelerinaj

Pelerinajul este un fenomen religios ale cărui origini se pierd în timp, având o extindere geografică la scara întregii planete. Plecarea în pelerinaj constituie unul dintre principalele mijloace de apropiere ...Citeste mai mult

Photo

Referat Arhitectura religioasă în secolul al XX-lea

Evoluţia tehnologică a permis proiectarea unor biserici folosindu-se materiale de construcţii noi cum sunt cimentul, betonul armat şi sticla. În acest mod s-a dezvoltat un curent artistic numit Noua Artă ...Citeste mai mult

Photo

Referat Fundamentalismul religios

Progresul economic însoţit de modificarea condiţiilor de viaţă a produs transformări importante în societăţiile europene, curentele moderniste creând în interiorul diverselor biserici adevărate  confruntări cu adepţii continuării tradiţiilor. Termenul de fundamentalism ...Citeste mai mult

Photo

Referat Societatea în perioada interbelică

Anevoioasele negocieri care au condus la semnarea tratatelor de pace de la Versailles păreau să arate lumii că un nou război de intensitatea celui care abia se încheiase nu mai ...Citeste mai mult

Photo

Referat Erasmus din Rotterdam

Desiderius Erasmus din Rotterdam s-a născut în 28 octombrie 1466, 1467 sau 1469 în Rotterdam, Olanda de azi şi a decedat la 12 iulie 1536 în Basel în Elvetia. A ...Citeste mai mult

Photo

Referat Diversitatea religioasă în România

Biserica Ortodoxă Română (BOR) Ortodoxismul reprezintă religia marii majorităţi a românilor, peste 80% din populaţie. După numărul de credincioşi pe care-l are, BOR se situează pe locul 2 în lume dupa ...Citeste mai mult

Photo

Referat August von Mackensen

August von Mackensen s-a născut la 6 decembrie 1849 şi a fost un militar și feldmareșal german. A comandat cu succes armatele germane în timpul Primului război mondial, devenind una dintre cele mai proeminente personalități militare ale Imperiului German. Mackensen ...Citeste mai mult

Photo

Referat Tratatul de pace de la Versailles (1919)

Tratatul de pace de la Versailles a fost semnat la 28 iunie 1919 între Germania, în calitate de stat învins şi Franţa, Anglia, Italia, Japonia şi SUA, în calitate de ...Citeste mai mult

Photo

Referat Popoarele Germanice

Popoarele Germanice aparţin familiei indo-europene, iar numele lor este menţionat pentru prima dată de istoricul grec Poseidonios şi introdus în istoriografie de Iulius Caesar. Germanicii se împart în 3 grupe: - ...Citeste mai mult

Photo

Referat Democraţia ateniană

Forma de organizare specifică Greciei Antice a fost oraşul-stat (polis). În secolul al VIII-lea î.Hr. toate oraşele şi târgurile greceşti din regiunea Attica intră sub autoritatea Atenei, care devine hegemonul ...Citeste mai mult

Photo

Referat Roma Antică

Istoria Romei Antice se împarte în trei mari perioade : 1.Perioada regalităţii (753 î.H-509 î.Hr.) 2.Perioada republicană (509 î.H-27 î.Hr.) 3.Perioada imperială (27 î.H-476 d.Hr.)   1) Perioada regalităţii Naşterea oraşului Roma este învăluită în ...Citeste mai mult

Photo

Referat Inocenţiu Micu-Klein

Inocențiu Micu-Klein, pe numele laic Ioan Micu, s-a născut în anul 1692 la Sadu, azi jud. Sibiu; a murit la data de 22 septembrie 1768 la Roma. A fost cel mai important episcop greco-catolic al Bisericii Române Unite cu ...Citeste mai mult

Photo

Referat Europa după Napoleon

După înfrângerea lui Napoleon reprezentanţii statelor învingătoare (Anglia, Rusia, Prusia alături de reprezentanţii Franţei s-au reunit în cadrul congresului de pace de la Viena (1814-1815). Cele mai importante personalităţi al ...Citeste mai mult

Photo

Referat Victor Emanuel al II-lea, regele Italiei

Victor Emanuel II al Italiei născut la 14 martie 1820 şi a decedat la 9 ianuarie 1878, fiind fost supranumit în istorie regele gentilom. Victor Emanuel devine simbolul universal al ...Citeste mai mult

Photo

Referat Japonia în secolul al XIX-lea

A fost singura ţară din Asiacare a evitat regimul dominaţiei străine printr-o transformare economică rapidă. Mai mult decât China, Japonia a trăit complet izolată, începând cu secolul al XVII-lea refuzând ...Citeste mai mult

Photo

Referat Spaţii de civilizaţie extraeuropene

India. După înfrângerea răscoalei şipailor (1857-1859), Indiaa fost declarată posesiune a Coroanei Britanice, fiind guvernată în numele regineiVictoria de un vicerege. Au fost luate măsuri pentru modernizarea administraţiei şi a căilor ...Citeste mai mult

Photo

Referat Paul von Hindenburg

Paul Ludwig Hans Anton von Beneckendorff und von Hindenburg, cunoscut ca Paul von Hindenburg, (2 Octombrie 1847-2 August 1934) a fost un mareșal prusac-german, de stat, și politician, și a ...Citeste mai mult

Photo

Referat Organizaţia Naţiunilor Unite

Organizația Națiunilor Unite (ONU) este cea mai importantă organizație internațională din lume. Fondată în 1945, după Al Doilea Război Mondial, are astăzi 193 de state membre. Întemeierea ei a constat din semnarea, de ...Citeste mai mult

Photo

Referat Debutul Marii Crize Economice 1929-1933 în SUA

Crahul bancar de la bursa de pe Wall Street a avut loc datorită speculaţiilor din anii 1920 şi a nereglementării sistemului bancar şi bursier. Sute de mii de americani investeau ...Citeste mai mult

Photo

Referat Mareşalul Alexandru Averescu

A fost unul dintre mai importanţi pe care i-a avut România. S-a născut la 9 martie 1859, în satul Babele, judeţul Ismail, sudul Basarabiei, azi în Ucraina şi decedat la ...Citeste mai mult

Photo

Referat Realizările interne ale regimului napoleonian

Perioada lui Napoleon a însemnat o epocă a reformelor, care au dus la modernizarea Franţei. Napoleon a reuşit să redereseze situaţia politico-economică a Franţei, grav afectată în urma Revoluţiei. Din punct ...Citeste mai mult

Photo

Referat Cooperare şi conflict în lumea contemporană

Cooperarea internaţională şi conflictele din lumea contemporană cunosc o evoluţie specială datorită fenomenului globalizării. Globalizarea presupune schimbări importante la nivelul societăţilor tradiţionale ca efect al comerţului internaţional ridicat, al creşterii ...Citeste mai mult

Photo

Referat Cooperare şi conflict în a doua jumătate a secolului XX

Sfârşitul celui de-al doilea război mondial nu a adus pacea definitivă. Europa şi omenirea au fost împărţite, din punct de vedere politic, în două sfere de influenţă: lumea democratică sub ...Citeste mai mult

Photo

Referat Cooperare şi conflict în prima jumătate a secolului XX

Secolul al XX-lea s-a caracterizat prin intesificarea relaţiilor internaţionale. În acest interval au avut loc cele două războaie mondiale alături de numeroase conflicte regionale. La începutul secolului al XX-lea a ...Citeste mai mult

Photo

Referat Revoluţia Franceză

Revoluţia Franceză a fost unul dintre cele mai importante evenimente al istoriei Europei moderne. În secolul al XVIII-lea în Franţa se afla la putere un regim monarhic absolutist (Vechiul Regim). În ...Citeste mai mult

Photo

Referat Maximilien de Robespierre (1758-1794)

A fost una dintre cele mai importante personalităţi din timpul Revoluţiei franceze. Robespierre s-a născut la Arras, în nordul Franței, la 6 mai 1758, într-o familie înstărită. Tatăl său a fost ...Citeste mai mult

Photo

Referat Franz Joseph (1830-1916)-Împăratul Austriei şi al Austro-UngarieiFranz Joseph (1830-1916)-Împăratul Austriei şi al Austro-Ungariei

Franz Joseph s-a născut la 18 august 1830 la Viena, fiind primul copil din familia arhiducelui Franz Karl Joseph şi al prinţesei Sophie de Bavaria. Educatia îi este atent urmarită de ...Citeste mai mult

Photo

Referat State multinaţionale în Europa secolului al XIX-lea

Cele mai importante state multinaţionale din Europa secolului al XIX-lea au fost Austro-Ungaria şi Rusia. Acestea imperii cuprindeau între graniţele lor un mare număr de alte naţiuni, pe care le ...Citeste mai mult

Photo

Referat Modelul britanic în secolul al XVIII-lea

Regele Angliei, Wilhelm de Orania (1689-1702) a realizat trecerea de la monarhia ereditară de drept divin, la monarhia parlamentară, bazată pe suveranitatea naţiunii, în care puterea regelui era limitată, iar ...Citeste mai mult

Photo

Referat Revoluţia glorioasă

Începând cu secolul al XVI-leaAngliaa cunoscut o dezvoltare economică importantă, bazată pe iniţiativă individuală, concurenţă şi profit, care a generat şi importante schimbări sociale. Treptat s-a constituit o nobilime nouă ...Citeste mai mult

Photo

Referat Anul 1848 în Europa

În acest an în majoritatea statelor europene au izbucnit o serie de revoluţii. Cauzele acestor mişcări sociale sunt complexe şi variate. La mijlocul secolului al XIX-lea Europa era dominată de ...Citeste mai mult

Photo

Referat Carol I, regele Angliei

A fost rege al Angliei, Scoției și Irlandei din 27 martie 1625 până la moarte, fiul regelui Iacob I Stuart, întemeietorul dinastiei Stuart, şi al Anei de Danemarca. La începutul domniei ...Citeste mai mult

Photo

Referat Economie rurală, economie urbană în Romania

1) Economia rurală // // // // // // O dată cu aderarea României la UE economia agrară şi producătorii agricoli se confruntă cu aceleaşi provocări ca în anii de după ...Citeste mai mult

Photo

Referat Integrarea Europeană

Termenul de integrare europeană se referă la un proces de integrare a statelor europene într-un ansamblu coerent politic, economic, juridic, cultural etc.  Acest proces presupune adoptarea unor valori comune şi ...Citeste mai mult

Photo

Epoca luminilor, Referat epoca luminilor

Epoca luminilor sau Iluminismul a fost o mişcare culturală europeană care s-a dezvoltat între secolele al XVII-lea şi al XVIII-lea, care promova principii şi valori noi în societate: democraţia, toleranţa ...Citeste mai mult

Photo

Referat SUA-putere mondială. Dezvoltarea SUA în secolul al XIX-lea

În secolul al XIX-lea şi în secolul al XX-lea, SUA s-au extins în graniţele cunoscute azi.Astfel, în 1803 au cumpărat teritoriul Louisiana de la Franţa, în 1819 au achiziţionat de ...Citeste mai mult

Photo

Referat Constituirea Statelor Unite ale Americii

Pasiunile politice care au dominatAngliaîn secolul al  XVII-lea i-au determinat pe mulţi englezi să aleagă aventura traversării Oceanului Atlantic. Astfel, între anii 1607-1733 pe coasta de Est a Americii de ...Citeste mai mult

Photo

Referat Sistemul electoral şi dinamica partidelor politice în România între anii 1918-1938

I. Sistemul electoral Participarea României la Primul război mondial şi victoriile asupra Puterilor Centrale au determinat o nouă configuraţie politică a ţării prin unirea Basarabiei, Bucovinei şi Transilvaniei cu Regatul României. ...Citeste mai mult

Photo

SULEYMAN MAGNIFICUL-Cum a fost omorât Ibrahim

SULEYMAN MAGNIFICUL-Cum a fost omorât Ibrahim.E vis sau realitate? Rămâne de ...Citeste mai mult

Photo

Referat despre Biserica şi societatea medievală

Biserica a jucat un rol deosebit de important în cadrul soceităţii medievale. Biserica catolică s-a implicat în viaţa politică fapt ce a determinat o slăbire a disciplinei ecleziastice, a moravurilor ...Citeste mai mult

Photo

Referat despre Cruciade

Cruciadele au fost o serie de expediţii militare organizate de papalitate şi unele state din Europa de Vest, pentru eliberarea Ţării Sfinte de sub stăpânirea musulmană. Cauzele cruciadelor pot fi ...Citeste mai mult

Photo

Referat despre Nicolae Titulescu

Nicolae Titulescu s-a născut la Craiova la 4 martie 1882 şi a fost cel mai mare diplomat român, recunoscut atât în ţară, cât şi în străinătate. A fost fiul unui avocat ...Citeste mai mult

Photo

Referat despre Oliver Cromwell

A fost una dintre cele mai mari personalităţi din istoria Angliei, participant direct la evenimentele din timpul Revoluţiei şi figură centrală a Protectoratului. S-a născut la Huntingdon, lângă Cambridge la ...Citeste mai mult

Photo

Referat despre Voltaire

Francois Marie Arouet – cunoscut sub numele de Voltaire – a fost o figură proeminentă a Iluminsmului francez, poet, dramaturg, romancier, nuvelist, istoric şi filosof. Voltaire s-a născut în 1694 ...Citeste mai mult

Photo

Referat despre construcţia democraţiei şi ideologia totalitară în România

Confruntarea dintre democraţie şi totalitarism a caracterizat şi viaţa politică românească din perioada interbelică. În anii 1920 viaţa politică din România a fost dominată de Partidul Naţional Liberal (PNL) şi ...Citeste mai mult

Photo

Referat despre secolul al XX-lea între democraţie şi totalitarism. Ideologii şi practici politice în România şi Europa

Una din principalele caracteristici ale secolului XX a fost înfruntarea dintre democraţie şi totalitarism. Regimul totalitar descrie o formă de organizare şi funcţionare a societăţii în care statul controlează toate ...Citeste mai mult

Photo

Referat despre curente intelectuale şi artistice în secolul al XIX-lea şi la începutul secolului al XX-lea

Curente ştiinţifice Încrederea necondiţionată în progresul continuu, idee preluată de la enciclopediştii francezi din secolul al XVIII-lea, a dus la un optimism excesiv al oamenilor de ştiinţă, care au crezut că ...Citeste mai mult

Photo

Referat despre Jean Jacques Rousseau

A trăit între 1712-1778, fiind unul dintre cei mai mari filosofi illuminişti, pedagog, scriitor şi compozitor francez. Fiu al unui ceasornicar din Geneva, la vârsta de 16 ani părăseşte oraşul ...Citeste mai mult

Photo

Referat despre unificarea Germaniei

Unificarea Germaniei s-a produs în jurul Regatului Prusiei, condus de dinastia Hohenzollern, având capitala la Berlin. Cel care a avut rolul decisiv în unificarea Germaniei a fost cancelarul Otto von ...Citeste mai mult

Photo

Referat despre unificarea Italiei

Unificarea Italiei s-a produs în jurul Regatului Piemont-Sardinia, condus de dinastia de Savoia, cu capitala la Torino. Arhitecţii unificări au fost regele Victor Emanuel al II (1849-1878) şi primul ministru, ...Citeste mai mult

Photo

Referat despre Vladimir Ilici Lenin

Vladimir Ilici Lenin a fost teoretician şi conducător al proletariatului internaţional. El a continuat opera lui Marx şi Engles. Lenin a întemeiat Partidul Comunist al Uniunii Sovietice şi a condus lupta ...Citeste mai mult

Photo

Referat despre Take Ionescu

Take Ionescu (născut la 13 octombrie 1858 la Ploieşti, decedat la 21 ianuarie 1922 la Roma) a fost important diplomat, om politic şi prim-ministru al României. Născut sub numele Dumitru Ghiţă ...Citeste mai mult

Photo

Referat despre Holocaustul evreilor

Cuvântul original grecesc holókauston provine din termenul ebraic 'olah, care înseamnă ardere completă, desemnând o veche practică sacrificială iudaică în care bucăţi de animale sau plante erau arse pe altar ...Citeste mai mult

Photo

Referat despre Abraham Lincoln

S-a născut în 12 februarie 1809 în Hardin County, Kentucky, fiind al 16 preşedinte american şi primul preşedinte provenit din rândul Partidului Republican. Împreună cu familia sa se va muta ...Citeste mai mult

Photo

Referat despre teme şi dezbateri parlamentare în România anului 1900

  Viaţa politică a României moderne a fost dominată de două partide: Partidul Naţional Liberal (fondat în 1875) şi Partidul Conservator (fondat în 1880). Cadrul legal în care se desfăşura viaţa ...Citeste mai mult

Photo

Referat despre relaţiile internaţionale în a doua jumătate a secolului al XIX şi începutul secolului al XX-lea

În a doua jumatate a secolului al XIX-lea, în Europa existau state cu modele politice diferite: Anglia şi Franţa aveau la putere regimuri politice liberale, iar Germania, Austro-Ungaria, Italia şi ...Citeste mai mult

Photo

Referat despre George Washington

S-a născut la 22 februarie 1732,  la Westmoreland în Virginia — d. 14 decembrie 1799, Mount Vernon, Virginia) a fost un general, om de stat american, militant și factor activ în obținerea independenței față de Anglia ...Citeste mai mult

Photo

Referat depre Napoleon Bonaparte

S-a născut în 1769 la Ajaccio (insula Corsica). A fost fiul lui Carlo Bonaparte, reprezentantul insulei Corsica la curtea regelui Franţei, Ludovic al XVI-lea şi al Mariei Latiţia Ramolino. A ...Citeste mai mult

Photo

Referat despre Sfântul Imperiu Romano-German

În anul 936, în partea de est a fostului Imperiu Carolingian (Francia de Est-aproximativ teritoriul de azi al Germaniei) a fost ales rege, Otto I, din dinastia saxonă, care a ...Citeste mai mult

Photo

Referat despre statul medieval francez în Evul Mediu

Fondatorul statului medieval francez este considerat conducătorul franc, Clovis (482-511). La 25 decembrie 498 el a fost botezat creştin de către Sf. Remi la Reims, oraş, care a devenit locul ...Citeste mai mult

Photo

Referat despre Imperiul Otoman

Osman întemeiază în secolul al XIII-lea, în Asia Mică, un stat turc, nucleul viitorului Imperiu Otoman şi dinastia care îi va puta numele. Urmaşul său, Orhan (1326-1360) cucereşte de la ...Citeste mai mult

Photo

Referat despre economiile dirijate

Datorită mari crize economice dintre ani 1929-1933, guvernele statelor lumi au fost obligate să restrângă practicile economice de factură liberală, redefinind în acest mod rolul statului în economie. S-a ajuns ...Citeste mai mult

Photo

Referat despre România de la totalitarism la statul de drept

// // // // // // Regimul comunist s-a instaurat în România în contextul în care URSS şi-a impus dominaţia asupra Europei Centrale şi de Est, după al doilea razboi ...Citeste mai mult

Photo

Referat despre economiile liberale

După al doilea război mondial, diferenţele dintre democraţie şi comunism au avut şi o faţetă economică: libera concurenţă specifică economiilor liberale şi dirijismul şi centralismul regimului de la Moscova. În ...Citeste mai mult

Photo

Referat despre contribuţii româneşti la dezvoltarea ştiinţei

Cercetarile oamenilor de ştiinţă români s-au finalizat prin descoperiri şi invenţii valoroase care au atras recunoaşterea lumii ştiinţifice internaţionale. Oamenii de ştiinţă şi inginerii români au descoperit sau invendat soluţii ...Citeste mai mult

Photo

Referat despre România și conflictele regionale în secolul XX

La începutul secolului XX, România s-a impus pe scena internaţională ca un factor de putere regională, de putere balcanică, făcând parte din 1883 din Tripla Alianţă alături de Germania,  Austro-Ungaria ...Citeste mai mult

Photo

Referat despre Califatul Arab

Religia islamică a fost întemeiată în secolul al VII-lea de profetul Mahomed, care a trăit în Peninsula Arabia. Această nouă religie, având centrul al Mecca şi Medina a unificat popoarele ...Citeste mai mult

Photo

Referat despre Imperiul Bizantin

Imperiul Bizantin s-a constituit în partea de est a fostului Imperiu Roman şi a avut capitala la Constantinopol (azi Istanbul). Acest stat continuă opera politică şi culturală a Romei, îmbogăţind-o ...Citeste mai mult

Photo

Referat despre România şi Tratatul de la Varşovia

Tratatul de la Varşovia s-a numit oficial Tratatul de prietenie, cooperare şi asistenţă mutuală, fiind o alianţă politico-militară a statelor comuniste din Europa Centrala si de Est aflate sub influenţa ...Citeste mai mult

Photo

Referat despre monarhia şi viaţa politică din România interbelică

România a ieşit din Primul război mondial condusă de regele Ferdinand I (1914-1927), care a avut o contribuţie majoră a realizarea Marii Uniri, împreună cu soţia sa regina Maria. Acest ...Citeste mai mult

Photo

Referat despre confruntarea dintre democraţie şi totalitarism în România interbelică

Confruntarea dintre democraţie şi totalitarism a caracterizat viaţa politică românească din perioada interbelică, fapt constatat la nivelul întregii Europe. În anii 1920 viaţa politică din România a fost dominată de ...Citeste mai mult

Photo

Referat despre represiune şi disidenţă anticomunistă

Pentru supravegherea întregii societăţi la 30 august 1948 s-a creat Direcţia Generală a Securităţii Poporului (Securitatea), condusă de foşti agenţi sovietici: Gheorghe Pintilie (Pantelei Bodnarenco) şi Alexandru Nicolschi (Boris Grunberg). ...Citeste mai mult

Photo

Referat despre regimul comunist din România

Istoria României comuniste  cuprinde 3 perioade : 1) 1948-1964 epocă de stalinizare şi consolidare a puterii comuniste 2) 1964-1975 perioadă de destindere pe plan intern şi extern 3) 1975-1989 regimul personal al lui ...Citeste mai mult

Photo

Referat despre instaurarea regimului comunist în România

Partidul Comunist Român (PCR) s-a creat la data de 8 mai 1921, iar începând cu anul 1924, până în 1944 s-a aflat în ilegalitate, denunţând mereu România Mare. Iniţial a ...Citeste mai mult

Photo

Referat despre formarea statului medieval Transilvania

// // // // // // În contextul aşezării ungurilor în Pannonia (896) apar şi primele informaţii despre formaţiuni politice româneşti, sau în care intra această populaţie, de la nordul ...Citeste mai mult

Photo

Referat despre formarea statului medieval Dobrogea

Din secolul X datează menţiunile unor formaţiuni politice din Dobrogea, zonă aflată sub sfera de dominaţie bizantină. // // // // // // Acest teritoriu este organizat într-o themă (provincie bizantină) ...Citeste mai mult

Photo

Referat despre România în timpul Războiului Rece – politica externă a regimului comunist

Război Rece (1945-1989) este concept politic folosit pentru a desemna încordarea intervenită în relaţiile internaţionale după al doilea război mondial caracterizată prin propagandă ostilă, confruntare fără conflicte armate directe între ...Citeste mai mult

Photo

Referat despre formarea statului medieval Moldova

Începând cu secolul XIII teritoriul Moldovei se afla sub dominaţia tătarilor. Prin această zonă trecea importantul drum comercial, care lega Polonia de Marea Neagră. Evoluţia spre cristalizarea unor formaţiuni politice ...Citeste mai mult

Photo

Referat despre formarea statului medieval Ţara Românească

Secolul XIII a fost marcat pe plan uropean de marea invazie tătaro-mongolă din anul 1241, care a afectat, mai ales, spaţiul românesc, Ungaria şi Polonia. Românii au încercat împreună cu ...Citeste mai mult

Photo

Referat despre politica externă românească în secolul XX

La începutul secolului XX situaţia Peninsulei Balcanice era complexă. În anul 1908 a izbucnit criza bosniacă, în urma căreia Austro-Ungaria va anexa Bosnia şi Herţegovina, iar Bulgaria şi-a proclamat independenţa, ...Citeste mai mult

Photo

Referat despre Criza Orientală , independenţa şi politica externă românească în secolul al XIX-lea

Problema sau criza orientală se referă la perioada de decădere a Imperiului Otoman. Se consideră că aceasta datează din anul 1683, când turcii au fost învinşi sub zidurile Vienei de ...Citeste mai mult

Photo

Marile doctrine politice

Liberalismul Prima grupare politică de orientare liberală a aparut în Anglia în secolul al XVII-lea şi s-a numit gruparea WHIG, reunindu-i pe toti adversarii dinastiei Stuart. Aceasta doctrină politică s-a dezvoltat ...Citeste mai mult

Photo

Referat despre regimul habsburgic

Regimul habsburgic a fost regimul de dominaţie impus de Imperiul Habsburgic în Transilvania (1699-1918). Penetrarea Habsburgilor în Transilvania s-a făcut treptat. Prima ocupare austriacă a Transilvaniei datează din sec. XVI ...Citeste mai mult

Photo

Referat despre regimul dominaţiei otomane

Regimul dominaţiei otomane a fost instaurat în sec. XVI în contextul maximei expansiuni teritoriale a Imp. Otoman, care corespunde domniei lui Soliman Magnificul (1520-1566). Impunerea Regimul dominaţiei otomane a fost ...Citeste mai mult

Photo

Referat despre teoria imigraţionistă

Teoria imigraţionistă este un ansamblu de idei nefundamentate ştiinţific, cu pronunţat caracter politic, care susţineau că poporul şi limba română s-au format la sudul Dunării, de unde ar fi emigrat ...Citeste mai mult

Photo

Referat despre etnogeneza românească

// // // // // // Proces de formare etnolingvistică a unui popor şi a structurilor sale socio-economice şi politice. Etnogeneza a fost un proces istoric îndelungat şi complex, care ...Citeste mai mult

Photo

Referat despre constituțiile comuniste

În contextul preluării puterii de comunişti, în 13 aprilie 1948 aceştia au adoptat o nouă constituţie, după modelul sovietic. Constituţia consfiinţea completa aservire a României faţă de URSS. Numele statului ...Citeste mai mult

Photo

Referat despre Constituția din 1923 și Constituția din 1938

Constituţia din 1923 a fost elaborată în timpul guvernului liberal condus de Ion I.C.Brătianu (1922-1926) şi al regelui Ferdinand I (1914-1927). Ea a fost adoptată la 27 martie 1923, menţine ...Citeste mai mult

Photo

Referat despre Constituția din 1866

Istoria constituţională a României începe în sec. XIX. Primul act cu valoare constituţioală au fost Regulamentele Organice (1831 Ţara Românească şi 1832 Moldova), apoi Convenţia de la Paris (1858) şi ...Citeste mai mult

Photo

Vasile Lupu, domnia lui Vasile Lupu

VASILE LUPU (1634-1653) Vasile, caruia i se spunea pentru fireasa iute, Lupu, a venit din Tara Romaneasca in Moldova, o data cu Radu Mihnea voda (1616). Indraznet, inteligent, cultivat, ...Citeste mai mult

Photo

Petru Rareș,domnia lui Petru Rares

In randul domnitorilor moldoveni din secolul al XVI-lea, istoria a asezat in cinste inalta personalitatea voievodului Petru Rares.  Petru a fost in tinerete negutator de peste. S-a ridicat in domnie ...Citeste mai mult

Photo

Petru Maior, Viata lui Petru Maior, Scrierile lui Petru Maior

Opera si personalitatea lui Petru Maior au lasat o puternica amprenta asupra societatii romanesti transilvanene din prima jumatate a secolulul al XIX-lea. Activate ca profesor de logica, metafizica si drept ...Citeste mai mult

Photo

Neagoe Basarab, Domnia lui Neagoe Basarab, Politica lui Neagoe Basarab

  Adevarat print al Renasterii, Neagoe Basarab a marcat prin domnia sa in Tara Romaneasca o epoca de inflorire culturala si artistica, al carei ecou s-a facut simtit in tot ...Citeste mai mult

Photo

Iancu de Hunedoara, Domnia lui Iancu de Hunedoara, Bataliile lui Iancu de Hunedoara

Mare comandant de osti, vestit viteaz, Iancu de Hunedoara s-a nascut intr-o familie de romani transilvaneni investita, ca multe altele, cu sarcina de a pazi granitele statului. // // // // ...Citeste mai mult

Photo

Rascoala lui Horea,Closca si Crisan,despre Horea,Closca si Crisan

Datorita obligatiilor care cresteau pe zi ce trecea si indatoririlor ce cresteau zilnic, romanii transilvaneni s-au rasculat in toamna anului 1784, in fruntea lor fiind Horea, Closca si Crisan.Vasile Ursu ...Citeste mai mult

Photo

Rascoala lui Gheorghe Doja,despre Gheorghe Doja

GHEORGHE DOJA In primavara anului 1514 s-a raspandit stirea ca in Ungaria, langa Buda se organizeaza o mare expeditie impotriva turcilor si ca iobagii care participa la lupta devin liberi. Aflati ...Citeste mai mult

Photo

Dimitrie Cantemir,domnitor,Dimitrie Cantemir carturar

DIMITRIE CANTEMIR (1693, 1710-1711) este considerat unul dintre ilustrii neamului romanesc, fiind recunoscut in intreaga Europa ca un savant de talie europeana cu orizonturi politice si istorice largi, un scriitor si ...Citeste mai mult

Photo

Bogdan I, Domnia lui Bogdan I, Intemeierea statului liber Moldova

BOGDAN I (1359-1365) este domnitorul de al carui nume se leaga intemeierea statului liber, de sine statator, al Moldovei. Bogdan a fost mai intai voievod al romanilor din Cuhea, unde a ...Citeste mai mult

Photo

Basarab I, Domnia lui Basarab I, Intemeierea statului liber Tara Romaneasca

BASARAB I (1310-1352) este domnitorul de care se leaga unificarea formatiunilor politice dintre Dunare si Carpati, intemeind statul liber al Tarii Romanesti, denumit prin traditie si Intemeietorul. Stapan mai intai pe tinutul ...Citeste mai mult

Photo

Unirea de la 1 Decembrie 1918

         În toamna anului 1918 criza politică din monarhia austro-ungară a atins punctul culminant. În timp ce lupta revoluţionară submina din interior Imperiul habsburgic, situaţia militar-strategică a Puterilor ...Citeste mai mult

Photo

Vlad Ţepeş, Domnia lui Vlad Ţepeş, Bătăliile lui Vlad Ţepeş

  Vlad Tepes (1448; 1456-1462; 1476), domn al Tarii Romanesti, erou al luptelor de aparare impotriva expansiunii otomane, barbat darz aflat in slujba cinstei si dreptatii, a fost una din marile ...Citeste mai mult

Photo

Traian-Imparat roman,cuceritorul Daciei

 TRAIAN            Traian este primul împarat roman nascut în afara peninsulei Italice la 18 septembrie 53 în provincia Baetica, din sudul peninsulei Iberice, în municipiul Italica. Tatal sau era cetatean ...Citeste mai mult

Photo

Ştefan cel Mare,batalii si domnia lui Ştefan cel Mare

Stefan cel Mare a fost domnitorul Moldovei, Bataliile lui Stefan cel Mare de la Baia, Lipnic, Codrul Cosminului, Domnia lui Stefan cel Mare   Stefan cel Mare (1457-1504) s-a nascut intr-o familie ...Citeste mai mult

Photo

Mihai Viteazu,batalii si domnia lui Mihai Viteazul

Mihai Viteazul a realizat Prima Unire Politica a romanilor, Mihai Viteazul s-a remarcat in bataliile impotriva Imperiului Otoman, Mihai Viteazul a realizat Prima Mare Unire  Fauritor al primei uniri politice a ...Citeste mai mult

Photo

Alexandru Ioan Cuza

 Alexandru Ioan Cuza Nascut la 20 martie 1820, la Barlad, in sudul Moldovei, Al.I.Cuza provenea dintr-o veche familie de boieri moldoveni, prin ascendenta feminina, era inrudit cu familia marelui cronicar Miron ...Citeste mai mult

Photo

Mircea cel Bătrân, Domnia lui Mircea cel Bătrân, Bătăliile lui Mircea cel Bătrân

  // // // // // // Mircea cel Batran a fost domnitorul Tarii Romanesti; Mircea cel Batran s-a remarcat in bataliile  cu otomanii; Mircea cel Batran si titulaturile primite  Mircea cel ...Citeste mai mult